Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olav O Mæland As
Juridisk navn:  Olav O Mæland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56521498
Postboks 263 Sverresplassen 6 Fax: 56521499
5702 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 943572038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.86%
Resultat  
  
-56.91%
Egenkapital  
  
73.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.668.000 9.208.000 9.994.000 10.655.000 10.668.000
Resultat: 53.000 123.000 133.000 -338.000 61.000
Egenkapital: -19.000 -72.000 -195.000 -329.000 10.000
Regnskap for  Olav O Mæland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.668.000 9.208.000 9.994.000 10.655.000 10.668.000
Driftskostnader -10.561.000 -9.049.000 -9.804.000 -10.916.000 -10.523.000
Driftsresultat 108.000 158.000 190.000 -262.000 145.000
Finansinntekter 12.000 12.000 11.000 11.000 12.000
Finanskostnader -66.000 -48.000 -68.000 -87.000 -95.000
Finans -54.000 -36.000 -57.000 -76.000 -83.000
Resultat før skatt 53.000 123.000 133.000 -338.000 61.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 123.000 133.000 -338.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.187.000 379.000 393.000 538.000 687.000
Sum omløpsmidler 1.441.000 1.453.000 1.645.000 1.696.000 2.022.000
Sum eiendeler 2.628.000 1.832.000 2.038.000 2.234.000 2.709.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -172.000 -295.000 -429.000 -90.000
Sum egenkapital -19.000 -72.000 -195.000 -329.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 1.417.000 954.000 1.095.000 1.260.000 1.425.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 950.000 1.139.000 1.303.000 1.275.000
Sum gjeld og egenkapital 2.628.000 1.832.000 2.039.000 2.234.000 2.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.668.000 9.114.000 9.994.000 10.655.000 10.668.000
Andre inntekter 94.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.668.000 9.208.000 9.994.000 10.655.000 10.668.000
Varekostnad -4.851.000 -4.039.000 -4.280.000 -4.674.000 -4.605.000
Lønninger -2.354.000 -2.080.000 -2.775.000 -3.012.000 -2.558.000
Avskrivning -241.000 -80.000 -93.000 -106.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.115.000 -2.850.000 -2.656.000 -3.124.000 -3.221.000
Driftskostnader -10.561.000 -9.049.000 -9.804.000 -10.916.000 -10.523.000
Driftsresultat 108.000 158.000 190.000 -262.000 145.000
Finansinntekter 12.000 12.000 11.000 11.000 12.000
Finanskostnader -66.000 -48.000 -68.000 -87.000 -95.000
Finans -54.000 -36.000 -57.000 -76.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 123.000 133.000 -338.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 784.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 784.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 380.000 305.000 269.000 362.000 448.000
Sum varige driftsmidler 380.000 305.000 269.000 362.000 448.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 74.000 124.000 176.000 239.000
Sum anleggsmidler 1.187.000 379.000 393.000 538.000 687.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 149.000 102.000 161.000 139.000 140.000
Andre fordringer 44.000 53.000 115.000 73.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.248.000 1.298.000 1.370.000 1.484.000 1.806.000
Sum omløpsmidler 1.441.000 1.453.000 1.645.000 1.696.000 2.022.000
Sum eiendeler 2.628.000 1.832.000 2.038.000 2.234.000 2.709.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -172.000 -295.000 -429.000 -90.000
Sum egenkapital -19.000 -72.000 -195.000 -329.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.417.000 954.000 1.095.000 1.260.000 1.425.000
Leverandørgjeld 828.000 575.000 640.000 697.000 833.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 141.000 141.000 138.000 182.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 234.000 361.000 423.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 950.000 1.139.000 1.303.000 1.275.000
Sum gjeld og egenkapital 2.628.000 1.832.000 2.039.000 2.234.000 2.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 503.000 506.000 393.000 747.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.4 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.4 1.3 1.6
Soliditet -0.7 -3.9 -9.6 -14.7 0.4
Resultatgrad 1.0 1.7 1.9 -2.5 1.4
Rentedekningsgrad 1.6 3.3 2.8 1.5
Gjeldsgrad -139.3 -26.4 -11.5 -7.8 2
Total kapitalrentabilitet 4.6 9.3 9.9 -11.2 5.8
Signatur
31.01.2020
SIGNATUR
MÆLAND OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex