Oceanteam Asa
Juridisk navn:  Oceanteam Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55108240
Strandveien 15 Strandveien 15 Fax: 55108249
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988788945
Aksjekapital: 197.448.290 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/5/2005
Foretakstype: ASA
Tidligere navn: oceanteam power & umbilical asa
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.89%
Resultat  
  
72.64%
Egenkapital  
  
-13.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 546.000 657.000 0 0 0
Resultat: -1.663.000 -6.078.000 -991.000 -10.136.000 -61.207.000
Egenkapital: 10.764.000 12.428.000 18.506.000 19.498.000 -44.974.000
Regnskap for  Oceanteam Asa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 546.000 657.000 0 0 0
Driftskostnader -1.659.000 -1.033.000 -1.751.000 -2.836.000 -3.436.000
Driftsresultat -1.113.000 -376.000 -1.751.000 -2.836.000 -3.436.000
Finansinntekter 475.000 294.000 355.000 71.000 5.414.000
Finanskostnader -1.025.000 -5.996.000 405.000 -7.371.000 -63.185.000
Finans -550.000 -5.702.000 760.000 -7.300.000 -57.771.000
Resultat før skatt -1.663.000 -6.078.000 -991.000 -10.136.000 -61.207.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.663.000 -6.078.000 -991.000 -10.136.000 -61.207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.268.000 15.316.000 22.537.000 24.029.000 24.433.000
Sum omløpsmidler 1.879.000 680.000 465.000 60.000 1.012.000
Sum eiendeler 15.147.000 15.996.000 23.002.000 24.089.000 25.445.000
Sum opptjent egenkapital -38.037.000 -36.373.000 -30.295.000 -54.579.000 -48.617.000
Sum egenkapital 10.764.000 12.428.000 18.506.000 19.498.000 -44.974.000
Sum langsiktig gjeld 4.100.000 3.000.000 0 0 65.616.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 568.000 4.496.000 4.591.000 4.803.000
Sum gjeld og egenkapital 15.147.000 15.996.000 23.002.000 24.089.000 25.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 546.000 657.000 0 0 0
Driftsinntekter 546.000 657.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.160.000 -837.000 -912.000 -1.313.000 -1.895.000
Avskrivning -1.000 -1.000 -41.000 -14.000 -510.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -498.000 -195.000 -798.000 -1.509.000 -1.031.000
Driftskostnader -1.659.000 -1.033.000 -1.751.000 -2.836.000 -3.436.000
Driftsresultat -1.113.000 -376.000 -1.751.000 -2.836.000 -3.436.000
Finansinntekter 475.000 294.000 355.000 71.000 5.414.000
Finanskostnader -1.025.000 -5.996.000 405.000 -7.371.000 -63.185.000
Finans -550.000 -5.702.000 760.000 -7.300.000 -57.771.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.663.000 -6.078.000 -991.000 -10.136.000 -61.207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 5.000 6.000 41.000 55.000
Sum varige driftsmidler 4.000 5.000 6.000 41.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.264.000 15.311.000 22.531.000 23.988.000 24.378.000
Sum anleggsmidler 13.268.000 15.316.000 22.537.000 24.029.000 24.433.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 250.000 94.000 70.000 0 0
Andre fordringer 28.000 522.000 7.000 5.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.601.000 64.000 388.000 55.000 1.002.000
Sum omløpsmidler 1.879.000 680.000 465.000 60.000 1.012.000
Sum eiendeler 15.147.000 15.996.000 23.002.000 24.089.000 25.445.000
Sum opptjent egenkapital -38.037.000 -36.373.000 -30.295.000 -54.579.000 -48.617.000
Sum egenkapital 10.764.000 12.428.000 18.506.000 19.498.000 -44.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.143.000 3.075.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.100.000 3.000.000 0 0 65.616.000
Leverandørgjeld 46.000 369.000 120.000 646.000 2.622.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 20.000 27.000 29.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 179.000 1.206.000 841.000 2.123.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 568.000 4.496.000 4.591.000 4.803.000
Sum gjeld og egenkapital 15.147.000 15.996.000 23.002.000 24.089.000 25.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.596.000 112.000 -4.031.000 -4.531.000 -3.791.000
Likviditetsgrad 1 6.6 1.2 0.1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 6.6 1.2 0.1 0 0.2
Soliditet 71.1 77.7 80.5 80.9 -176.7
Resultatgrad -203.8 -57.2
Rentedekningsgrad -1.1 -0.1 4.3 -0.4 -0.1
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.2 0.2 -1.6
Total kapitalrentabilitet -4.2 -0.5 -6.1 -11.5 7.8
Signatur
14.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex