Ogna Camping AS
Juridisk navn:  Ogna Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51438242
Varden 44 Varden 44 Fax:
4364 Sirevåg 4364 Sirevåg
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 974531208
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.13%
Resultat  
  
28.41%
Egenkapital  
  
93.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.486.000 5.105.000 4.878.000 3.976.000 2.090.000
Resultat: -494.000 -690.000 -1.495.000 -731.000 -219.000
Egenkapital: 933.000 482.000 1.020.000 629.000 610.000
Regnskap for  Ogna Camping AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.486.000 5.105.000 4.878.000 3.976.000 2.090.000
Driftskostnader -4.780.000 -5.600.000 -6.243.000 -4.671.000 -2.251.000
Driftsresultat -295.000 -495.000 -1.365.000 -695.000 -161.000
Finansinntekter 8.000 0 -2.000 0 0
Finanskostnader -206.000 -195.000 -128.000 -36.000 -58.000
Finans -198.000 -195.000 -130.000 -36.000 -58.000
Resultat før skatt -494.000 -690.000 -1.495.000 -731.000 -219.000
Skattekostnad 108.000 151.000 321.000 168.000 38.000
Årsresultat -385.000 -539.000 -1.174.000 -563.000 -181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.362.000 5.767.000 6.222.000 1.622.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 4.651.000 3.796.000 5.079.000 1.920.000 555.000
Sum eiendeler 10.013.000 9.563.000 11.301.000 3.542.000 1.666.000
Sum opptjent egenkapital -2.784.000 -2.399.000 -1.860.000 -686.000 0
Sum egenkapital 933.000 482.000 1.020.000 629.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 5.646.000 5.643.000 5.837.000 1.314.000 769.000
Sum kortsiktig gjeld 3.433.000 3.439.000 4.445.000 1.598.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 10.012.000 9.564.000 11.303.000 3.541.000 1.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.839.000 5.082.000 4.878.000 3.976.000 2.034.000
Andre inntekter 648.000 23.000 0 0 56.000
Driftsinntekter 4.486.000 5.105.000 4.878.000 3.976.000 2.090.000
Varekostnad -330.000 -701.000 -1.007.000 -611.000 -65.000
Lønninger -1.700.000 -1.675.000 -1.907.000 -1.914.000 -648.000
Avskrivning -660.000 -652.000 -544.000 -249.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.090.000 -2.572.000 -2.785.000 -1.897.000 -1.370.000
Driftskostnader -4.780.000 -5.600.000 -6.243.000 -4.671.000 -2.251.000
Driftsresultat -295.000 -495.000 -1.365.000 -695.000 -161.000
Finansinntekter 8.000 0 -2.000 0 0
Finanskostnader -206.000 -195.000 -128.000 -36.000 -58.000
Finans -198.000 -195.000 -130.000 -36.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -385.000 -539.000 -1.174.000 -563.000 -181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 20.000 40.000 60.000 80.000 0
Sum Immatrielle midler 168.000 315.000 184.000 240.000 176.000
Fast eiendom 4.068.000 4.398.000 4.846.000 747.000 563.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.125.000 1.054.000 1.192.000 633.000 372.000
Sum varige driftsmidler 5.193.000 5.451.000 6.038.000 1.380.000 935.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 5.362.000 5.767.000 6.222.000 1.622.000 1.111.000
Varebeholdning 0 157.000 33.000 84.000 0
Kundefordringer 456.000 255.000 191.000 249.000 52.000
Andre fordringer 54.000 54.000 127.000 441.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 109.000 815.000 123.000 173.000
Sum omløpsmidler 4.651.000 3.796.000 5.079.000 1.920.000 555.000
Sum eiendeler 10.013.000 9.563.000 11.301.000 3.542.000 1.666.000
Sum opptjent egenkapital -2.784.000 -2.399.000 -1.860.000 -686.000 0
Sum egenkapital 933.000 482.000 1.020.000 629.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.541.000 2.698.000 3.280.000 437.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 5.646.000 5.643.000 5.837.000 1.314.000 769.000
Leverandørgjeld 85.000 215.000 280.000 503.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 128.000 106.000 156.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 674.000 398.000 778.000 502.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 3.433.000 3.439.000 4.445.000 1.598.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 10.012.000 9.564.000 11.303.000 3.541.000 1.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.218.000 357.000 634.000 322.000 268.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.1 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.1 1.1 1.9
Soliditet 9.3 5 9 17.8 36.6
Resultatgrad -6.6 -9.7 -17.5 -7.7
Rentedekningsgrad -1.4 -2.5 -10.7 -19.3 -2.8
Gjeldsgrad 9.7 18.8 10.1 4.6 1.7
Total kapitalrentabilitet -2.9 -5.2 -12.1 -19.6 -9.7
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex