Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olaussen Rådgivende Ingeniørkontor As
Juridisk navn:  Olaussen Rådgivende Ingeniørkontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91144445
Postboks 399 Øvre Langgate 69 Fax:
3101 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 970931783
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/30/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet J Bruserud & Co As
Regnskapsfører: Vestfold Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.46%
Resultat  
  
499.35%
Egenkapital  
  
171.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.210.000 3.554.000 3.605.000 4.109.000 4.315.000
Resultat: 917.000 153.000 -751.000 -464.000 -673.000
Egenkapital: 298.000 -417.000 -536.000 51.000 431.000
Regnskap for  Olaussen Rådgivende Ingeniørkontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.210.000 3.554.000 3.605.000 4.109.000 4.315.000
Driftskostnader -3.294.000 -3.403.000 -4.356.000 -4.573.000 -4.984.000
Driftsresultat 916.000 152.000 -751.000 -465.000 -669.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000
Finans 2.000 2.000 0 0 -4.000
Resultat før skatt 917.000 153.000 -751.000 -464.000 -673.000
Skattekostnad -202.000 -35.000 165.000 84.000 142.000
Årsresultat 715.000 119.000 -586.000 -380.000 -531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 415.000 619.000 661.000 515.000 429.000
Sum omløpsmidler 2.122.000 1.419.000 1.186.000 1.657.000 2.440.000
Sum eiendeler 2.537.000 2.038.000 1.847.000 2.172.000 2.869.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -517.000 -636.000 -49.000 331.000
Sum egenkapital 298.000 -417.000 -536.000 51.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.239.000 2.455.000 2.382.000 2.121.000 2.438.000
Sum gjeld og egenkapital 2.537.000 2.038.000 1.846.000 2.172.000 2.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.210.000 3.554.000 3.605.000 4.109.000 4.315.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.210.000 3.554.000 3.605.000 4.109.000 4.315.000
Varekostnad -115.000 -337.000 -888.000 -81.000 -427.000
Lønninger -2.388.000 -2.155.000 -2.382.000 -3.236.000 -3.218.000
Avskrivning -2.000 -7.000 -19.000 -20.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -789.000 -904.000 -1.067.000 -1.236.000 -1.321.000
Driftskostnader -3.294.000 -3.403.000 -4.356.000 -4.573.000 -4.984.000
Driftsresultat 916.000 152.000 -751.000 -465.000 -669.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000
Finans 2.000 2.000 0 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 715.000 119.000 -586.000 -380.000 -531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 360.000 562.000 597.000 432.000 348.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 57.000 64.000 83.000 81.000
Sum varige driftsmidler 55.000 57.000 64.000 83.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 415.000 619.000 661.000 515.000 429.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 967.000 583.000 196.000 416.000 876.000
Andre fordringer 707.000 447.000 610.000 953.000 1.084.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 448.000 389.000 380.000 287.000 481.000
Sum omløpsmidler 2.122.000 1.419.000 1.186.000 1.657.000 2.440.000
Sum eiendeler 2.537.000 2.038.000 1.847.000 2.172.000 2.869.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 -517.000 -636.000 -49.000 331.000
Sum egenkapital 298.000 -417.000 -536.000 51.000 431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 149.000 263.000 87.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 296.000 311.000 154.000 298.000 377.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.843.000 1.995.000 1.964.000 1.736.000 1.978.000
Sum kortsiktig gjeld 2.239.000 2.455.000 2.382.000 2.121.000 2.438.000
Sum gjeld og egenkapital 2.537.000 2.038.000 1.846.000 2.172.000 2.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000 -1.036.000 -1.196.000 -464.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.5 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.5 0.8 1
Soliditet 11.7 -20.5 2.3 1
Resultatgrad 21.8 4.3 -20.8 -11.3 -15.5
Rentedekningsgrad - -74.3
Gjeldsgrad 7.5 -5.9 -4.4 41.6 5.7
Total kapitalrentabilitet 36.2 7.6 -40.6 -21.4 -23.1
Signatur
06.09.2010
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex