Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
O. Mosbæk As
Juridisk navn:  O. Mosbæk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69811040
Storgata 36 Storgata 36 Fax:
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Viken Marker
Org.nr: 998491541
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/11/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.27%
Resultat  
  
58.18%
Egenkapital  
  
-17.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.228.000 1.635.000 2.649.000 2.884.000 2.778.000
Resultat: -46.000 -110.000 -81.000 32.000 -137.000
Egenkapital: -320.000 -273.000 -164.000 -83.000 -115.000
Regnskap for  O. Mosbæk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.228.000 1.635.000 2.649.000 2.884.000 2.778.000
Driftskostnader -2.247.000 -1.721.000 -2.712.000 -2.832.000 -2.892.000
Driftsresultat -20.000 -85.000 -62.000 52.000 -115.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -29.000 -26.000 -20.000 -21.000 -24.000
Finans -27.000 -24.000 -18.000 -19.000 -22.000
Resultat før skatt -46.000 -110.000 -81.000 32.000 -137.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -110.000 -81.000 32.000 -137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 321.000 408.000 281.000 404.000 308.000
Sum eiendeler 324.000 411.000 284.000 412.000 321.000
Sum opptjent egenkapital -343.000 -296.000 -187.000 -106.000 -138.000
Sum egenkapital -320.000 -273.000 -164.000 -83.000 -115.000
Sum langsiktig gjeld 401.000 427.000 245.000 265.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 257.000 203.000 230.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 411.000 284.000 412.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.013.000 1.366.000 2.352.000 2.537.000 2.463.000
Andre inntekter 215.000 270.000 298.000 347.000 314.000
Driftsinntekter 2.228.000 1.635.000 2.649.000 2.884.000 2.778.000
Varekostnad -1.637.000 -1.093.000 -2.069.000 -2.191.000 -2.250.000
Lønninger -386.000 -414.000 -422.000 -439.000 -423.000
Avskrivning 0 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -214.000 -216.000 -197.000 -214.000
Driftskostnader -2.247.000 -1.721.000 -2.712.000 -2.832.000 -2.892.000
Driftsresultat -20.000 -85.000 -62.000 52.000 -115.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -29.000 -26.000 -20.000 -21.000 -24.000
Finans -27.000 -24.000 -18.000 -19.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -110.000 -81.000 32.000 -137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000 10.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 8.000 13.000
Varebeholdning 124.000 154.000 140.000 201.000 181.000
Kundefordringer 52.000 28.000 32.000 43.000 12.000
Andre fordringer 4.000 34.000 3.000 46.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 193.000 107.000 113.000 62.000
Sum omløpsmidler 321.000 408.000 281.000 404.000 308.000
Sum eiendeler 324.000 411.000 284.000 412.000 321.000
Sum opptjent egenkapital -343.000 -296.000 -187.000 -106.000 -138.000
Sum egenkapital -320.000 -273.000 -164.000 -83.000 -115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 401.000 427.000 245.000 265.000 284.000
Leverandørgjeld 80.000 76.000 60.000 99.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 73.000 50.000 72.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 107.000 92.000 58.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 257.000 203.000 230.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 324.000 411.000 284.000 412.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 151.000 78.000 174.000 156.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.4 1.8 2
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.7 0.9 0.8
Soliditet -98.8 -66.4 -57.7 -20.1 -35.8
Resultatgrad -0.9 -5.2 -2.3 1.8 -4.1
Rentedekningsgrad -0.7 -3.3 -3.1 2.5 -4.8
Gjeldsgrad -2.0 -2.5 -2.7 -3.8
Total kapitalrentabilitet -5.6 -20.2 -21.1 13.1 -35.2
Signatur
14.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.06.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex