Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Gunnar Fjelde AS
Juridisk navn:  Ole Gunnar Fjelde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nagavegen 55 Nagavegen 55 Fax:
4121 Tau 4121 Tau
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 987073438
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.35%
Resultat  
  
1.59%
Egenkapital  
  
9.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.284.000 5.642.000 5.381.000 5.467.000 5.180.000
Resultat: 1.472.000 1.449.000 1.671.000 1.614.000 1.674.000
Egenkapital: 1.577.000 1.443.000 1.326.000 1.035.000 791.000
Regnskap for  Ole Gunnar Fjelde AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.284.000 5.642.000 5.381.000 5.467.000 5.180.000
Driftskostnader -3.803.000 -4.186.000 -3.704.000 -3.850.000 -3.499.000
Driftsresultat 1.481.000 1.456.000 1.676.000 1.618.000 1.681.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -6.000 -5.000 -7.000
Finans -9.000 -7.000 -5.000 -4.000 -7.000
Resultat før skatt 1.472.000 1.449.000 1.671.000 1.614.000 1.674.000
Skattekostnad -324.000 -319.000 -379.000 -382.000 -412.000
Årsresultat 1.148.000 1.130.000 1.292.000 1.231.000 1.262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.698.000 1.645.000 1.565.000 2.098.000 2.700.000
Sum omløpsmidler 4.271.000 4.464.000 4.491.000 3.200.000 1.942.000
Sum eiendeler 5.969.000 6.109.000 6.056.000 5.298.000 4.642.000
Sum opptjent egenkapital 1.077.000 943.000 826.000 535.000 291.000
Sum egenkapital 1.577.000 1.443.000 1.326.000 1.035.000 791.000
Sum langsiktig gjeld 2.489.000 2.785.000 2.642.000 2.078.000 1.522.000
Sum kortsiktig gjeld 1.903.000 1.881.000 2.088.000 2.186.000 2.329.000
Sum gjeld og egenkapital 5.969.000 6.109.000 6.056.000 5.299.000 4.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.962.000 5.465.000 4.864.000 4.989.000 4.882.000
Andre inntekter 322.000 178.000 517.000 478.000 298.000
Driftsinntekter 5.284.000 5.642.000 5.381.000 5.467.000 5.180.000
Varekostnad -502.000 -699.000 -395.000 -708.000 -426.000
Lønninger -1.210.000 -1.257.000 -1.236.000 -1.310.000 -1.225.000
Avskrivning -383.000 -540.000 -543.000 -629.000 -544.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.708.000 -1.690.000 -1.530.000 -1.203.000 -1.304.000
Driftskostnader -3.803.000 -4.186.000 -3.704.000 -3.850.000 -3.499.000
Driftsresultat 1.481.000 1.456.000 1.676.000 1.618.000 1.681.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -6.000 -5.000 -7.000
Finans -9.000 -7.000 -5.000 -4.000 -7.000
Konsernbidrag -1.014.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.148.000 1.130.000 1.292.000 1.231.000 1.262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 745.000 745.000 745.000 745.000 745.000
Maskiner anlegg 953.000 900.000 760.000 1.228.000 1.457.000
Driftsløsøre 0 0 0 285.000
Sum varige driftsmidler 1.698.000 1.645.000 1.565.000 2.098.000 2.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.698.000 1.645.000 1.565.000 2.098.000 2.700.000
Varebeholdning 99.000 38.000 364.000 172.000 77.000
Kundefordringer 926.000 1.194.000 1.336.000 1.729.000 1.134.000
Andre fordringer 702.000 638.000 832.000 377.000 537.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.544.000 2.594.000 1.958.000 923.000 195.000
Sum omløpsmidler 4.271.000 4.464.000 4.491.000 3.200.000 1.942.000
Sum eiendeler 5.969.000 6.109.000 6.056.000 5.298.000 4.642.000
Sum opptjent egenkapital 1.077.000 943.000 826.000 535.000 291.000
Sum egenkapital 1.577.000 1.443.000 1.326.000 1.035.000 791.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 47.000 121.000 152.000 166.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.500.000
Sum langsiktig gjeld 2.489.000 2.785.000 2.642.000 2.078.000 1.522.000
Leverandørgjeld 283.000 175.000 405.000 256.000 518.000
Betalbar skatt 40.000 107.000 110.000 84.000 73.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 178.000 141.000 324.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 120.000 131.000 222.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 1.903.000 1.881.000 2.088.000 2.186.000 2.329.000
Sum gjeld og egenkapital 5.969.000 6.109.000 6.056.000 5.299.000 4.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.368.000 2.583.000 2.403.000 1.014.000 -387.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 2 1.5 0.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.4 2 1.4 0.8
Soliditet 26.4 23.6 21.9 19.5 1
Resultatgrad 28.0 25.8 31.1 29.6 32.5
Rentedekningsgrad 164.6 1 279.3 323.6 240.1
Gjeldsgrad 2.8 3.2 3.6 4.1 4.9
Total kapitalrentabilitet 24.8 23.9 27.7 30.6 36.2
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex