Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oddernes Gartneri AS
Juridisk navn:  Oddernes Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38090202
Bjørnebakken 1 Bjørnebakken 1 Fax: 38090567
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 986046909
Aksjekapital: 137.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 6/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Heag AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.39%
Resultat  
  
-9.21%
Egenkapital  
  
-8.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 76.771.000 68.923.000 51.562.000 48.587.000 46.217.000
Resultat: 11.907.000 13.115.000 4.855.000 5.959.000 6.484.000
Egenkapital: 9.620.000 10.517.000 5.979.000 7.592.000 8.063.000
Regnskap for  Oddernes Gartneri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 76.771.000 68.923.000 51.562.000 48.587.000 46.217.000
Driftskostnader -65.325.000 -55.886.000 -46.642.000 -42.611.000 -39.698.000
Driftsresultat 11.446.000 13.037.000 4.920.000 5.977.000 6.520.000
Finansinntekter 580.000 470.000 45.000 81.000 93.000
Finanskostnader -118.000 -392.000 -110.000 -99.000 -129.000
Finans 462.000 78.000 -65.000 -18.000 -36.000
Resultat før skatt 11.907.000 13.115.000 4.855.000 5.959.000 6.484.000
Skattekostnad -2.529.000 -2.823.000 -1.068.000 -1.375.000 0
Årsresultat 9.379.000 10.291.000 3.787.000 4.584.000 4.919.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.688.000 1.133.000 1.236.000 541.000 610.000
Sum omløpsmidler 22.322.000 20.965.000 12.396.000 14.252.000 14.403.000
Sum eiendeler 24.010.000 22.098.000 13.632.000 14.793.000 15.013.000
Sum opptjent egenkapital 9.483.000 10.380.000 5.842.000 7.455.000 7.926.000
Sum egenkapital 9.620.000 10.517.000 5.979.000 7.592.000 8.063.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 14.390.000 11.581.000 7.653.000 7.201.000 6.929.000
Sum gjeld og egenkapital 24.010.000 22.098.000 13.632.000 14.793.000 15.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.771.000 68.923.000 51.562.000 48.587.000 44.141.000
Andre inntekter 0 0 2.076.000
Driftsinntekter 76.771.000 68.923.000 51.562.000 48.587.000 46.217.000
Varekostnad -40.303.000 -35.302.000 -27.231.000 -23.941.000 -22.704.000
Lønninger -16.086.000 -12.583.000 -12.019.000 -11.842.000 -10.734.000
Avskrivning -308.000 -309.000 -240.000 -199.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.628.000 -7.692.000 -7.152.000 -6.629.000 -6.104.000
Driftskostnader -65.325.000 -55.886.000 -46.642.000 -42.611.000 -39.698.000
Driftsresultat 11.446.000 13.037.000 4.920.000 5.977.000 6.520.000
Finansinntekter 580.000 470.000 45.000 81.000 93.000
Finanskostnader -118.000 -392.000 -110.000 -99.000 -129.000
Finans 462.000 78.000 -65.000 -18.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 9.379.000 10.291.000 3.787.000 4.584.000 4.919.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 41.000 14.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 411.000 0 0 0
Driftsløsøre 687.000 542.000 672.000 541.000 610.000
Sum varige driftsmidler 1.097.000 542.000 672.000 541.000 610.000
Sum finansielle anleggsmidler 555.000 550.000 550.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.688.000 1.133.000 1.236.000 541.000 610.000
Varebeholdning 11.540.000 5.215.000 7.000.000 5.350.000 4.527.000
Kundefordringer 557.000 283.000 230.000 248.000 306.000
Andre fordringer 2.583.000 2.641.000 1.789.000 1.839.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.225.000 12.884.000 2.525.000 6.865.000 7.731.000
Sum omløpsmidler 22.322.000 20.965.000 12.396.000 14.252.000 14.403.000
Sum eiendeler 24.010.000 22.098.000 13.632.000 14.793.000 15.013.000
Sum opptjent egenkapital 9.483.000 10.380.000 5.842.000 7.455.000 7.926.000
Sum egenkapital 9.620.000 10.517.000 5.979.000 7.592.000 8.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000
Leverandørgjeld 5.968.000 4.030.000 3.120.000 2.596.000 2.479.000
Betalbar skatt 2.524.000 2.850.000 1.082.000 1.396.000 1.501.000
Skyldig offentlige avgifter 3.096.000 2.597.000 1.868.000 1.709.000 1.685.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.802.000 2.103.000 1.583.000 1.500.000 1.264.000
Sum kortsiktig gjeld 14.390.000 11.581.000 7.653.000 7.201.000 6.929.000
Sum gjeld og egenkapital 24.010.000 22.098.000 13.632.000 14.793.000 15.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.932.000 9.384.000 4.743.000 7.051.000 7.474.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.6 2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 0.7 1.2 1.4
Soliditet 40.1 47.6 43.9 51.3 53.7
Resultatgrad 14.9 18.9 9.5 12.3 14.1
Rentedekningsgrad 97.0 33.3 44.7 60.4 50.5
Gjeldsgrad 1.5 1.1 1.3 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 50.1 61.1 36.4 4 4
Signatur
21.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex