Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olavas Hus AS
Juridisk navn:  Olavas Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69175555
Storgata 10 Storgata 10 Fax: 69186443
1771 Halden 1771 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 974902974
Aksjekapital: 1.745.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/7/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inter-Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.75%
Resultat  
  
107.14%
Egenkapital  
  
4.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.745.000 1.590.000 1.675.000 1.313.000 1.028.000
Resultat: 174.000 84.000 250.000 -32.000 -213.000
Egenkapital: -4.161.000 -4.335.000 -4.419.000 -4.669.000 -4.638.000
Regnskap for  Olavas Hus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.745.000 1.590.000 1.675.000 1.313.000 1.028.000
Driftskostnader -1.498.000 -1.441.000 -1.341.000 -1.284.000 -1.133.000
Driftsresultat 247.000 150.000 334.000 29.000 -105.000
Finansinntekter 8.000 9.000 3.000 0
Finanskostnader -72.000 -73.000 -93.000 -64.000 -108.000
Finans -72.000 -65.000 -84.000 -61.000 -108.000
Resultat før skatt 174.000 84.000 250.000 -32.000 -213.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 84.000 250.000 -32.000 -213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 59.000 97.000 148.000
Sum omløpsmidler 75.000 46.000 41.000 67.000 21.000
Sum eiendeler 75.000 67.000 100.000 164.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -5.906.000 -6.080.000 -6.164.000 -6.414.000 -6.383.000
Sum egenkapital -4.161.000 -4.335.000 -4.419.000 -4.669.000 -4.638.000
Sum langsiktig gjeld 3.641.000 3.665.000 639.000 721.000 774.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 737.000 3.880.000 4.112.000 4.034.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 67.000 100.000 164.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.645.000 1.590.000 1.675.000 1.313.000 1.028.000
Andre inntekter 101.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.745.000 1.590.000 1.675.000 1.313.000 1.028.000
Varekostnad -513.000 -447.000 -497.000 -360.000 -292.000
Lønninger -454.000 -476.000 -385.000 -279.000 -217.000
Avskrivning -21.000 -38.000 -38.000 -52.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -510.000 -480.000 -421.000 -593.000 -559.000
Driftskostnader -1.498.000 -1.441.000 -1.341.000 -1.284.000 -1.133.000
Driftsresultat 247.000 150.000 334.000 29.000 -105.000
Finansinntekter 8.000 9.000 3.000 0
Finanskostnader -72.000 -73.000 -93.000 -64.000 -108.000
Finans -72.000 -65.000 -84.000 -61.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 174.000 84.000 250.000 -32.000 -213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 59.000 97.000 148.000
Sum varige driftsmidler 21.000 59.000 97.000 148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 59.000 97.000 148.000
Varebeholdning 24.000 25.000 16.000 17.000 15.000
Kundefordringer 12.000 11.000 16.000 32.000 1.000
Andre fordringer 22.000 1.000 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 8.000 9.000 13.000 5.000
Sum omløpsmidler 75.000 46.000 41.000 67.000 21.000
Sum eiendeler 75.000 67.000 100.000 164.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -5.906.000 -6.080.000 -6.164.000 -6.414.000 -6.383.000
Sum egenkapital -4.161.000 -4.335.000 -4.419.000 -4.669.000 -4.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 290.000 308.000 302.000 289.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 3.641.000 3.665.000 639.000 721.000 774.000
Leverandørgjeld 175.000 258.000 252.000 280.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 87.000 79.000 221.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 84.000 3.247.000 3.322.000 3.354.000
Sum kortsiktig gjeld 595.000 737.000 3.880.000 4.112.000 4.034.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 67.000 100.000 164.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -520.000 -691.000 -3.839.000 -4.045.000 -4.013.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0 0
Soliditet -5.548.0 -6470.1 -2728.2
Resultatgrad 14.2 9.4 19.9 2.2 -10.2
Rentedekningsgrad 3.4 2.1 3.6 0.5
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 329.3 235.8 3 19.5 -61.8
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex