Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
O. Espedal Handelsgartneri AS
Juridisk navn:  O. Espedal Handelsgartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32849310
Postboks 643 Ringeriksveien 48 Fax:
3412 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 993205486
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.23%
Resultat  
  
-70.18%
Egenkapital  
  
6.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 64.891.000 69.204.000 49.261.000 46.660.000 44.418.000
Resultat: 6.291.000 21.099.000 8.261.000 7.129.000 5.312.000
Egenkapital: 36.561.000 34.237.000 17.782.000 15.339.000 13.417.000
Regnskap for  O. Espedal Handelsgartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 64.891.000 69.204.000 49.261.000 46.660.000 44.418.000
Driftskostnader -58.812.000 -48.388.000 -41.321.000 -39.861.000 -39.452.000
Driftsresultat 6.080.000 20.817.000 7.940.000 6.799.000 4.966.000
Finansinntekter 229.000 374.000 345.000 331.000 382.000
Finanskostnader -17.000 -92.000 -26.000 -28.000 -36.000
Finans 212.000 282.000 319.000 303.000 346.000
Resultat før skatt 6.291.000 21.099.000 8.261.000 7.129.000 5.312.000
Skattekostnad -1.507.000 -4.644.000 -1.818.000 -1.632.000 -1.263.000
Årsresultat 4.784.000 16.455.000 6.443.000 5.497.000 4.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.192.000 21.024.000 5.376.000 6.243.000 7.785.000
Sum omløpsmidler 23.290.000 25.723.000 23.825.000 19.614.000 14.279.000
Sum eiendeler 48.482.000 46.747.000 29.201.000 25.857.000 22.064.000
Sum opptjent egenkapital 35.561.000 33.237.000 16.782.000 14.339.000 12.417.000
Sum egenkapital 36.561.000 34.237.000 17.782.000 15.339.000 13.417.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 14.000 39.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 11.921.000 12.499.000 11.405.000 10.479.000 8.592.000
Sum gjeld og egenkapital 48.482.000 46.747.000 29.201.000 25.857.000 22.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.834.000 68.927.000 48.985.000 46.410.000 44.118.000
Andre inntekter 2.057.000 277.000 276.000 250.000 300.000
Driftsinntekter 64.891.000 69.204.000 49.261.000 46.660.000 44.418.000
Varekostnad -13.084.000 -15.034.000 -10.006.000 -10.789.000 -11.163.000
Lønninger -15.716.000 -16.249.000 -12.932.000 -12.081.000 -12.017.000
Avskrivning -977.000 -204.000 -350.000 -333.000 -333.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.035.000 -16.901.000 -18.033.000 -16.658.000 -15.939.000
Driftskostnader -58.812.000 -48.388.000 -41.321.000 -39.861.000 -39.452.000
Driftsresultat 6.080.000 20.817.000 7.940.000 6.799.000 4.966.000
Finansinntekter 229.000 374.000 345.000 331.000 382.000
Finanskostnader -17.000 -92.000 -26.000 -28.000 -36.000
Finans 212.000 282.000 319.000 303.000 346.000
Konsernbidrag -3.900.000 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -3.575.000 -3.000.000
Årsresultat 4.784.000 16.455.000 6.443.000 5.497.000 4.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 15.202.000 0 0 0
Maskiner anlegg 1.494.000 525.000 621.000 712.000 931.000
Driftsløsøre 125.000 225.000 333.000 449.000 563.000
Sum varige driftsmidler 16.821.000 750.000 954.000 1.161.000 1.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.371.000 20.274.000 4.422.000 5.082.000 6.291.000
Sum anleggsmidler 25.192.000 21.024.000 5.376.000 6.243.000 7.785.000
Varebeholdning 2.958.000 751.000 1.697.000 1.102.000 1.263.000
Kundefordringer 1.779.000 3.192.000 2.201.000 2.047.000 2.809.000
Andre fordringer 3.083.000 1.339.000 1.798.000 2.217.000 640.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.470.000 20.440.000 18.130.000 14.248.000 9.568.000
Sum omløpsmidler 23.290.000 25.723.000 23.825.000 19.614.000 14.279.000
Sum eiendeler 48.482.000 46.747.000 29.201.000 25.857.000 22.064.000
Sum opptjent egenkapital 35.561.000 33.237.000 16.782.000 14.339.000 12.417.000
Sum egenkapital 36.561.000 34.237.000 17.782.000 15.339.000 13.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 14.000 39.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.000.000 4.000.000 3.575.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 14.000 39.000 56.000
Leverandørgjeld 2.711.000 2.006.000 2.295.000 1.003.000 2.363.000
Betalbar skatt 906.000 4.648.000 1.843.000 1.649.000 1.252.000
Skyldig offentlige avgifter 593.000 1.201.000 634.000 563.000 471.000
Utbytte -4.000.000 -3.575.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.711.000 4.644.000 2.634.000 3.689.000 1.507.000
Sum kortsiktig gjeld 11.921.000 12.499.000 11.405.000 10.479.000 8.592.000
Sum gjeld og egenkapital 48.482.000 46.747.000 29.201.000 25.857.000 22.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.369.000 13.224.000 12.420.000 9.135.000 5.687.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 2.1 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2.0 1.9 1.8 1.5
Soliditet 75.4 73.2 60.9 59.3 60.8
Resultatgrad 9.4 30.1 16.1 14.6 11.2
Rentedekningsgrad 357.6 226.3 305.4 242.8 137.9
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.0 45.3 28.4 27.6 24.2
Signatur
06.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
06.12.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex