Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olderfjord Turistsenter As
Juridisk navn:  Olderfjord Turistsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78463711
Vestre Porsangerveien 6130 Vestre Porsangerveien 6130 Fax: 78463791
9713 Russenes 9713 Russenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 976731174
Aksjekapital: 2.004.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.94%
Resultat  
  
-101.35%
Egenkapital  
  
-0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.293.000 12.987.000 13.213.000 13.047.000 11.524.000
Resultat: -12.000 891.000 719.000 1.525.000 1.373.000
Egenkapital: 8.428.000 8.437.000 7.743.000 7.190.000 6.036.000
Regnskap for  Olderfjord Turistsenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.293.000 12.987.000 13.213.000 13.047.000 11.524.000
Driftskostnader -4.132.000 -11.869.000 -12.263.000 -11.307.000 -9.904.000
Driftsresultat 160.000 1.118.000 950.000 1.741.000 1.619.000
Finansinntekter 27.000 33.000 45.000 77.000 63.000
Finanskostnader -199.000 -261.000 -275.000 -293.000 -308.000
Finans -172.000 -228.000 -230.000 -216.000 -245.000
Resultat før skatt -12.000 891.000 719.000 1.525.000 1.373.000
Skattekostnad 3.000 -197.000 -166.000 -371.000 -347.000
Årsresultat -9.000 694.000 553.000 1.154.000 1.026.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.246.000 8.443.000 8.661.000 8.451.000 8.139.000
Sum omløpsmidler 3.943.000 4.745.000 4.124.000 4.685.000 3.869.000
Sum eiendeler 12.189.000 13.188.000 12.785.000 13.136.000 12.008.000
Sum opptjent egenkapital 6.424.000 6.433.000 5.739.000 5.186.000 4.032.000
Sum egenkapital 8.428.000 8.437.000 7.743.000 7.190.000 6.036.000
Sum langsiktig gjeld 3.349.000 3.684.000 4.103.000 4.534.000 4.960.000
Sum kortsiktig gjeld 412.000 1.067.000 939.000 1.413.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 12.189.000 13.188.000 12.785.000 13.137.000 12.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.754.000 12.884.000 13.108.000 12.895.000 11.447.000
Andre inntekter 2.539.000 103.000 105.000 152.000 77.000
Driftsinntekter 4.293.000 12.987.000 13.213.000 13.047.000 11.524.000
Varekostnad -655.000 -4.746.000 -5.001.000 -4.470.000 -4.177.000
Lønninger -690.000 -3.166.000 -3.336.000 -3.179.000 -2.524.000
Avskrivning -343.000 -373.000 -367.000 -344.000 -308.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.444.000 -3.584.000 -3.559.000 -3.314.000 -2.895.000
Driftskostnader -4.132.000 -11.869.000 -12.263.000 -11.307.000 -9.904.000
Driftsresultat 160.000 1.118.000 950.000 1.741.000 1.619.000
Finansinntekter 27.000 33.000 45.000 77.000 63.000
Finanskostnader -199.000 -261.000 -275.000 -293.000 -308.000
Finans -172.000 -228.000 -230.000 -216.000 -245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 694.000 553.000 1.154.000 1.026.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 4.000 0 0
Fast eiendom 5.447.000 5.582.000 5.784.000 5.435.000 5.020.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 388.000 455.000 467.000 610.000 512.000
Sum varige driftsmidler 5.835.000 6.037.000 6.251.000 6.045.000 5.532.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.406.000 2.607.000
Sum anleggsmidler 8.246.000 8.443.000 8.661.000 8.451.000 8.139.000
Varebeholdning 1.573.000 1.398.000 1.618.000 1.061.000 880.000
Kundefordringer 139.000 604.000 171.000 268.000 181.000
Andre fordringer 179.000 18.000 197.000 138.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.051.000 2.725.000 2.115.000 3.117.000 2.752.000
Sum omløpsmidler 3.943.000 4.745.000 4.124.000 4.685.000 3.869.000
Sum eiendeler 12.189.000 13.188.000 12.785.000 13.136.000 12.008.000
Sum opptjent egenkapital 6.424.000 6.433.000 5.739.000 5.186.000 4.032.000
Sum egenkapital 8.428.000 8.437.000 7.743.000 7.190.000 6.036.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 76.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.349.000 3.684.000 4.103.000 4.534.000 4.960.000
Leverandørgjeld 124.000 345.000 314.000 424.000 222.000
Betalbar skatt 7.000 188.000 178.000 373.000 340.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 81.000 54.000 91.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 453.000 393.000 448.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 412.000 1.067.000 939.000 1.413.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 12.189.000 13.188.000 12.785.000 13.137.000 12.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.531.000 3.678.000 3.185.000 3.272.000 2.857.000
Likviditetsgrad 1 9.6 4.4 4.4 3.3 3
Likviditetsgrad 2 5.8 3.1 2.7 2.6 3
Soliditet 69.1 6 60.6 54.7 50.3
Resultatgrad 3.7 8.6 7.2 13.3 1
Rentedekningsgrad 0.8 4.3 3.5 5.9 5.3
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.7 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 1.5 8.7 7.8 13.8 1
Signatur
07.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex