Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omdal Betong As
Juridisk navn:  Omdal Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90585954
Birkelandsveien 96 Birkelandsveien 96 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 912772381
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/17/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.14%
Resultat  
  
2071.43%
Egenkapital  
  
-3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.995.000 4.055.000 3.923.000 4.286.000 3.534.000
Resultat: 152.000 7.000 138.000 191.000 -92.000
Egenkapital: 205.000 212.000 312.000 208.000 82.000
Regnskap for  Omdal Betong As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.995.000 4.055.000 3.923.000 4.286.000 3.534.000
Driftskostnader -2.836.000 -4.043.000 -3.782.000 -4.093.000 -3.624.000
Driftsresultat 158.000 11.000 141.000 194.000 -90.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -6.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 152.000 7.000 138.000 191.000 -92.000
Skattekostnad -34.000 -5.000 -35.000 -16.000 0
Årsresultat 119.000 2.000 104.000 176.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 174.000 134.000 165.000 138.000 70.000
Sum omløpsmidler 325.000 546.000 632.000 706.000 669.000
Sum eiendeler 499.000 680.000 797.000 844.000 739.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 182.000 282.000 178.000 52.000
Sum egenkapital 205.000 212.000 312.000 208.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 8.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 292.000 465.000 477.000 624.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 499.000 680.000 797.000 844.000 739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.887.000 4.172.000 3.804.000 4.274.000 3.449.000
Andre inntekter 108.000 -117.000 119.000 12.000 84.000
Driftsinntekter 2.995.000 4.055.000 3.923.000 4.286.000 3.534.000
Varekostnad -1.126.000 -1.567.000 -1.500.000 -1.504.000 -1.532.000
Lønninger -708.000 -1.428.000 -1.286.000 -1.753.000 -1.366.000
Avskrivning -49.000 -54.000 -44.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -953.000 -994.000 -952.000 -806.000 -696.000
Driftskostnader -2.836.000 -4.043.000 -3.782.000 -4.093.000 -3.624.000
Driftsresultat 158.000 11.000 141.000 194.000 -90.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -6.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 119.000 2.000 104.000 176.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 174.000 134.000 165.000 138.000 70.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 174.000 134.000 165.000 138.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 174.000 134.000 165.000 138.000 70.000
Varebeholdning 28.000 15.000 10.000 10.000 22.000
Kundefordringer 132.000 258.000 318.000 505.000 307.000
Andre fordringer 120.000 108.000 150.000 99.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 165.000 153.000 91.000 313.000
Sum omløpsmidler 325.000 546.000 632.000 706.000 669.000
Sum eiendeler 499.000 680.000 797.000 844.000 739.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 182.000 282.000 178.000 52.000
Sum egenkapital 205.000 212.000 312.000 208.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 3.000 8.000 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 3.000 8.000 12.000 0
Leverandørgjeld 11.000 129.000 170.000 99.000 217.000
Betalbar skatt 35.000 10.000 38.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 212.000 92.000 239.000 176.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 114.000 176.000 282.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 465.000 477.000 624.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 499.000 680.000 797.000 844.000 739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 81.000 155.000 82.000 12.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.3 1.1 1
Soliditet 41.1 31.2 39.1 24.6 11.1
Resultatgrad 5.3 0.3 3.6 4.5 -2.5
Rentedekningsgrad 26.3 2.8 4 9
Gjeldsgrad 1.4 2.2 1.6 3.1 8
Total kapitalrentabilitet 31.7 1.6 17.7 2 -12.2
Signatur
03.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.12.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex