Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Odd Lundberg As
Juridisk navn:  Odd Lundberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47829945
Kystkulturveien 1747 Kystkulturveien 1747 Fax:
9470 Gratangen 9470 Gratangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gratangen
Org.nr: 992093382
Aksjekapital: 62.156.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/23/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.45%
Resultat  
  
11.02%
Egenkapital  
  
7.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 82.859.000 94.642.000 56.614.000 59.518.000 43.311.000
Resultat: 23.065.000 20.775.000 2.282.000 18.209.000 6.925.000
Egenkapital: 159.844.000 149.106.000 132.883.000 123.329.000 108.785.000
Regnskap for  Odd Lundberg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 82.859.000 94.642.000 56.614.000 59.518.000 43.311.000
Driftskostnader -59.310.000 -64.516.000 -48.977.000 -39.462.000 -32.582.000
Driftsresultat 23.549.000 30.127.000 7.637.000 20.056.000 10.729.000
Finansinntekter 6.931.000 333.000 1.351.000 1.727.000 265.000
Finanskostnader -7.415.000 -9.684.000 -6.706.000 -3.576.000 -4.069.000
Finans -484.000 -9.351.000 -5.355.000 -1.849.000 -3.804.000
Resultat før skatt 23.065.000 20.775.000 2.282.000 18.209.000 6.925.000
Skattekostnad -5.075.000 -4.552.000 -528.000 -3.665.000 -1.146.000
Årsresultat 17.989.000 16.224.000 1.754.000 14.544.000 5.779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 367.218.000 378.020.000 390.242.000 169.650.000 183.738.000
Sum omløpsmidler 66.701.000 49.411.000 20.146.000 85.167.000 117.716.000
Sum eiendeler 433.919.000 427.431.000 410.388.000 254.817.000 301.454.000
Sum opptjent egenkapital 89.883.000 79.146.000 62.922.000 61.168.000 46.625.000
Sum egenkapital 159.844.000 149.106.000 132.883.000 123.329.000 108.785.000
Sum langsiktig gjeld 254.523.000 262.735.000 270.684.000 123.144.000 182.432.000
Sum kortsiktig gjeld 19.552.000 15.590.000 6.822.000 8.344.000 10.238.000
Sum gjeld og egenkapital 433.918.000 427.431.000 410.388.000 254.816.000 301.455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.398.000 94.442.000 56.333.000 50.464.000 43.311.000
Andre inntekter 461.000 200.000 280.000 9.053.000 0
Driftsinntekter 82.859.000 94.642.000 56.614.000 59.518.000 43.311.000
Varekostnad -975.000 -1.046.000 -708.000 -740.000 -992.000
Lønninger -25.245.000 -30.882.000 -19.533.000 -17.304.000 -15.495.000
Avskrivning -15.722.000 -15.384.000 -7.812.000 -318.000 -3.411.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.368.000 -17.204.000 -20.924.000 -21.100.000 -12.684.000
Driftskostnader -59.310.000 -64.516.000 -48.977.000 -39.462.000 -32.582.000
Driftsresultat 23.549.000 30.127.000 7.637.000 20.056.000 10.729.000
Finansinntekter 6.931.000 333.000 1.351.000 1.727.000 265.000
Finanskostnader -7.415.000 -9.684.000 -6.706.000 -3.576.000 -4.069.000
Finans -484.000 -9.351.000 -5.355.000 -1.849.000 -3.804.000
Konsernbidrag -2.792.000 0 0 0
Utbytte -4.460.000 0 0 0
Årsresultat 17.989.000 16.224.000 1.754.000 14.544.000 5.779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.152.000 115.160.000 115.125.000 115.125.000 115.125.000
Fast eiendom 720.000 319.000 479.000 639.000 799.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 8.958.000 8.267.000 3.194.000 599.000 730.000
Sum varige driftsmidler 251.523.000 262.317.000 274.573.000 53.982.000 68.070.000
Sum finansielle anleggsmidler 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000
Sum anleggsmidler 367.218.000 378.020.000 390.242.000 169.650.000 183.738.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 41.000 69.000 41.000 413.000 42.000
Andre fordringer 989.000 971.000 11.750.000 1.074.000 1.655.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.671.000 48.371.000 8.355.000 83.680.000 116.019.000
Sum omløpsmidler 66.701.000 49.411.000 20.146.000 85.167.000 117.716.000
Sum eiendeler 433.919.000 427.431.000 410.388.000 254.817.000 301.454.000
Sum opptjent egenkapital 89.883.000 79.146.000 62.922.000 61.168.000 46.625.000
Sum egenkapital 159.844.000 149.106.000 132.883.000 123.329.000 108.785.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.273.000 18.985.000 14.434.000 11.705.000 11.953.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 254.523.000 262.735.000 270.684.000 123.144.000 182.432.000
Leverandørgjeld 3.548.000 2.533.000 1.358.000 377.000 1.990.000
Betalbar skatt 0 3.913.000 1.685.000
Skyldig offentlige avgifter 11.760.000 12.455.000 5.120.000 3.651.000 4.355.000
Utbytte -4.460.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.244.000 601.000 344.000 403.000 2.207.000
Sum kortsiktig gjeld 19.552.000 15.590.000 6.822.000 8.344.000 10.238.000
Sum gjeld og egenkapital 433.918.000 427.431.000 410.388.000 254.816.000 301.455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.149.000 33.821.000 13.324.000 76.823.000 107.478.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.2 3 10.2 11.5
Likviditetsgrad 2 3.4 3.2 3 10.2 11.5
Soliditet 36.8 34.9 32.4 48.4 36.1
Resultatgrad 28.4 31.8 13.5 33.7 24.8
Rentedekningsgrad 3.2 3.1 1.1 5.6 2.6
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.1 1.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.0 7.1 2.2 8.5 3.6
Signatur
10.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex