Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Okapi AS
Juridisk navn:  Okapi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53665300
Postboks 135 Evjevegen 11 Fax: 53665235
5786 Eidfjord 5783 Eidfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Eidfjord
Org.nr: 982123542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/11/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Hardanger Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.55%
Resultat  
  
47.26%
Egenkapital  
  
32.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.315.000 7.323.000 6.426.000 5.422.000 4.928.000
Resultat: 1.801.000 1.223.000 157.000 652.000 567.000
Egenkapital: 5.696.000 4.292.000 3.342.000 3.209.000 2.697.000
Regnskap for  Okapi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.315.000 7.323.000 6.426.000 5.422.000 4.928.000
Driftskostnader -6.388.000 -5.966.000 -6.186.000 -4.811.000 -4.376.000
Driftsresultat 1.926.000 1.356.000 240.000 610.000 552.000
Finansinntekter 12.000 19.000 43.000 78.000 40.000
Finanskostnader -137.000 -152.000 -126.000 -37.000 -25.000
Finans -125.000 -133.000 -83.000 41.000 15.000
Resultat før skatt 1.801.000 1.223.000 157.000 652.000 567.000
Skattekostnad -397.000 -272.000 -24.000 -140.000 -140.000
Årsresultat 1.404.000 951.000 133.000 512.000 427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.973.000 7.539.000 7.492.000 6.672.000 3.184.000
Sum omløpsmidler 3.518.000 3.264.000 2.995.000 2.645.000 2.251.000
Sum eiendeler 11.491.000 10.803.000 10.487.000 9.317.000 5.435.000
Sum opptjent egenkapital 5.596.000 4.192.000 3.242.000 3.109.000 2.597.000
Sum egenkapital 5.696.000 4.292.000 3.342.000 3.209.000 2.697.000
Sum langsiktig gjeld 3.492.000 4.372.000 4.049.000 3.819.000 771.000
Sum kortsiktig gjeld 2.303.000 2.139.000 3.096.000 2.288.000 1.967.000
Sum gjeld og egenkapital 11.491.000 10.803.000 10.487.000 9.316.000 5.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.312.000 7.322.000 6.426.000 5.234.000 4.841.000
Andre inntekter 2.000 0 0 188.000 88.000
Driftsinntekter 8.315.000 7.323.000 6.426.000 5.422.000 4.928.000
Varekostnad -797.000 -1.090.000 -317.000 -557.000 -843.000
Lønninger -3.171.000 -2.720.000 -3.782.000 -2.689.000 -2.320.000
Avskrivning -1.343.000 -1.234.000 -1.054.000 -640.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.077.000 -922.000 -1.033.000 -925.000 -949.000
Driftskostnader -6.388.000 -5.966.000 -6.186.000 -4.811.000 -4.376.000
Driftsresultat 1.926.000 1.356.000 240.000 610.000 552.000
Finansinntekter 12.000 19.000 43.000 78.000 40.000
Finanskostnader -137.000 -152.000 -126.000 -37.000 -25.000
Finans -125.000 -133.000 -83.000 41.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.404.000 951.000 133.000 512.000 427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 111.000 378.000 644.000 911.000 0
Sum Immatrielle midler 111.000 378.000 644.000 911.000 0
Fast eiendom 2.785.000 2.810.000 2.731.000 1.790.000 701.000
Maskiner anlegg 4.060.000 3.243.000 2.855.000 2.649.000 1.356.000
Driftsløsøre 654.000 745.000 898.000 959.000 708.000
Sum varige driftsmidler 7.499.000 6.798.000 6.484.000 5.398.000 2.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 364.000 364.000 364.000 364.000 419.000
Sum anleggsmidler 7.973.000 7.539.000 7.492.000 6.672.000 3.184.000
Varebeholdning 257.000 154.000 281.000 272.000 235.000
Kundefordringer 1.133.000 499.000 2.038.000 1.846.000 1.436.000
Andre fordringer 442.000 42.000 43.000 31.000 105.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.685.000 2.569.000 633.000 496.000 476.000
Sum omløpsmidler 3.518.000 3.264.000 2.995.000 2.645.000 2.251.000
Sum eiendeler 11.491.000 10.803.000 10.487.000 9.317.000 5.435.000
Sum opptjent egenkapital 5.596.000 4.192.000 3.242.000 3.109.000 2.597.000
Sum egenkapital 5.696.000 4.292.000 3.342.000 3.209.000 2.697.000
Sum avsetninger til forpliktelser 317.000 287.000 277.000 253.000 113.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.492.000 4.372.000 4.049.000 3.819.000 771.000
Leverandørgjeld 290.000 304.000 149.000 617.000 273.000
Betalbar skatt 366.000 263.000 0 0 112.000
Skyldig offentlige avgifter 618.000 501.000 564.000 240.000 346.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.029.000 1.071.000 2.383.000 1.431.000 1.236.000
Sum kortsiktig gjeld 2.303.000 2.139.000 3.096.000 2.288.000 1.967.000
Sum gjeld og egenkapital 11.491.000 10.803.000 10.487.000 9.316.000 5.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.215.000 1.125.000 -101.000 357.000 284.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 0.9 1 1
Soliditet 49.6 39.7 31.9 34.4 49.6
Resultatgrad 23.2 18.5 3.7 11.3 11.2
Rentedekningsgrad 14.1 8.9 1.9 16.5 22.1
Gjeldsgrad 1.0 1.5 2.1 1.9 1
Total kapitalrentabilitet 16.9 12.7 2.7 7.4 10.9
Signatur
11.02.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex