Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oasen Legesenter Da
Juridisk navn:  Oasen Legesenter Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176507
Folke Bernadottes vei 52 Folke Bernadottes vei 52 Fax:
5147 Fyllingsdalen 5147 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915486487
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/7/2015 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.49%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.455.000 4.477.000 4.585.000 4.329.000
Resultat: 0 0 0 0
Egenkapital: 164.000 164.000 164.000 164.000
Regnskap for  Oasen Legesenter Da
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.455.000 4.477.000 4.585.000 4.329.000
Driftskostnader -4.453.000 -4.476.000 -4.584.000 -4.330.000
Driftsresultat 1.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 28.000 72.000 89.000
Sum omløpsmidler 774.000 718.000 828.000 795.000
Sum eiendeler 778.000 746.000 900.000 884.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 583.000 736.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000 747.000 900.000 885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 283.000 253.000 212.000 194.000
Andre inntekter 4.172.000 4.223.000 4.372.000 4.136.000
Driftsinntekter 4.455.000 4.477.000 4.585.000 4.329.000
Varekostnad -659.000 -668.000 -736.000 -727.000
Lønninger -1.971.000 -2.080.000 -1.996.000 -1.922.000
Avskrivning -25.000 -43.000 -42.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.798.000 -1.685.000 -1.810.000 -1.651.000
Driftskostnader -4.453.000 -4.476.000 -4.584.000 -4.330.000
Driftsresultat 1.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 28.000 71.000 89.000
Sum varige driftsmidler 3.000 28.000 71.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 4.000 28.000 72.000 89.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 177.000
Andre fordringer 48.000 66.000 191.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 726.000 652.000 622.000 359.000
Sum omløpsmidler 774.000 718.000 828.000 795.000
Sum eiendeler 778.000 746.000 900.000 884.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 164.000 164.000 164.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 300.000 139.000 310.000 285.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 117.000 116.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 213.000 326.000 310.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 583.000 736.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000 747.000 900.000 885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 135.000 92.000 74.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1
Soliditet 21.1 2 18.2 18.5
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad 0.5 0
Gjeldsgrad 3.7 3.6 4.5 4.4
Total kapitalrentabilitet 0.1 0 0 0
Signatur
29.12.2021
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
29.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex