Olaisen Blue As
Juridisk navn:  Olaisen Blue As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 41 Hamnholmveien 44 Fax:
8764 Lovund 8764 Lovund
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 927092409
Aksjekapital: 5.500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/16/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 500.000
Resultat: -237.000
Egenkapital: 263.000
Regnskap for  Olaisen Blue As
Resultat 2021
Driftsinntekter 500.000
Driftskostnader -737.000
Driftsresultat -237.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -237.000
Skattekostnad
Årsresultat -237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000
Sum omløpsmidler 401.000
Sum eiendeler 476.000
Sum opptjent egenkapital -237.000
Sum egenkapital 263.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 212.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 500.000
Varekostnad
Lønninger -358.000
Avskrivning -7.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -372.000
Driftskostnader -737.000
Driftsresultat -237.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -237.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 75.000
Sum varige driftsmidler 75.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 75.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 71.000
Sum investeringer
Kasse, bank 330.000
Sum omløpsmidler 401.000
Sum eiendeler 476.000
Sum opptjent egenkapital -237.000
Sum egenkapital 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 149.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 33.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 189.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 55.4
Resultatgrad -47.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet -49.9
Signatur
14.03.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2023
Styrets leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex