Okstindan Bokforlag As
Juridisk navn:  Okstindan Bokforlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gløshåjen Brygfjelldalen Gløshåjen Brygfjelldalen Fax:
8646 Korgen 8646 Korgen
Fylke: Kommune:
Nordland Hemnes
Org.nr: 814408302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
58.33%
Resultat  
  
526.67%
Egenkapital  
  
35.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 76.000 48.000 91.000 5.000 265.000
Resultat: 64.000 -15.000 -21.000 -26.000 94.000
Egenkapital: 251.000 185.000 30.000 30.000 63.000
Regnskap for  Okstindan Bokforlag As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 76.000 48.000 91.000 5.000 265.000
Driftskostnader -12.000 -63.000 -112.000 -31.000 -171.000
Driftsresultat 64.000 -15.000 -21.000 -26.000 94.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 64.000 -15.000 -21.000 -26.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 64.000 -15.000 -21.000 -26.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 251.000 185.000 186.000 241.000 63.000
Sum eiendeler 251.000 185.000 186.000 241.000 63.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 251.000 185.000 30.000 30.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 251.000 185.000 30.000 30.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 38.000 64.000 4.000 195.000
Andre inntekter 45.000 10.000 27.000 2.000 70.000
Driftsinntekter 76.000 48.000 91.000 5.000 265.000
Varekostnad -46.000 -51.000 0 -156.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -17.000 -61.000 -31.000 -15.000
Driftskostnader -12.000 -63.000 -112.000 -31.000 -171.000
Driftsresultat 64.000 -15.000 -21.000 -26.000 94.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 64.000 -15.000 -21.000 -26.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 30.000 30.000 0 0
Kasse, bank 251.000 155.000 156.000 241.000 63.000
Sum omløpsmidler 251.000 185.000 186.000 241.000 63.000
Sum eiendeler 251.000 185.000 186.000 241.000 63.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 251.000 185.000 30.000 30.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 251.000 185.000 30.000 30.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 185.000 186.000 241.000 63.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 84.2 -31.3 -23.1 35.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 25.5 -8.1 -86.7 149.2
Signatur
05.11.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.11.2014
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex