Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nyvlest Samdrift DA
Juridisk navn:  Nyvlest Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51430051
Nordsjøvegen 2700 Nordsjøvegen 2700 Fax:
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 986946136
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/27/2004
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.85%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 8.494.000 8.743.000
Resultat: 0 14.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Nyvlest Samdrift DA
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 8.494.000 8.743.000
Driftskostnader -8.480.000 -8.715.000
Driftsresultat 13.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000 -14.000
Finans -13.000 -14.000
Resultat før skatt 14.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 610.000 703.000
Sum omløpsmidler 986.000 767.000
Sum eiendeler 1.596.000 1.470.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.253.000 7.607.000
Andre inntekter 1.240.000 1.136.000
Driftsinntekter 8.494.000 8.743.000
Varekostnad -5.001.000 -4.604.000
Lønninger -1.201.000 -1.033.000
Avskrivning -93.000 -135.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.655.000 -3.000.000
Driftskostnader -8.480.000 -8.715.000
Driftsresultat 13.000 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000 -14.000
Finans -13.000 -14.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 327.000 351.000
Maskiner anlegg 283.000 352.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 610.000 703.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 610.000 703.000
Varebeholdning 2.717.000 2.250.000
Kundefordringer 649.000 347.000
Andre fordringer -2.380.000 -1.831.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 986.000 767.000
Sum eiendeler 1.596.000 1.470.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 658.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 550.000 494.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 73.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.596.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -610.000 -703.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0
Likviditetsgrad 2 -1.1
Soliditet 0
Resultatgrad 0.2 0.3
Rentedekningsgrad 1.0 2
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.9
Signatur
15.04.2013
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
15.04.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex