Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oksval Båthavn Sa
Juridisk navn:  Oksval Båthavn Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66914572
Oksvalveien 1 Oksval Brygge Fax:
1456 Nesoddtangen 1450 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 983764940
Aksjekapital: 19.875 NOK
Etableringsdato: 8/19/1971
Foretakstype: SA
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Styreweb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.95%
Resultat  
  
43.26%
Egenkapital  
  
-1.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.806.000 2.034.000 1.817.000
Resultat: -1.099.000 -1.937.000 -2.310.000
Egenkapital: 14.932.000 15.220.000 17.596.000
Regnskap for  Oksval Båthavn Sa
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.806.000 2.034.000 1.817.000
Driftskostnader -3.915.000 -3.981.000 -4.152.000
Driftsresultat -1.108.000 -1.947.000 -2.334.000
Finansinntekter 21.000 16.000 27.000
Finanskostnader -12.000 -6.000 -2.000
Finans 9.000 10.000 25.000
Resultat før skatt -1.099.000 -1.937.000 -2.310.000
Skattekostnad -23.000 -6.000 -9.000
Årsresultat -1.123.000 -1.944.000 -2.482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.294.000 12.459.000 13.405.000
Sum omløpsmidler 3.452.000 5.259.000 6.250.000
Sum eiendeler 15.746.000 17.718.000 19.655.000
Sum opptjent egenkapital -7.609.000 -4.655.000 -2.711.000
Sum egenkapital 14.932.000 15.220.000 17.596.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 814.000 2.498.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 15.746.000 17.718.000 19.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.802.000 2.034.000 1.817.000
Andre inntekter 4.000 0 0
Driftsinntekter 2.806.000 2.034.000 1.817.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -146.000 -143.000 -133.000
Avskrivning -883.000 -946.000 -874.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.886.000 -2.892.000 -3.145.000
Driftskostnader -3.915.000 -3.981.000 -4.152.000
Driftsresultat -1.108.000 -1.947.000 -2.334.000
Finansinntekter 21.000 16.000 27.000
Finanskostnader -12.000 -6.000 -2.000
Finans 9.000 10.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.123.000 -1.944.000 -2.482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.714.000 1.400.000 1.509.000
Maskiner anlegg 0 0 10.000
Driftsløsøre 12.000 39.000 74.000
Sum varige driftsmidler 12.294.000 12.459.000 13.405.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.294.000 12.459.000 13.405.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 307.000 259.000 289.000
Andre fordringer 81.000 79.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.065.000 4.921.000 5.961.000
Sum omløpsmidler 3.452.000 5.259.000 6.250.000
Sum eiendeler 15.746.000 17.718.000 19.655.000
Sum opptjent egenkapital -7.609.000 -4.655.000 -2.711.000
Sum egenkapital 14.932.000 15.220.000 17.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 641.000 1.233.000 937.000
Betalbar skatt 19.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 1.265.000 1.122.000
Sum kortsiktig gjeld 814.000 2.498.000 2.059.000
Sum gjeld og egenkapital 15.746.000 17.718.000 19.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.638.000 2.761.000 4.191.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.1 3
Likviditetsgrad 2 4.2 2.1 3
Soliditet 94.8 85.9 89.5
Resultatgrad -39.5 -95.7 -128.5
Rentedekningsgrad -92.3 -324.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.9 -10.9 -11.7
Signatur
08.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex