Och Ortopedi AS
Juridisk navn:  Och Ortopedi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23288200
Postboks 6180 Etterstad Jerikov 20 Fax: 70148383
0602 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936787819
Aksjekapital: 672.000 NOK
Antall ansatte: 143
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.59%
Resultat  
  
-308.61%
Egenkapital  
  
-80.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 188.482.000 171.993.000 153.171.000 133.700.000 128.612.000
Resultat: -24.533.000 -6.004.000 2.162.000 -1.676.000 -1.825.000
Egenkapital: 1.851.000 9.647.000 13.689.000 12.086.000 13.405.000
Regnskap for  Och Ortopedi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 188.482.000 171.993.000 153.171.000 133.700.000 128.612.000
Driftskostnader -212.128.000 -177.941.000 -151.040.000 -135.466.000 -130.521.000
Driftsresultat -23.646.000 -5.949.000 2.131.000 -1.765.000 -1.910.000
Finansinntekter 148.000 163.000 182.000 166.000 114.000
Finanskostnader -1.034.000 -217.000 -150.000 -76.000 -31.000
Finans -886.000 -54.000 32.000 90.000 83.000
Resultat før skatt -24.533.000 -6.004.000 2.162.000 -1.676.000 -1.825.000
Skattekostnad 5.399.000 1.285.000 -559.000 357.000 431.000
Årsresultat -19.133.000 -4.719.000 1.603.000 -1.319.000 -1.394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.062.000 10.409.000 3.365.000 5.096.000 5.900.000
Sum omløpsmidler 86.314.000 77.364.000 67.884.000 67.994.000 66.262.000
Sum eiendeler 118.376.000 87.773.000 71.249.000 73.090.000 72.162.000
Sum opptjent egenkapital 0 413.000 5.132.000 3.529.000 4.848.000
Sum egenkapital 1.851.000 9.647.000 13.689.000 12.086.000 13.405.000
Sum langsiktig gjeld 60.347.000 20.169.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.178.000 57.957.000 57.561.000 61.004.000 58.756.000
Sum gjeld og egenkapital 118.376.000 87.773.000 71.250.000 73.090.000 72.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 188.466.000 171.967.000 153.171.000 133.628.000 128.612.000
Andre inntekter 17.000 25.000 0 72.000 0
Driftsinntekter 188.482.000 171.993.000 153.171.000 133.700.000 128.612.000
Varekostnad -68.512.000 -64.871.000 -55.930.000 -48.682.000 -56.683.000
Lønninger -94.254.000 -78.372.000 -67.535.000 -63.373.000 -51.729.000
Avskrivning -4.143.000 -2.790.000 -2.152.000 -2.010.000 -1.777.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.721.000 -31.667.000 -24.368.000 -21.726.000 -19.241.000
Driftskostnader -212.128.000 -177.941.000 -151.040.000 -135.466.000 -130.521.000
Driftsresultat -23.646.000 -5.949.000 2.131.000 -1.765.000 -1.910.000
Finansinntekter 148.000 163.000 182.000 166.000 114.000
Finanskostnader -1.034.000 -217.000 -150.000 -76.000 -31.000
Finans -886.000 -54.000 32.000 90.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.133.000 -4.719.000 1.603.000 -1.319.000 -1.394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.607.000 3.398.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.530.000 4.591.000 110.000 669.000 313.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.525.000 5.802.000 3.230.000 4.401.000 5.561.000
Sum varige driftsmidler 23.525.000 5.802.000 3.230.000 4.401.000 5.561.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 16.000 26.000 26.000 26.000
Sum anleggsmidler 32.062.000 10.409.000 3.365.000 5.096.000 5.900.000
Varebeholdning 39.673.000 30.355.000 21.660.000 20.224.000 15.143.000
Kundefordringer 31.047.000 28.473.000 35.516.000 35.546.000 37.784.000
Andre fordringer 5.472.000 3.744.000 3.922.000 3.594.000 1.529.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.122.000 14.792.000 6.786.000 8.630.000 11.805.000
Sum omløpsmidler 86.314.000 77.364.000 67.884.000 67.994.000 66.262.000
Sum eiendeler 118.376.000 87.773.000 71.249.000 73.090.000 72.162.000
Sum opptjent egenkapital 0 413.000 5.132.000 3.529.000 4.848.000
Sum egenkapital 1.851.000 9.647.000 13.689.000 12.086.000 13.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 133.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.347.000 20.169.000 0 0 0
Leverandørgjeld 26.568.000 34.322.000 35.149.000 40.583.000 38.224.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.892.000 12.919.000 12.619.000 11.432.000 10.535.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.718.000 10.715.000 9.660.000 8.990.000 9.997.000
Sum kortsiktig gjeld 56.178.000 57.957.000 57.561.000 61.004.000 58.756.000
Sum gjeld og egenkapital 118.376.000 87.773.000 71.250.000 73.090.000 72.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.136.000 19.407.000 10.323.000 6.990.000 7.506.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Soliditet 1.6 1 19.2 16.5 18.6
Resultatgrad -12.5 -3.5 1.4 -1.3 -1.5
Rentedekningsgrad -22.9 -27.4 14.2 -23.2 -57.9
Gjeldsgrad 6 8.1 4.2 5 4.4
Total kapitalrentabilitet -19.9 -6.6 3.2 -2.2 -2.5
Signatur
07.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex