Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nyvågar Rorbuhotell
Juridisk navn:  Nyvågar Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76069700
Storvåganveien 26 Storvåganveien 26 Fax: 76069701
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 971055650
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 6/28/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.67%
Resultat  
  
-99.56%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.579.000 21.200.000 14.867.000 15.789.000 14.556.000
Resultat: 6.000 1.377.000 901.000 528.000 339.000
Egenkapital: 3.055.000 3.068.000 2.004.000 1.886.000 1.862.000
Regnskap for  Nyvågar Rorbuhotell
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.579.000 21.200.000 14.867.000 15.789.000 14.556.000
Driftskostnader -12.574.000 -19.828.000 -13.942.000 -15.174.000 -14.187.000
Driftsresultat 5.000 1.371.000 924.000 615.000 368.000
Finansinntekter 18.000 30.000 29.000 18.000 17.000
Finanskostnader -16.000 -23.000 -52.000 -106.000 -46.000
Finans 2.000 7.000 -23.000 -88.000 -29.000
Resultat før skatt 6.000 1.377.000 901.000 528.000 339.000
Skattekostnad -1.000 -313.000 -222.000 -161.000 -107.000
Årsresultat 4.000 1.064.000 679.000 367.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.412.000 3.057.000 4.289.000 5.135.000 2.205.000
Sum omløpsmidler 2.703.000 3.800.000 3.514.000 840.000 1.511.000
Sum eiendeler 5.115.000 6.857.000 7.803.000 5.975.000 3.716.000
Sum opptjent egenkapital 400.000 413.000 374.000 256.000 232.000
Sum egenkapital 3.055.000 3.068.000 2.004.000 1.886.000 1.862.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 152.000 255.000 151.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 2.025.000 3.636.000 5.544.000 3.938.000 1.656.000
Sum gjeld og egenkapital 5.116.000 6.856.000 7.803.000 5.975.000 3.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.221.000 21.116.000 14.774.000 15.717.000 14.402.000
Andre inntekter 1.358.000 84.000 93.000 73.000 154.000
Driftsinntekter 12.579.000 21.200.000 14.867.000 15.789.000 14.556.000
Varekostnad -2.570.000 -4.066.000 -3.072.000 -3.165.000 -2.725.000
Lønninger -5.321.000 -7.779.000 -5.591.000 -6.322.000 -6.109.000
Avskrivning -150.000 -140.000 -125.000 -89.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.533.000 -7.843.000 -5.154.000 -5.598.000 -5.136.000
Driftskostnader -12.574.000 -19.828.000 -13.942.000 -15.174.000 -14.187.000
Driftsresultat 5.000 1.371.000 924.000 615.000 368.000
Finansinntekter 18.000 30.000 29.000 18.000 17.000
Finanskostnader -16.000 -23.000 -52.000 -106.000 -46.000
Finans 2.000 7.000 -23.000 -88.000 -29.000
Konsernbidrag -18.000 -1.025.000 -562.000 -342.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 1.064.000 679.000 367.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 281.000 277.000 301.000 356.000 408.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 30.000 30.000 30.000 30.000
Driftsløsøre 319.000 447.000 387.000 337.000 367.000
Sum varige driftsmidler 319.000 477.000 417.000 367.000 396.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.812.000 2.302.000 3.571.000 4.412.000 1.400.000
Sum anleggsmidler 2.412.000 3.057.000 4.289.000 5.135.000 2.205.000
Varebeholdning 434.000 342.000 307.000 265.000 320.000
Kundefordringer 65.000 306.000 262.000 87.000 225.000
Andre fordringer 196.000 1.126.000 559.000 39.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 275.000 2.386.000 449.000 873.000
Sum omløpsmidler 2.703.000 3.800.000 3.514.000 840.000 1.511.000
Sum eiendeler 5.115.000 6.857.000 7.803.000 5.975.000 3.716.000
Sum opptjent egenkapital 400.000 413.000 374.000 256.000 232.000
Sum egenkapital 3.055.000 3.068.000 2.004.000 1.886.000 1.862.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 23.000 1.314.000 729.000 1.405.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 152.000 255.000 151.000 197.000
Leverandørgjeld 252.000 70.000 919.000 278.000 361.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 169.000 385.000 220.000 269.000 300.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.581.000 1.867.000 3.675.000 1.986.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 2.025.000 3.636.000 5.544.000 3.938.000 1.656.000
Sum gjeld og egenkapital 5.116.000 6.856.000 7.803.000 5.975.000 3.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 164.000 -2.030.000 -3.098.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.6 0.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.6 0.1 0.7
Soliditet 59.7 44.7 25.7 31.6 50.1
Resultatgrad 6.5 6.2 3.9 2.5
Rentedekningsgrad 0.3 59.6 17.8 5.8 8
Gjeldsgrad 0.7 1.2 2.9 2.2 1
Total kapitalrentabilitet 0.4 20.4 12.2 10.6 10.4
Signatur
01.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex