Old River Village AS
Juridisk navn:  Old River Village AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Aslaug Mala Olden Silde c/o Aslaug Mala Olden Silde Fax:
5590 Etne 5590 Etne
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 992277807
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cegal Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.36%
Resultat  
  
84.21%
Egenkapital  
  
-4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 708.000 672.000 537.000 695.000 467.000
Resultat: -3.000 -19.000 -115.000 -106.000 -181.000
Egenkapital: 58.000 61.000 80.000 179.000 1.000
Regnskap for  Old River Village AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 708.000 672.000 537.000 695.000 467.000
Driftskostnader -444.000 -419.000 -386.000 -555.000 -388.000
Driftsresultat 263.000 252.000 151.000 141.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -267.000 -271.000 -266.000 -246.000 -260.000
Finans -267.000 -271.000 -266.000 -246.000 -260.000
Resultat før skatt -3.000 -19.000 -115.000 -106.000 -181.000
Skattekostnad 16.000 -16.000 13.000
Årsresultat -3.000 -19.000 -100.000 -121.000 -167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.849.000 4.715.000 4.433.000 4.487.000 4.623.000
Sum omløpsmidler 21.000 263.000 448.000 71.000 79.000
Sum eiendeler 4.870.000 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000
Sum opptjent egenkapital -342.000 -339.000 -320.000 -221.000 -99.000
Sum egenkapital 58.000 61.000 80.000 179.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 3.497.000 3.658.000 3.741.000 3.909.000 4.065.000
Sum kortsiktig gjeld 1.316.000 1.259.000 1.060.000 470.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 4.871.000 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 0 123.000 99.000
Andre inntekter 585.000 672.000 537.000 572.000 368.000
Driftsinntekter 708.000 672.000 537.000 695.000 467.000
Varekostnad 0 -12.000 -9.000
Lønninger -38.000 -3.000 0 0 0
Avskrivning -119.000 -124.000 -130.000 -136.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -287.000 -292.000 -256.000 -407.000 -237.000
Driftskostnader -444.000 -419.000 -386.000 -555.000 -388.000
Driftsresultat 263.000 252.000 151.000 141.000 79.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -267.000 -271.000 -266.000 -246.000 -260.000
Finans -267.000 -271.000 -266.000 -246.000 -260.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 -19.000 -100.000 -121.000 -167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.845.000 4.710.000 4.427.000 4.479.000 4.613.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000
Sum varige driftsmidler 4.849.000 4.715.000 4.433.000 4.487.000 4.623.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.849.000 4.715.000 4.433.000 4.487.000 4.623.000
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 6.000 212.000 166.000 58.000 52.000
Andre fordringer 9.000 44.000 80.000 6.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 197.000 1.000 7.000
Sum omløpsmidler 21.000 263.000 448.000 71.000 79.000
Sum eiendeler 4.870.000 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000
Sum opptjent egenkapital -342.000 -339.000 -320.000 -221.000 -99.000
Sum egenkapital 58.000 61.000 80.000 179.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 38.000 0 86.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 3.497.000 3.658.000 3.741.000 3.909.000 4.065.000
Leverandørgjeld 17.000 91.000 97.000 29.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 1.000 44.000 85.000 13.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.143.000 1.129.000 920.000 269.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 1.316.000 1.259.000 1.060.000 470.000 636.000
Sum gjeld og egenkapital 4.871.000 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.295.000 -996.000 -612.000 -399.000 -557.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.1 0.1
Soliditet 1.2 1.2 1.6 3.9 0
Resultatgrad 37.1 37.5 28.1 20.3 16.9
Rentedekningsgrad 1.0 0.9 0.6 0.6 0.3
Gjeldsgrad 83.0 80.6 6 24.5 4
Total kapitalrentabilitet 5.4 5.1 3.1 3.1 1.7
Signatur
25.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex