Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Offshore Health Services AS
Juridisk navn:  Offshore Health Services AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95049307
c/o Azets Insight AS Postboks 9495 Torgard Sentrum Legesenter Konsul Knudtzons gate 8 Fax:
7496 Trondheim 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 894396512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 7/23/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.68%
Resultat  
  
-20.25%
Egenkapital  
  
-66.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 57.537.000 57.929.000 47.789.000 49.421.000 38.791.000
Resultat: 8.012.000 10.046.000 5.888.000 7.203.000 6.756.000
Egenkapital: 1.313.000 3.880.000 5.050.000 3.391.000 1.203.000
Regnskap for  Offshore Health Services AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 57.537.000 57.929.000 47.789.000 49.421.000 38.791.000
Driftskostnader -49.447.000 -47.821.000 -41.841.000 -42.214.000 -31.935.000
Driftsresultat 8.089.000 10.109.000 5.948.000 7.207.000 6.855.000
Finansinntekter 19.000 21.000 15.000 17.000 2.000
Finanskostnader -96.000 -83.000 -74.000 -21.000 -102.000
Finans -77.000 -62.000 -59.000 -4.000 -100.000
Resultat før skatt 8.012.000 10.046.000 5.888.000 7.203.000 6.756.000
Skattekostnad -1.780.000 -2.316.000 -1.430.000 -1.814.000 -1.850.000
Årsresultat 6.232.000 7.730.000 4.459.000 5.389.000 4.906.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.005.000 4.866.000 4.307.000 562.000 409.000
Sum omløpsmidler 14.868.000 19.781.000 14.162.000 13.582.000 12.853.000
Sum eiendeler 19.873.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000 13.262.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 3.780.000 4.950.000 3.291.000 1.103.000
Sum egenkapital 1.313.000 3.880.000 5.050.000 3.391.000 1.203.000
Sum langsiktig gjeld 2.663.000 2.744.000 2.829.000 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 15.896.000 18.023.000 10.590.000 10.741.000 12.047.000
Sum gjeld og egenkapital 19.872.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000 13.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.384.000 57.814.000 47.789.000 49.421.000 38.791.000
Andre inntekter 153.000 115.000 0 0 0
Driftsinntekter 57.537.000 57.929.000 47.789.000 49.421.000 38.791.000
Varekostnad -842.000 -1.045.000 -1.001.000 -3.137.000 -2.133.000
Lønninger -39.098.000 -38.343.000 -34.016.000 -32.390.000 -24.656.000
Avskrivning -483.000 -416.000 -272.000 -177.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.024.000 -8.017.000 -6.552.000 -6.510.000 -5.061.000
Driftskostnader -49.447.000 -47.821.000 -41.841.000 -42.214.000 -31.935.000
Driftsresultat 8.089.000 10.109.000 5.948.000 7.207.000 6.855.000
Finansinntekter 19.000 21.000 15.000 17.000 2.000
Finanskostnader -96.000 -83.000 -74.000 -21.000 -102.000
Finans -77.000 -62.000 -59.000 -4.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.800.000 -8.900.000 -2.800.000 -3.200.000 -4.000.000
Årsresultat 6.232.000 7.730.000 4.459.000 5.389.000 4.906.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 159.000 0 0 0 0
Fast eiendom 3.566.000 3.566.000 3.640.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.280.000 1.300.000 667.000 562.000 409.000
Sum varige driftsmidler 4.846.000 4.866.000 4.307.000 562.000 409.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.005.000 4.866.000 4.307.000 562.000 409.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.026.000 8.707.000 4.603.000 5.150.000 4.468.000
Andre fordringer 4.454.000 6.912.000 5.120.000 3.980.000 4.974.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.387.000 4.163.000 4.439.000 4.453.000 3.412.000
Sum omløpsmidler 14.868.000 19.781.000 14.162.000 13.582.000 12.853.000
Sum eiendeler 19.873.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000 13.262.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 3.780.000 4.950.000 3.291.000 1.103.000
Sum egenkapital 1.313.000 3.880.000 5.050.000 3.391.000 1.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.663.000 2.744.000 2.829.000 12.000 12.000
Leverandørgjeld 5.176.000 8.944.000 6.892.000 6.292.000 5.953.000
Betalbar skatt 1.780.000 2.316.000 1.442.000 1.814.000 1.670.000
Skyldig offentlige avgifter 551.000 441.000 527.000 482.000 150.000
Utbytte -8.800.000 -8.900.000 -2.800.000 -3.200.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.389.000 2.322.000 1.729.000 2.152.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 15.896.000 18.023.000 10.590.000 10.741.000 12.047.000
Sum gjeld og egenkapital 19.872.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000 13.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.028.000 1.758.000 3.572.000 2.841.000 806.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.3 1.3 1.1
Soliditet 6.6 15.7 27.3 2 9.1
Resultatgrad 14.1 17.5 12.4 14.6 17.7
Rentedekningsgrad 84.3 121.8 80.4 343.2 67.2
Gjeldsgrad 14.1 5.4 2.7 3.2 10.0
Total kapitalrentabilitet 40.8 41.1 32.3 51.1 51.7
Signatur
22.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex