Okj Transport As
Juridisk navn:  Okj Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78458400
Njordveien 20 Njordveien 20 Fax: 78459224
9550 Øksfjord 9550 Øksfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Loppa
Org.nr: 961418143
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 7/7/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.31%
Resultat  
  
-66.71%
Egenkapital  
  
13.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.242.000 26.628.000 25.107.000 18.424.000 14.506.000
Resultat: 987.000 2.965.000 75.000 -1.134.000 868.000
Egenkapital: 6.430.000 5.673.000 3.062.000 2.987.000 4.121.000
Regnskap for  Okj Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.242.000 26.628.000 25.107.000 18.424.000 14.506.000
Driftskostnader -26.238.000 -23.666.000 -24.981.000 -19.835.000 -13.942.000
Driftsresultat 1.005.000 2.963.000 125.000 -1.411.000 566.000
Finansinntekter 5.000 27.000 321.000 295.000 332.000
Finanskostnader -22.000 -24.000 -372.000 -18.000 -28.000
Finans -17.000 3.000 -51.000 277.000 304.000
Resultat før skatt 987.000 2.965.000 75.000 -1.134.000 868.000
Skattekostnad -231.000 -354.000 0 0 -213.000
Årsresultat 757.000 2.611.000 75.000 -1.134.000 656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.078.000 1.161.000 1.078.000 1.000.000 1.041.000
Sum omløpsmidler 7.816.000 7.620.000 4.821.000 5.528.000 4.632.000
Sum eiendeler 9.894.000 8.781.000 5.899.000 6.528.000 5.673.000
Sum opptjent egenkapital 6.330.000 5.573.000 2.962.000 2.887.000 4.021.000
Sum egenkapital 6.430.000 5.673.000 3.062.000 2.987.000 4.121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.465.000 3.108.000 2.838.000 3.542.000 1.552.000
Sum gjeld og egenkapital 9.895.000 8.781.000 5.900.000 6.529.000 5.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.429.000 26.597.000 25.079.000 18.377.000 14.310.000
Andre inntekter 813.000 31.000 28.000 46.000 196.000
Driftsinntekter 27.242.000 26.628.000 25.107.000 18.424.000 14.506.000
Varekostnad -2.108.000 -2.842.000 -4.060.000 -3.728.000 -2.042.000
Lønninger -9.752.000 -9.595.000 -9.586.000 -6.708.000 -4.801.000
Avskrivning -105.000 -91.000 -119.000 -170.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.273.000 -11.138.000 -11.216.000 -9.229.000 -6.934.000
Driftskostnader -26.238.000 -23.666.000 -24.981.000 -19.835.000 -13.942.000
Driftsresultat 1.005.000 2.963.000 125.000 -1.411.000 566.000
Finansinntekter 5.000 27.000 321.000 295.000 332.000
Finanskostnader -22.000 -24.000 -372.000 -18.000 -28.000
Finans -17.000 3.000 -51.000 277.000 304.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 757.000 2.611.000 75.000 -1.134.000 656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 14.000 27.000 70.000 0 0
Driftsløsøre 336.000 219.000 148.000 198.000 323.000
Sum varige driftsmidler 351.000 246.000 218.000 198.000 323.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.728.000 915.000 860.000 802.000 719.000
Sum anleggsmidler 2.078.000 1.161.000 1.078.000 1.000.000 1.041.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.726.000 3.526.000 2.767.000 2.330.000 2.102.000
Andre fordringer 468.000 396.000 422.000 438.000 280.000
Sum investeringer 15.000 21.000 17.000 687.000 1.185.000
Kasse, bank 4.607.000 3.677.000 1.616.000 2.074.000 1.065.000
Sum omløpsmidler 7.816.000 7.620.000 4.821.000 5.528.000 4.632.000
Sum eiendeler 9.894.000 8.781.000 5.899.000 6.528.000 5.673.000
Sum opptjent egenkapital 6.330.000 5.573.000 2.962.000 2.887.000 4.021.000
Sum egenkapital 6.430.000 5.673.000 3.062.000 2.987.000 4.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.253.000 1.040.000 696.000 1.883.000 430.000
Betalbar skatt 231.000 354.000 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 851.000 617.000 1.196.000 1.036.000 631.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.130.000 1.097.000 946.000 623.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 3.465.000 3.108.000 2.838.000 3.542.000 1.552.000
Sum gjeld og egenkapital 9.895.000 8.781.000 5.900.000 6.529.000 5.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.351.000 4.512.000 1.983.000 1.986.000 3.080.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 1.7 1.6 3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.5 1.7 1.6 3
Soliditet 65.0 64.6 51.9 45.7 72.6
Resultatgrad 3.7 11.1 0.5 -7.7 3.9
Rentedekningsgrad 45.7 123.5 0.3 -78.4 20.2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.9 1.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.2 34.1 7.6 -17.1 15.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex