Oculus AS
Juridisk navn:  Oculus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70145828
Ramsvika 59 Ramsvika 59 Fax:
6012 Ålesund 6012 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 976104811
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stette AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.53%
Resultat  
  
-108.74%
Egenkapital  
  
-1.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.298.000 1.484.000 1.904.000 1.790.000 2.007.000
Resultat: -34.000 389.000 997.000 778.000 687.000
Egenkapital: 2.475.000 2.502.000 2.344.000 1.866.000 1.621.000
Regnskap for  Oculus AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.298.000 1.484.000 1.904.000 1.790.000 2.007.000
Driftskostnader -1.339.000 -1.223.000 -907.000 -989.000 -1.319.000
Driftsresultat -41.000 261.000 996.000 801.000 687.000
Finansinntekter 8.000 132.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 0 -24.000 0
Finans 8.000 128.000 1.000 -23.000 1.000
Resultat før skatt -34.000 389.000 997.000 778.000 687.000
Skattekostnad 8.000 -61.000 -219.000 -183.000 -164.000
Årsresultat -26.000 328.000 778.000 595.000 523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 876.000 1.051.000 583.000 691.000 778.000
Sum omløpsmidler 1.861.000 1.910.000 2.438.000 1.904.000 1.523.000
Sum eiendeler 2.737.000 2.961.000 3.021.000 2.595.000 2.301.000
Sum opptjent egenkapital 2.445.000 2.472.000 2.314.000 1.836.000 1.591.000
Sum egenkapital 2.475.000 2.502.000 2.344.000 1.866.000 1.621.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 84.000 32.000 30.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 375.000 646.000 699.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 2.736.000 2.961.000 3.022.000 2.595.000 2.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.240.000 1.407.000 1.904.000 1.790.000 2.007.000
Andre inntekter 58.000 77.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.298.000 1.484.000 1.904.000 1.790.000 2.007.000
Varekostnad -2.000 0 -2.000 0
Lønninger -953.000 -879.000 -597.000 -603.000 -759.000
Avskrivning -175.000 -143.000 -108.000 -108.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -201.000 -202.000 -276.000 -426.000
Driftskostnader -1.339.000 -1.223.000 -907.000 -989.000 -1.319.000
Driftsresultat -41.000 261.000 996.000 801.000 687.000
Finansinntekter 8.000 132.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 0 -24.000 0
Finans 8.000 128.000 1.000 -23.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -170.000 -300.000 -350.000 -300.000
Årsresultat -26.000 328.000 778.000 595.000 523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 830.000 976.000 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 75.000 583.000 691.000 754.000
Sum varige driftsmidler 876.000 1.051.000 583.000 691.000 754.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 24.000
Sum anleggsmidler 876.000 1.051.000 583.000 691.000 778.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 70.000 62.000 101.000 94.000 105.000
Andre fordringer 1.000 1.000 0 0
Sum investeringer 400.000 645.000 0 0 0
Kasse, bank 1.391.000 1.201.000 2.336.000 1.810.000 1.418.000
Sum omløpsmidler 1.861.000 1.910.000 2.438.000 1.904.000 1.523.000
Sum eiendeler 2.737.000 2.961.000 3.021.000 2.595.000 2.301.000
Sum opptjent egenkapital 2.445.000 2.472.000 2.314.000 1.836.000 1.591.000
Sum egenkapital 2.475.000 2.502.000 2.344.000 1.866.000 1.621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 84.000 32.000 30.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 84.000 32.000 30.000 24.000
Leverandørgjeld 18.000 15.000 1.000 42.000 31.000
Betalbar skatt 9.000 218.000 176.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 87.000 64.000 65.000 69.000
Utbytte -170.000 -300.000 -350.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 101.000 94.000 63.000 66.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 375.000 646.000 699.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 2.736.000 2.961.000 3.022.000 2.595.000 2.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.675.000 1.535.000 1.792.000 1.205.000 866.000
Likviditetsgrad 1 10.0 5.1 3.8 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 10.0 5.1 3.8 2.7 2.3
Soliditet 90.5 84.5 77.6 71.9 70.4
Resultatgrad -3.2 17.6 52.3 44.7 34.2
Rentedekningsgrad 65.3 33.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.2 13.3 3 30.9 29.9
Signatur
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex