Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oau Holding AS
Juridisk navn:  Oau Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66752160
Postboks 157 c/o Søvik Vestsideveien 218 Vestsidevegen 218 Fax: 66752161
2071 Råholt 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 986946071
Aksjekapital: 880.000 NOK
Etableringsdato: 5/19/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.32%
Resultat  
  
99.64%
Egenkapital  
  
-0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.334.000 2.942.000 2.237.000 3.435.000 1.964.000
Resultat: -3.000 -839.000 -7.952.000 153.000 -450.000
Egenkapital: 4.586.000 4.589.000 9.031.000 16.983.000 16.830.000
Regnskap for  Oau Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.334.000 2.942.000 2.237.000 3.435.000 1.964.000
Driftskostnader -3.123.000 -3.376.000 -10.260.000 -2.959.000 -2.807.000
Driftsresultat 211.000 -434.000 -8.025.000 475.000 -844.000
Finansinntekter 98.000 54.000 362.000 228.000 666.000
Finanskostnader -311.000 -459.000 -290.000 -550.000 -272.000
Finans -213.000 -405.000 72.000 -322.000 394.000
Resultat før skatt -3.000 -839.000 -7.952.000 153.000 -450.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -839.000 -7.952.000 153.000 -450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.628.000 15.484.000 16.497.000 20.479.000 20.739.000
Sum omløpsmidler 429.000 296.000 119.000 263.000 964.000
Sum eiendeler 12.057.000 15.780.000 16.616.000 20.742.000 21.703.000
Sum opptjent egenkapital 3.225.000 3.228.000 7.670.000 15.622.000 15.469.000
Sum egenkapital 4.586.000 4.589.000 9.031.000 16.983.000 16.830.000
Sum langsiktig gjeld 6.173.000 6.559.000 6.292.000 5.559.000 5.376.000
Sum kortsiktig gjeld 1.297.000 4.633.000 1.293.000 -1.800.000 -503.000
Sum gjeld og egenkapital 12.056.000 15.781.000 16.616.000 20.742.000 21.703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.331.000 2.912.000 2.210.000 3.402.000 1.811.000
Andre inntekter 3.000 30.000 26.000 33.000 153.000
Driftsinntekter 3.334.000 2.942.000 2.237.000 3.435.000 1.964.000
Varekostnad -312.000 -618.000 -155.000 -74.000 0
Lønninger -1.261.000 -1.400.000 -1.245.000 -1.285.000 -1.390.000
Avskrivning -282.000 -282.000 -282.000 -264.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.268.000 -1.076.000 -8.578.000 -1.336.000 -1.153.000
Driftskostnader -3.123.000 -3.376.000 -10.260.000 -2.959.000 -2.807.000
Driftsresultat 211.000 -434.000 -8.025.000 475.000 -844.000
Finansinntekter 98.000 54.000 362.000 228.000 666.000
Finanskostnader -311.000 -459.000 -290.000 -550.000 -272.000
Finans -213.000 -405.000 72.000 -322.000 394.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.603.000 0 0 0
Årsresultat -3.000 -839.000 -7.952.000 153.000 -450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.267.000 3.549.000 3.832.000 3.575.000 3.840.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 269.000 269.000 269.000 269.000 269.000
Sum varige driftsmidler 3.536.000 3.818.000 4.101.000 3.844.000 4.109.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.092.000 11.666.000 12.396.000 16.635.000 16.630.000
Sum anleggsmidler 11.628.000 15.484.000 16.497.000 20.479.000 20.739.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 61.000 118.000 51.000 50.000
Andre fordringer 238.000 226.000 0 239.000 478.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 9.000 1.000 0 436.000
Sum omløpsmidler 429.000 296.000 119.000 263.000 964.000
Sum eiendeler 12.057.000 15.780.000 16.616.000 20.742.000 21.703.000
Sum opptjent egenkapital 3.225.000 3.228.000 7.670.000 15.622.000 15.469.000
Sum egenkapital 4.586.000 4.589.000 9.031.000 16.983.000 16.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 500.000 165.000 322.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.173.000 6.559.000 6.292.000 5.559.000 5.376.000
Leverandørgjeld 402.000 357.000 479.000 72.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 259.000 367.000 381.000 177.000 193.000
Utbytte -3.603.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 142.000 111.000 -2.049.000 -722.000
Sum kortsiktig gjeld 1.297.000 4.633.000 1.293.000 -1.800.000 -503.000
Sum gjeld og egenkapital 12.056.000 15.781.000 16.616.000 20.742.000 21.703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -868.000 -4.337.000 -1.174.000 2.063.000 1.467.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.1 -0.1 -1.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 -0.1 -1.9
Soliditet 38.0 29.1 54.4 81.9 77.5
Resultatgrad 6.3 -14.8 -358.7 13.8
Rentedekningsgrad 0.7 -0.9 -27.7 0.9 -3.1
Gjeldsgrad 1.6 2.4 0.8 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.6 -2.4 -46.1 3.4 -0.8
Signatur
29.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2016
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex