Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oksvig As
Juridisk navn:  Oksvig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Styrmannsvegen 17A Styrmannsvegen 17A Fax:
9014 Tromsø 9014 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 925905844
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johnny Hansen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
433.33%
Egenkapital  
  
57.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 31.000 0
Resultat: 20.000 -6.000
Egenkapital: 41.000 26.000
Regnskap for  Oksvig As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 31.000
Driftskostnader -12.000 -6.000
Driftsresultat 20.000 -6.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 20.000 -6.000
Skattekostnad -4.000 1.000
Årsresultat 15.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000
Sum omløpsmidler 44.000 24.000
Sum eiendeler 44.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -4.000
Sum egenkapital 41.000 26.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 31.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -12.000 -6.000
Driftskostnader -12.000 -6.000
Driftsresultat 20.000 -6.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 15.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 44.000 24.000
Sum omløpsmidler 44.000 24.000
Sum eiendeler 44.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -4.000
Sum egenkapital 41.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 3.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 24.000
Likviditetsgrad 1 14.7
Likviditetsgrad 2 14.7
Soliditet 93.2 100.0
Resultatgrad 64.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 45.5 -23.1
Signatur
01.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex