Omegn As
Juridisk navn:  Omegn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dokterenga 13 Dokterenga 13 Fax:
2849 Kapp 2849 Kapp
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 923029346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heiene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.33%
Resultat  
  
222.5%
Egenkapital  
  
252.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 224.000 300.000 555.000
Resultat: 196.000 -160.000 279.000
Egenkapital: 310.000 88.000 248.000
Regnskap for  Omegn As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 224.000 300.000 555.000
Driftskostnader -28.000 -459.000 -276.000
Driftsresultat 196.000 -159.000 279.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 196.000 -160.000 279.000
Skattekostnad 27.000 -61.000
Årsresultat 223.000 -160.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 370.000 0
Sum omløpsmidler 62.000 87.000 427.000
Sum eiendeler 432.000 457.000 427.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 58.000 218.000
Sum egenkapital 310.000 88.000 248.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 369.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 457.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000 300.000 555.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 224.000 300.000 555.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -17.000 -430.000 -246.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -11.000 -29.000 -29.000
Driftskostnader -28.000 -459.000 -276.000
Driftsresultat 196.000 -159.000 279.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 223.000 -160.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 370.000 370.000 0
Sum anleggsmidler 370.000 370.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 223.000
Andre fordringer 11.000 40.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 51.000 47.000 204.000
Sum omløpsmidler 62.000 87.000 427.000
Sum eiendeler 432.000 457.000 427.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 58.000 218.000
Sum egenkapital 310.000 88.000 248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 8.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 17.000 70.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 345.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 369.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 457.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 -282.000 248.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 2.4
Soliditet 71.8 19.3 58.1
Resultatgrad 87.5 -53.0 50.3
Rentedekningsgrad -159.0
Gjeldsgrad 0.4 4.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 45.4 -34.8 65.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex