Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Offshore Health Services AS
Juridisk navn:  Offshore Health Services AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95049307
c/o Azets Insight AS Postboks 9495 Torgard Sentrum Legesenter Konsul Knudtzons gate 8 Fax:
7496 Trondheim 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 894396512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 7/23/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.6%
Resultat  
  
29.51%
Egenkapital  
  
-68.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 63.059.000 57.537.000 57.929.000 47.789.000 49.421.000
Resultat: 10.376.000 8.012.000 10.046.000 5.888.000 7.203.000
Egenkapital: 410.000 1.313.000 3.880.000 5.050.000 3.391.000
Regnskap for  Offshore Health Services AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 63.059.000 57.537.000 57.929.000 47.789.000 49.421.000
Driftskostnader -52.597.000 -49.447.000 -47.821.000 -41.841.000 -42.214.000
Driftsresultat 10.462.000 8.089.000 10.109.000 5.948.000 7.207.000
Finansinntekter 5.000 19.000 21.000 15.000 17.000
Finanskostnader -91.000 -96.000 -83.000 -74.000 -21.000
Finans -86.000 -77.000 -62.000 -59.000 -4.000
Resultat før skatt 10.376.000 8.012.000 10.046.000 5.888.000 7.203.000
Skattekostnad -2.279.000 -1.780.000 -2.316.000 -1.430.000 -1.814.000
Årsresultat 8.097.000 6.232.000 7.730.000 4.459.000 5.389.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.761.000 5.005.000 4.866.000 4.307.000 562.000
Sum omløpsmidler 15.009.000 14.868.000 19.781.000 14.162.000 13.582.000
Sum eiendeler 20.770.000 19.873.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 1.213.000 3.780.000 4.950.000 3.291.000
Sum egenkapital 410.000 1.313.000 3.880.000 5.050.000 3.391.000
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.663.000 2.744.000 2.829.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 17.780.000 15.896.000 18.023.000 10.590.000 10.741.000
Sum gjeld og egenkapital 20.770.000 19.872.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.903.000 57.384.000 57.814.000 47.789.000 49.421.000
Andre inntekter 156.000 153.000 115.000 0 0
Driftsinntekter 63.059.000 57.537.000 57.929.000 47.789.000 49.421.000
Varekostnad -2.740.000 -842.000 -1.045.000 -1.001.000 -3.137.000
Lønninger -40.801.000 -39.098.000 -38.343.000 -34.016.000 -32.390.000
Avskrivning -634.000 -483.000 -416.000 -272.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.422.000 -9.024.000 -8.017.000 -6.552.000 -6.510.000
Driftskostnader -52.597.000 -49.447.000 -47.821.000 -41.841.000 -42.214.000
Driftsresultat 10.462.000 8.089.000 10.109.000 5.948.000 7.207.000
Finansinntekter 5.000 19.000 21.000 15.000 17.000
Finanskostnader -91.000 -96.000 -83.000 -74.000 -21.000
Finans -86.000 -77.000 -62.000 -59.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -9.000.000 -8.800.000 -8.900.000 -2.800.000 -3.200.000
Årsresultat 8.097.000 6.232.000 7.730.000 4.459.000 5.389.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 159.000 0 0 0
Fast eiendom 3.566.000 3.566.000 3.566.000 3.640.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.195.000 1.280.000 1.300.000 667.000 562.000
Sum varige driftsmidler 5.761.000 4.846.000 4.866.000 4.307.000 562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.761.000 5.005.000 4.866.000 4.307.000 562.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.371.000 6.026.000 8.707.000 4.603.000 5.150.000
Andre fordringer 5.746.000 4.454.000 6.912.000 5.120.000 3.980.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.892.000 4.387.000 4.163.000 4.439.000 4.453.000
Sum omløpsmidler 15.009.000 14.868.000 19.781.000 14.162.000 13.582.000
Sum eiendeler 20.770.000 19.873.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 1.213.000 3.780.000 4.950.000 3.291.000
Sum egenkapital 410.000 1.313.000 3.880.000 5.050.000 3.391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.663.000 2.744.000 2.829.000 12.000
Leverandørgjeld 4.686.000 5.176.000 8.944.000 6.892.000 6.292.000
Betalbar skatt 2.279.000 1.780.000 2.316.000 1.442.000 1.814.000
Skyldig offentlige avgifter 837.000 551.000 441.000 527.000 482.000
Utbytte -9.000.000 -8.800.000 -8.900.000 -2.800.000 -3.200.000
Annen kortsiktig gjeld 979.000 2.389.000 2.322.000 1.729.000 2.152.000
Sum kortsiktig gjeld 17.780.000 15.896.000 18.023.000 10.590.000 10.741.000
Sum gjeld og egenkapital 20.770.000 19.872.000 24.647.000 18.469.000 14.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.771.000 -1.028.000 1.758.000 3.572.000 2.841.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3
Soliditet 2.0 6.6 15.7 27.3 2
Resultatgrad 16.6 14.1 17.5 12.4 14.6
Rentedekningsgrad 115.0 84.3 121.8 80.4 343.2
Gjeldsgrad 49.7 14.1 5.4 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 50.4 40.8 41.1 32.3 51.1
Signatur
22.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex