Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Jonny Tandberg Transport AS
Juridisk navn:  Ole Jonny Tandberg Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91511937
Bråtaveien 2 Bråtaveien 2 Fax: 32780016
3360 Geithus 3360 Geithus
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 984677472
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/11/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Drammen AS
Regnskapsfører: Kaugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.12%
Resultat  
  
-111.39%
Egenkapital  
  
-4.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.128.000 14.122.000 12.988.000 12.479.000 12.622.000
Resultat: -124.000 1.089.000 -117.000 726.000 -870.000
Egenkapital: 1.033.000 1.085.000 -3.000 114.000 -306.000
Regnskap for  Ole Jonny Tandberg Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.128.000 14.122.000 12.988.000 12.479.000 12.622.000
Driftskostnader -12.175.000 -12.911.000 -12.919.000 -11.615.000 -13.325.000
Driftsresultat -48.000 1.211.000 70.000 863.000 -703.000
Finansinntekter 35.000 0 0 0 0
Finanskostnader -111.000 -123.000 -187.000 -138.000 -167.000
Finans -76.000 -123.000 -187.000 -138.000 -167.000
Resultat før skatt -124.000 1.089.000 -117.000 726.000 -870.000
Skattekostnad 72.000 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 1.089.000 -117.000 726.000 -870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.161.000 1.681.000 1.693.000 1.653.000 1.998.000
Sum omløpsmidler 2.126.000 2.429.000 2.183.000 1.752.000 1.390.000
Sum eiendeler 4.287.000 4.110.000 3.876.000 3.405.000 3.388.000
Sum opptjent egenkapital 933.000 985.000 -103.000 14.000 -406.000
Sum egenkapital 1.033.000 1.085.000 -3.000 114.000 -306.000
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.465.000 1.609.000 1.542.000 1.593.000
Sum kortsiktig gjeld 2.246.000 1.560.000 2.269.000 1.750.000 2.101.000
Sum gjeld og egenkapital 4.288.000 4.110.000 3.875.000 3.406.000 3.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.214.000 13.726.000 12.692.000 11.111.000 12.349.000
Andre inntekter 914.000 396.000 296.000 1.367.000 273.000
Driftsinntekter 12.128.000 14.122.000 12.988.000 12.479.000 12.622.000
Varekostnad -885.000 -1.505.000 -2.341.000 -93.000 -772.000
Lønninger -3.521.000 -3.530.000 -3.038.000 -3.025.000 -3.914.000
Avskrivning -221.000 -171.000 -199.000 -168.000 -371.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.548.000 -7.705.000 -7.341.000 -8.329.000 -8.268.000
Driftskostnader -12.175.000 -12.911.000 -12.919.000 -11.615.000 -13.325.000
Driftsresultat -48.000 1.211.000 70.000 863.000 -703.000
Finansinntekter 35.000 0 0 0 0
Finanskostnader -111.000 -123.000 -187.000 -138.000 -167.000
Finans -76.000 -123.000 -187.000 -138.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 1.089.000 -117.000 726.000 -870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 858.000 789.000 846.000 902.000 959.000
Maskiner anlegg 111.000 153.000 176.000 71.000
Driftsløsøre 479.000 86.000 36.000 0 617.000
Sum varige driftsmidler 1.337.000 1.049.000 1.221.000 1.349.000 1.647.000
Sum finansielle anleggsmidler 824.000 632.000 471.000 304.000 351.000
Sum anleggsmidler 2.161.000 1.681.000 1.693.000 1.653.000 1.998.000
Varebeholdning 44.000 20.000 20.000 20.000 0
Kundefordringer 1.894.000 2.317.000 2.019.000 1.590.000 1.353.000
Andre fordringer 188.000 49.000 78.000 80.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 66.000 62.000 1.000
Sum omløpsmidler 2.126.000 2.429.000 2.183.000 1.752.000 1.390.000
Sum eiendeler 4.287.000 4.110.000 3.876.000 3.405.000 3.388.000
Sum opptjent egenkapital 933.000 985.000 -103.000 14.000 -406.000
Sum egenkapital 1.033.000 1.085.000 -3.000 114.000 -306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 304.000 557.000 118.000 571.000
Sum langsiktig gjeld 1.009.000 1.465.000 1.609.000 1.542.000 1.593.000
Leverandørgjeld 631.000 282.000 818.000 424.000 363.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 346.000 312.000 313.000 545.000 707.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.268.000 663.000 582.000 663.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.246.000 1.560.000 2.269.000 1.750.000 2.101.000
Sum gjeld og egenkapital 4.288.000 4.110.000 3.875.000 3.406.000 3.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -120.000 869.000 -86.000 2.000 -711.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 1 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 1 1 0.7
Soliditet 24.1 26.4 -0.1 3.3
Resultatgrad -0.4 8.6 0.5 6.9 -5.6
Rentedekningsgrad -0.4 9.8 0.4 6.3 -4.2
Gjeldsgrad 3.2 2.8 -1292.7 28.9 -12.1
Total kapitalrentabilitet -0.3 29.5 1.8 25.3 -20.7
Signatur
02.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.02.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex