O. Johansen Trevarefabrikk AS
Juridisk navn:  O. Johansen Trevarefabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62330640
Jensstuvegen 16 Jensstuvegen 16 Fax:
2390 Moelv 2390 Moelv
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 947017896
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/2/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.59%
Resultat  
  
-53.94%
Egenkapital  
  
12.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.975.000 12.721.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000
Resultat: 718.000 1.559.000 820.000 1.112.000 884.000
Egenkapital: 5.126.000 4.568.000 4.175.000 4.161.000 3.735.000
Regnskap for  O. Johansen Trevarefabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.975.000 12.721.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000
Driftskostnader -9.321.000 -11.218.000 -10.657.000 -9.824.000 -9.134.000
Driftsresultat 654.000 1.503.000 788.000 1.110.000 861.000
Finansinntekter 65.000 56.000 33.000 13.000 33.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -11.000 -9.000
Finans 64.000 56.000 32.000 2.000 24.000
Resultat før skatt 718.000 1.559.000 820.000 1.112.000 884.000
Skattekostnad -160.000 -366.000 -206.000 -286.000 -258.000
Årsresultat 558.000 1.193.000 614.000 826.000 626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.057.000 1.147.000 953.000 1.198.000 1.019.000
Sum omløpsmidler 5.484.000 6.303.000 5.832.000 5.292.000 5.058.000
Sum eiendeler 6.541.000 7.450.000 6.785.000 6.490.000 6.077.000
Sum opptjent egenkapital 3.126.000 2.568.000 2.175.000 2.161.000 1.735.000
Sum egenkapital 5.126.000 4.568.000 4.175.000 4.161.000 3.735.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.415.000 2.882.000 2.610.000 2.328.000 2.341.000
Sum gjeld og egenkapital 6.541.000 7.450.000 6.785.000 6.489.000 6.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.975.000 12.565.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000
Andre inntekter 0 156.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.975.000 12.721.000 11.445.000 10.934.000 9.995.000
Varekostnad -4.080.000 -5.210.000 -4.606.000 -4.396.000 -3.933.000
Lønninger -4.263.000 -4.637.000 -4.504.000 -4.327.000 -4.041.000
Avskrivning -133.000 -219.000 -252.000 -217.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.059.000 -1.112.000 -1.327.000 -975.000 -883.000
Driftskostnader -9.321.000 -11.218.000 -10.657.000 -9.824.000 -9.134.000
Driftsresultat 654.000 1.503.000 788.000 1.110.000 861.000
Finansinntekter 65.000 56.000 33.000 13.000 33.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -11.000 -9.000
Finans 64.000 56.000 32.000 2.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -600.000 -400.000 -600.000
Årsresultat 558.000 1.193.000 614.000 826.000 626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 146.000 168.000 181.000 174.000 219.000
Fast eiendom 150.000 150.000 150.000 150.000 152.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 761.000 829.000 622.000 874.000 648.000
Sum varige driftsmidler 911.000 979.000 772.000 1.024.000 800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.057.000 1.147.000 953.000 1.198.000 1.019.000
Varebeholdning 1.324.000 1.145.000 1.313.000 1.138.000 1.084.000
Kundefordringer 729.000 1.204.000 1.306.000 1.044.000 1.131.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.431.000 3.954.000 3.213.000 3.110.000 2.843.000
Sum omløpsmidler 5.484.000 6.303.000 5.832.000 5.292.000 5.058.000
Sum eiendeler 6.541.000 7.450.000 6.785.000 6.490.000 6.077.000
Sum opptjent egenkapital 3.126.000 2.568.000 2.175.000 2.161.000 1.735.000
Sum egenkapital 5.126.000 4.568.000 4.175.000 4.161.000 3.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 261.000 438.000 512.000 546.000 533.000
Betalbar skatt 138.000 354.000 213.000 241.000 237.000
Skyldig offentlige avgifter 568.000 659.000 679.000 660.000 597.000
Utbytte 0 -800.000 -600.000 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 448.000 632.000 606.000 481.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 1.415.000 2.882.000 2.610.000 2.328.000 2.341.000
Sum gjeld og egenkapital 6.541.000 7.450.000 6.785.000 6.489.000 6.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.069.000 3.421.000 3.222.000 2.964.000 2.717.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.2 2.2 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.9 1.8 1.7 1.8 1.7
Soliditet 78.4 61.3 61.5 64.1 61.5
Resultatgrad 6.6 11.8 6.9 10.2 8.6
Rentedekningsgrad 6 7 100.9 99.3
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 1 20.9 12.1 17.3 14.7
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex