Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omdal As
Juridisk navn:  Omdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skareveien 117 Skareveien 117 Fax:
4812 Kongshavn 4812 Kongshavn
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 912673804
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.61%
Resultat  
  
-69.12%
Egenkapital  
  
9.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 132.000 205.000 247.000 264.000 202.000
Resultat: 21.000 68.000 36.000 70.000 17.000
Egenkapital: 183.000 167.000 114.000 85.000 31.000
Regnskap for  Omdal As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 132.000 205.000 247.000 264.000 202.000
Driftskostnader -100.000 -87.000 -89.000 -104.000 -95.000
Driftsresultat 32.000 118.000 157.000 160.000 108.000
Finansinntekter 0 0 37.000
Finanskostnader -12.000 -50.000 -121.000 -90.000 -128.000
Finans -12.000 -50.000 -121.000 -90.000 -91.000
Resultat før skatt 21.000 68.000 36.000 70.000 17.000
Skattekostnad -5.000 -15.000 -8.000 -16.000 0
Årsresultat 16.000 53.000 28.000 54.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.009.000 2.130.000 3.982.000 3.982.000 3.982.000
Sum omløpsmidler 602.000 725.000 64.000 38.000 190.000
Sum eiendeler 6.611.000 2.855.000 4.046.000 4.020.000 4.172.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 147.000 94.000 65.000 11.000
Sum egenkapital 183.000 167.000 114.000 85.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 6.120.000 2.371.000 3.663.000 3.778.000 3.890.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 317.000 269.000 156.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 6.611.000 2.855.000 4.046.000 4.019.000 4.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 132.000 205.000 247.000 264.000 202.000
Driftsinntekter 132.000 205.000 247.000 264.000 202.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -87.000 -89.000 -104.000 -95.000
Driftskostnader -100.000 -87.000 -89.000 -104.000 -95.000
Driftsresultat 32.000 118.000 157.000 160.000 108.000
Finansinntekter 0 0 37.000
Finanskostnader -12.000 -50.000 -121.000 -90.000 -128.000
Finans -12.000 -50.000 -121.000 -90.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 53.000 28.000 54.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.885.000 1.995.000 3.892.000 3.892.000 3.892.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.885.000 1.995.000 3.892.000 3.892.000 3.892.000
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 135.000 90.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 6.009.000 2.130.000 3.982.000 3.982.000 3.982.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0
Andre fordringer 14.000 11.000 11.000 4.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 588.000 711.000 53.000 34.000 153.000
Sum omløpsmidler 602.000 725.000 64.000 38.000 190.000
Sum eiendeler 6.611.000 2.855.000 4.046.000 4.020.000 4.172.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 147.000 94.000 65.000 11.000
Sum egenkapital 183.000 167.000 114.000 85.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.120.000 2.371.000 3.663.000 3.778.000 3.890.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 10.000 0 12.000
Betalbar skatt 5.000 15.000 8.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 301.000 301.000 251.000 140.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 317.000 269.000 156.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 6.611.000 2.855.000 4.046.000 4.019.000 4.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 408.000 -205.000 -118.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.3 0.2 0.2 0.8
Likviditetsgrad 2 2.0 2.3 0.2 0.2 0.8
Soliditet 2.8 5.8 2.8 2.1 0.7
Resultatgrad 24.2 57.6 63.6 60.6 53.5
Rentedekningsgrad 2.7 2.4 1.3 1.8 0.8
Gjeldsgrad 35.1 16.1 34.5 46.3 133.6
Total kapitalrentabilitet 0.5 4.1 3.9 4 3.5
Signatur
09.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex