Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omegn As
Juridisk navn:  Omegn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dokterenga 13 Dokterenga 13 Fax:
2849 Kapp 2849 Kapp
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 923029346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heiene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.95%
Resultat  
  
-157.35%
Egenkapital  
  
-64.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 300.000 555.000
Resultat: -160.000 279.000
Egenkapital: 88.000 248.000
Regnskap for  Omegn As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 300.000 555.000
Driftskostnader -459.000 -276.000
Driftsresultat -159.000 279.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -160.000 279.000
Skattekostnad -61.000
Årsresultat -160.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 0
Sum omløpsmidler 87.000 427.000
Sum eiendeler 457.000 427.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 218.000
Sum egenkapital 88.000 248.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 369.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.000 555.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 300.000 555.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -430.000 -246.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -29.000 -29.000
Driftskostnader -459.000 -276.000
Driftsresultat -159.000 279.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -160.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 370.000 0
Sum anleggsmidler 370.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 223.000
Andre fordringer 40.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 47.000 204.000
Sum omløpsmidler 87.000 427.000
Sum eiendeler 457.000 427.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 218.000
Sum egenkapital 88.000 248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 8.000 8.000
Betalbar skatt 61.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 70.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 345.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -282.000 248.000
Likviditetsgrad 1 0.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.2 2.4
Soliditet 19.3 58.1
Resultatgrad -53.0 50.3
Rentedekningsgrad -159.0
Gjeldsgrad 4.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -34.8 65.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex