Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omniservice AS
Juridisk navn:  Omniservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001884
Postboks 544 Rosenholmveien 25 Fax: 66815903
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 919424001
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/16/1968
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norgesbuss vedlikehold as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.6%
Resultat  
  
18.68%
Egenkapital  
  
-6.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.187.000 74.462.000 74.442.000 64.513.000 49.710.000
Resultat: 3.577.000 3.014.000 5.357.000 4.401.000 -3.355.000
Egenkapital: 4.211.000 4.500.000 8.208.000 14.522.000 11.212.000
Regnskap for  Omniservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.187.000 74.462.000 74.442.000 64.513.000 49.710.000
Driftskostnader -46.607.000 -71.451.000 -69.085.000 -60.113.000 -53.067.000
Driftsresultat 3.580.000 3.011.000 5.357.000 4.400.000 -3.357.000
Finansinntekter 9.000 5.000 4.000 2.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -4.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 3.000 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 3.577.000 3.014.000 5.357.000 4.401.000 -3.355.000
Skattekostnad -792.000 -662.000 -1.250.000 -1.091.000 -221.000
Årsresultat 2.785.000 2.352.000 4.107.000 3.310.000 -3.576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.015.000 3.090.000 2.822.000 2.973.000 3.236.000
Sum omløpsmidler 9.976.000 20.463.000 24.261.000 18.854.000 23.430.000
Sum eiendeler 11.991.000 23.553.000 27.083.000 21.827.000 26.666.000
Sum opptjent egenkapital 2.900.000 3.141.000 3.455.000 145.000
Sum egenkapital 4.211.000 4.500.000 8.208.000 14.522.000 11.212.000
Sum langsiktig gjeld 1.048.000 785.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.733.000 18.269.000 18.874.000 7.305.000 15.456.000
Sum gjeld og egenkapital 11.992.000 23.554.000 27.082.000 21.827.000 26.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.187.000 74.462.000 27.501.000 19.924.000 16.690.000
Andre inntekter 0 46.941.000 44.589.000 33.020.000
Driftsinntekter 50.187.000 74.462.000 74.442.000 64.513.000 49.710.000
Varekostnad -20.852.000 -36.136.000 -36.001.000 -30.450.000 -23.092.000
Lønninger -16.540.000 -23.069.000 -22.150.000 -18.033.000 -18.266.000
Avskrivning -735.000 -776.000 -714.000 -804.000 -955.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.480.000 -11.470.000 -10.220.000 -10.826.000 -10.754.000
Driftskostnader -46.607.000 -71.451.000 -69.085.000 -60.113.000 -53.067.000
Driftsresultat 3.580.000 3.011.000 5.357.000 4.400.000 -3.357.000
Finansinntekter 9.000 5.000 4.000 2.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -4.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 3.000 0 1.000 2.000
Konsernbidrag -3.074.000 -1.346.000 0 0 0
Utbytte -4.712.000 0 0 0
Årsresultat 2.785.000 2.352.000 4.107.000 3.310.000 -3.576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 280.000 741.000 295.000 225.000 3.000
Fast eiendom 287.000 380.000 374.000 201.000 328.000
Maskiner anlegg 1.969.000 0 2.547.000 2.905.000
Driftsløsøre 1.448.000 0 2.153.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.735.000 2.349.000 2.527.000 2.748.000 3.233.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.015.000 3.090.000 2.822.000 2.973.000 3.236.000
Varebeholdning 1.585.000 3.045.000 5.676.000 6.420.000 7.598.000
Kundefordringer 943.000 4.605.000 1.101.000 1.324.000 2.652.000
Andre fordringer 2.304.000 2.406.000 3.849.000 1.405.000 887.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.833.000 6.995.000 11.400.000 6.842.000 726.000
Sum omløpsmidler 9.976.000 20.463.000 24.261.000 18.854.000 23.430.000
Sum eiendeler 11.991.000 23.553.000 27.083.000 21.827.000 26.666.000
Sum opptjent egenkapital 2.900.000 3.141.000 3.455.000 145.000
Sum egenkapital 4.211.000 4.500.000 8.208.000 14.522.000 11.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.608.000 2.167.000 11.947.000 19.000 4.898.000
Sum langsiktig gjeld 1.048.000 785.000 0 0 0
Leverandørgjeld 895.000 3.051.000 2.404.000 3.364.000 2.778.000
Betalbar skatt 733.000 5.000 1.300.000 5.034.000
Skyldig offentlige avgifter 780.000 1.368.000 1.138.000 755.000 743.000
Utbytte -4.712.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.450.000 6.238.000 3.380.000 1.867.000 2.003.000
Sum kortsiktig gjeld 6.733.000 18.269.000 18.874.000 7.305.000 15.456.000
Sum gjeld og egenkapital 11.992.000 23.554.000 27.082.000 21.827.000 26.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.243.000 2.194.000 5.387.000 11.549.000 7.974.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1 2.6 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 1.7 1
Soliditet 35.1 19.1 30.3 66.5 4
Resultatgrad 7.1 4 7.2 6.8 -6.8
Rentedekningsgrad 298.3 1505.5 1339.3 4
Gjeldsgrad 1.8 4.2 2.3 0.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 29.9 12.8 19.8 20.2 -12.6
Signatur
07.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex