Ole A. Feragen Bygg & Takst As
Juridisk navn:  Ole A. Feragen Bygg & Takst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sollihagaen 3 Sollihagaen 3 Fax:
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 912507505
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Os Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.2%
Resultat  
  
94.74%
Egenkapital  
  
-120%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 242.000 608.000 433.000 875.000 1.159.000
Resultat: -6.000 -114.000 -22.000 -80.000 -4.000
Egenkapital: -11.000 -5.000 84.000 103.000 165.000
Regnskap for  Ole A. Feragen Bygg & Takst As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 242.000 608.000 433.000 875.000 1.159.000
Driftskostnader -247.000 -722.000 -454.000 -952.000 -1.160.000
Driftsresultat -5.000 -113.000 -20.000 -76.000 -1.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt -6.000 -114.000 -22.000 -80.000 -4.000
Skattekostnad 1.000 24.000 3.000 17.000 -2.000
Årsresultat -5.000 -90.000 -19.000 -63.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 105.000 87.000 89.000 77.000
Sum omløpsmidler 82.000 120.000 213.000 161.000 349.000
Sum eiendeler 183.000 225.000 300.000 250.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -35.000 54.000 73.000 135.000
Sum egenkapital -11.000 -5.000 84.000 103.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 230.000 215.000 147.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 225.000 299.000 250.000 426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 242.000 608.000 433.000 875.000 1.159.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 242.000 608.000 433.000 875.000 1.159.000
Varekostnad -152.000 -30.000 -190.000 -181.000 -184.000
Lønninger -2.000 -569.000 -212.000 -641.000 -830.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -117.000 -46.000 -124.000 -140.000
Driftskostnader -247.000 -722.000 -454.000 -952.000 -1.160.000
Driftsresultat -5.000 -113.000 -20.000 -76.000 -1.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.000 -90.000 -19.000 -63.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 99.000 76.000 72.000 55.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 6.000 11.000 17.000 22.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 11.000 17.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 105.000 87.000 89.000 77.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 54.000 170.000
Andre fordringer 20.000 53.000 79.000 53.000 53.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 62.000 66.000 134.000 54.000 125.000
Sum omløpsmidler 82.000 120.000 213.000 161.000 349.000
Sum eiendeler 183.000 225.000 300.000 250.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -35.000 54.000 73.000 135.000
Sum egenkapital -11.000 -5.000 84.000 103.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 55.000 15.000 89.000 13.000 86.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 26.000 70.000 84.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 125.000 100.000 64.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 230.000 215.000 147.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 225.000 299.000 250.000 426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -112.000 -110.000 -2.000 14.000 88.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1.0 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 1.0 1.1 1.3
Soliditet -6.0 -2.2 28.1 41.2 38.7
Resultatgrad -2.1 -18.6 -4.6 -8.7 -0.1
Rentedekningsgrad -5.0 -113.0 -10.0 -25.3 -0.3
Gjeldsgrad -17.6 -46.0 2.6 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet -2.7 -50.2 -6.7 -30.4 0
Signatur
07.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex