Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Hendrik AS
Juridisk navn:  Ole Hendrik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48178195
Postboks 162 W Grundts gate 5 Fax:
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 990027609
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/26/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berlevåg Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.28%
Resultat  
  
91.47%
Egenkapital  
  
-0.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.254.000 3.982.000 3.903.000 5.132.000 2.758.000
Resultat: -18.000 -211.000 -43.000 1.348.000 362.000
Egenkapital: 2.157.000 2.172.000 2.337.000 2.372.000 1.320.000
Regnskap for  Ole Hendrik AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.254.000 3.982.000 3.903.000 5.132.000 2.758.000
Driftskostnader -3.219.000 -4.115.000 -3.805.000 -3.721.000 -2.373.000
Driftsresultat 36.000 -133.000 99.000 1.410.000 385.000
Finansinntekter 15.000 18.000 16.000 14.000 13.000
Finanskostnader -69.000 -95.000 -158.000 -76.000 -37.000
Finans -54.000 -77.000 -142.000 -62.000 -24.000
Resultat før skatt -18.000 -211.000 -43.000 1.348.000 362.000
Skattekostnad 3.000 46.000 9.000 -297.000 -81.000
Årsresultat -15.000 -165.000 -34.000 1.051.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.371.000 5.048.000 5.375.000 6.010.000 2.248.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 889.000 1.501.000 1.571.000 656.000
Sum eiendeler 5.459.000 5.937.000 6.876.000 7.581.000 2.904.000
Sum opptjent egenkapital 2.057.000 2.072.000 2.237.000 2.272.000 1.220.000
Sum egenkapital 2.157.000 2.172.000 2.337.000 2.372.000 1.320.000
Sum langsiktig gjeld 2.805.000 3.448.000 4.074.000 4.692.000 1.303.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 317.000 465.000 516.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 5.459.000 5.937.000 6.876.000 7.580.000 2.904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.240.000 4.016.000 3.987.000 4.260.000 2.741.000
Andre inntekter 14.000 -34.000 -84.000 871.000 17.000
Driftsinntekter 3.254.000 3.982.000 3.903.000 5.132.000 2.758.000
Varekostnad -209.000 -262.000 -166.000 -220.000 -147.000
Lønninger -1.768.000 -2.334.000 -2.418.000 -2.186.000 -1.528.000
Avskrivning -677.000 -667.000 -635.000 -539.000 -209.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -565.000 -852.000 -586.000 -776.000 -489.000
Driftskostnader -3.219.000 -4.115.000 -3.805.000 -3.721.000 -2.373.000
Driftsresultat 36.000 -133.000 99.000 1.410.000 385.000
Finansinntekter 15.000 18.000 16.000 14.000 13.000
Finanskostnader -69.000 -95.000 -158.000 -76.000 -37.000
Finans -54.000 -77.000 -142.000 -62.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -15.000 -165.000 -34.000 1.051.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Fast eiendom 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 293.000 370.000 96.000 131.000 177.000
Sum varige driftsmidler 3.921.000 4.598.000 4.925.000 5.560.000 1.798.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.371.000 5.048.000 5.375.000 6.010.000 2.248.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 251.000 104.000 93.000 109.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 836.000 785.000 1.408.000 1.462.000 571.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 889.000 1.501.000 1.571.000 656.000
Sum eiendeler 5.459.000 5.937.000 6.876.000 7.581.000 2.904.000
Sum opptjent egenkapital 2.057.000 2.072.000 2.237.000 2.272.000 1.220.000
Sum egenkapital 2.157.000 2.172.000 2.337.000 2.372.000 1.320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 231.000 279.000 310.000 334.000 128.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.805.000 3.448.000 4.074.000 4.692.000 1.303.000
Leverandørgjeld 95.000 18.000 78.000 103.000 60.000
Betalbar skatt 44.000 16.000 82.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 251.000 190.000 307.000 280.000 188.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 109.000 65.000 52.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 317.000 465.000 516.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 5.459.000 5.937.000 6.876.000 7.580.000 2.904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 572.000 1.036.000 1.055.000 375.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.8 3.2 3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.8 3.2 3 2.3
Soliditet 39.5 36.6 3 31.3 45.5
Resultatgrad 1.1 -3.3 2.5 27.5 1
Rentedekningsgrad 0.5 -1.4 0.6 18.6 10.4
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.9 2.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 0.9 -1.9 1.7 18.8 13.7
Signatur
30.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex