Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Old Custom Ranch As
Juridisk navn:  Old Custom Ranch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51488017
Vålandsvegen 24 Vålandsvegen 24 Fax: 51487913
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 977165881
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/9/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.83%
Resultat  
  
-140.82%
Egenkapital  
  
-12.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.732.000 1.801.000 1.186.000 973.000 478.000
Resultat: -109.000 267.000 20.000 75.000 -61.000
Egenkapital: 949.000 1.082.000 863.000 861.000 783.000
Regnskap for  Old Custom Ranch As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.732.000 1.801.000 1.186.000 973.000 478.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.535.000 -1.165.000 -903.000 -544.000
Driftsresultat -111.000 265.000 21.000 71.000 -66.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans 2.000 2.000 -1.000 3.000 5.000
Resultat før skatt -109.000 267.000 20.000 75.000 -61.000
Skattekostnad -14.000 -48.000 0 3.000 3.000
Årsresultat -123.000 219.000 20.000 77.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000 189.000 178.000 67.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.029.000 1.158.000 791.000 875.000 761.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.347.000 969.000 942.000 845.000
Sum opptjent egenkapital 849.000 982.000 763.000 761.000 683.000
Sum egenkapital 949.000 1.082.000 863.000 861.000 783.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 -27.000 -27.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 217.000 292.000 134.000 81.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 1.179.000 1.347.000 970.000 942.000 845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.732.000 1.801.000 1.186.000 973.000 478.000
Andre inntekter 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.732.000 1.801.000 1.186.000 973.000 478.000
Varekostnad -459.000 -439.000 -270.000 -241.000 -145.000
Lønninger -1.095.000 -851.000 -581.000 -437.000 -216.000
Avskrivning -38.000 -47.000 -44.000 -17.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -198.000 -270.000 -208.000 -155.000
Driftskostnader -1.843.000 -1.535.000 -1.165.000 -903.000 -544.000
Driftsresultat -111.000 265.000 21.000 71.000 -66.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans 2.000 2.000 -1.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000
Årsresultat -123.000 219.000 20.000 77.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 151.000 189.000 178.000 67.000 84.000
Sum varige driftsmidler 151.000 189.000 178.000 67.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 151.000 189.000 178.000 67.000 84.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 31.000 110.000 185.000 108.000 49.000
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 997.000 1.048.000 607.000 767.000 712.000
Sum omløpsmidler 1.029.000 1.158.000 791.000 875.000 761.000
Sum eiendeler 1.180.000 1.347.000 969.000 942.000 845.000
Sum opptjent egenkapital 849.000 982.000 763.000 761.000 683.000
Sum egenkapital 949.000 1.082.000 863.000 861.000 783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 -27.000 -27.000 0 0
Leverandørgjeld 3.000 35.000 5.000 -1.000 11.000
Betalbar skatt 59.000 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 78.000 61.000 68.000 14.000
Utbytte 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 105.000 120.000 50.000 14.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 292.000 134.000 81.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 1.179.000 1.347.000 970.000 942.000 845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 812.000 866.000 657.000 794.000 699.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.0 5.9 10.8 12.3
Likviditetsgrad 2 4.7 4.0 5.9 10.8 12.3
Soliditet 80.5 80.3 8 91.4 92.7
Resultatgrad -6.4 14.7 1.8 7.3 -13.8
Rentedekningsgrad 5.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.2 19.8 2.5 7.9 -7.2
Signatur
04.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2021
Daglig leder
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex