Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Olje- Og Energi Automat As
Juridisk navn:  Olje- Og Energi Automat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 343 Loe Bruk 16 Fax:
3301 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 917902488
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.24%
Resultat  
  
-0.96%
Egenkapital  
  
12.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 46.655.000 40.136.000 34.172.000 26.263.000 9.635.000
Resultat: 1.242.000 1.254.000 2.102.000 2.997.000 160.000
Egenkapital: 8.795.000 7.826.000 6.848.000 5.209.000 2.862.000
Regnskap for  Olje- Og Energi Automat As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.655.000 40.136.000 34.172.000 26.263.000 9.635.000
Driftskostnader -44.778.000 -38.221.000 -31.463.000 -22.688.000 -9.378.000
Driftsresultat 1.878.000 1.915.000 2.709.000 3.575.000 258.000
Finansinntekter 7.000 19.000 22.000 15.000 3.000
Finanskostnader -643.000 -681.000 -630.000 -593.000 -101.000
Finans -636.000 -662.000 -608.000 -578.000 -98.000
Resultat før skatt 1.242.000 1.254.000 2.102.000 2.997.000 160.000
Skattekostnad -273.000 -276.000 -463.000 -651.000 -37.000
Årsresultat 969.000 978.000 1.639.000 2.347.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.815.000 30.314.000 25.190.000 23.325.000 22.597.000
Sum omløpsmidler 8.614.000 6.283.000 6.065.000 5.770.000 7.844.000
Sum eiendeler 38.429.000 36.597.000 31.255.000 29.095.000 30.441.000
Sum opptjent egenkapital 6.056.000 5.087.000 4.108.000 2.470.000 123.000
Sum egenkapital 8.795.000 7.826.000 6.848.000 5.209.000 2.862.000
Sum langsiktig gjeld 25.276.000 25.514.000 21.390.000 20.600.000 9.007.000
Sum kortsiktig gjeld 4.358.000 3.257.000 3.017.000 3.287.000 18.571.000
Sum gjeld og egenkapital 38.429.000 36.597.000 31.254.000 29.096.000 30.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.055.000 40.136.000 34.165.000 26.011.000 9.635.000
Andre inntekter 600.000 0 7.000 252.000 0
Driftsinntekter 46.655.000 40.136.000 34.172.000 26.263.000 9.635.000
Varekostnad -18.684.000 -14.420.000 -12.222.000 -7.254.000 -2.990.000
Lønninger -4.407.000 -4.577.000 -2.098.000 -1.628.000 -777.000
Avskrivning -8.043.000 -6.813.000 -5.603.000 -3.994.000 -1.803.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.644.000 -12.411.000 -11.540.000 -9.812.000 -3.808.000
Driftskostnader -44.778.000 -38.221.000 -31.463.000 -22.688.000 -9.378.000
Driftsresultat 1.878.000 1.915.000 2.709.000 3.575.000 258.000
Finansinntekter 7.000 19.000 22.000 15.000 3.000
Finanskostnader -643.000 -681.000 -630.000 -593.000 -101.000
Finans -636.000 -662.000 -608.000 -578.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 969.000 978.000 1.639.000 2.347.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 358.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.715.000 30.214.000 25.090.000 22.867.000 22.597.000
Sum varige driftsmidler 29.715.000 30.214.000 25.090.000 23.225.000 22.597.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 29.815.000 30.314.000 25.190.000 23.325.000 22.597.000
Varebeholdning 851.000 566.000 1.124.000 604.000 447.000
Kundefordringer 3.546.000 2.601.000 2.225.000 2.124.000 1.880.000
Andre fordringer 911.000 844.000 354.000 1.369.000 675.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.306.000 2.271.000 2.362.000 1.673.000 1.934.000
Sum omløpsmidler 8.614.000 6.283.000 6.065.000 5.770.000 7.844.000
Sum eiendeler 38.429.000 36.597.000 31.255.000 29.095.000 30.441.000
Sum opptjent egenkapital 6.056.000 5.087.000 4.108.000 2.470.000 123.000
Sum egenkapital 8.795.000 7.826.000 6.848.000 5.209.000 2.862.000
Sum avsetninger til forpliktelser 679.000 834.000 811.000 854.000 702.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 15.500.000
Sum langsiktig gjeld 25.276.000 25.514.000 21.390.000 20.600.000 9.007.000
Leverandørgjeld 2.295.000 1.839.000 1.636.000 2.033.000 2.384.000
Betalbar skatt 429.000 253.000 505.000 499.000 0
Skyldig offentlige avgifter 696.000 352.000 273.000 220.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 939.000 814.000 602.000 535.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 4.358.000 3.257.000 3.017.000 3.287.000 18.571.000
Sum gjeld og egenkapital 38.429.000 36.597.000 31.254.000 29.096.000 30.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.256.000 3.026.000 3.048.000 2.483.000 -10.727.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.9 2 1.8 0.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.6 1.6 0.4
Soliditet 22.9 21.4 21.9 17.9 9.4
Resultatgrad 4.0 4.8 7.9 13.6 2.7
Rentedekningsgrad 2.9 2.8 4.3 6 2.6
Gjeldsgrad 3.4 3.7 3.6 4.6 9.6
Total kapitalrentabilitet 4.9 5.3 8.7 12.3 0.9
Signatur
20.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex