Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole K Olsen Bygg As
Juridisk navn:  Ole K Olsen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marnarveien 1960 Marnarveien 1960 Fax:
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 920471129
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fidjestøl Prosjekt Og Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.94%
Resultat  
  
-61.15%
Egenkapital  
  
25.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 3.158.000 2.548.000 1.190.000
Resultat: 183.000 471.000 210.000
Egenkapital: 702.000 559.000 192.000
Regnskap for  Ole K Olsen Bygg As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.158.000 2.548.000 1.190.000
Driftskostnader -2.973.000 -2.074.000 -979.000
Driftsresultat 185.000 473.000 210.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 183.000 471.000 210.000
Skattekostnad -40.000 -104.000 -48.000
Årsresultat 143.000 367.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 123.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 1.089.000 521.000
Sum eiendeler 1.219.000 1.212.000 540.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 529.000 162.000
Sum egenkapital 702.000 559.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 516.000 653.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.212.000 540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.158.000 2.548.000 1.190.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.158.000 2.548.000 1.190.000
Varekostnad -1.305.000 -922.000 -250.000
Lønninger -1.103.000 -836.000 -606.000
Avskrivning -33.000 -31.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -532.000 -285.000 -118.000
Driftskostnader -2.973.000 -2.074.000 -979.000
Driftsresultat 185.000 473.000 210.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 143.000 367.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 131.000 123.000 19.000
Sum varige driftsmidler 131.000 123.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 123.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 963.000 963.000 241.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 125.000 126.000 280.000
Sum omløpsmidler 1.088.000 1.089.000 521.000
Sum eiendeler 1.219.000 1.212.000 540.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 529.000 162.000
Sum egenkapital 702.000 559.000 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 50.000
Leverandørgjeld 101.000 261.000 9.000
Betalbar skatt 40.000 104.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000 176.000 153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000 112.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 516.000 653.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 1.218.000 1.212.000 540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 572.000 436.000 223.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 1.7
Soliditet 57.6 46.1 35.6
Resultatgrad 5.9 18.6 17.6
Rentedekningsgrad 92.5 236.5
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 15.2 3 38.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex