Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omsorgspartner AS
Juridisk navn:  Omsorgspartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31284090
Postboks 105 Follestadveien 34B Fax:
3441 Røyken 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 984710313
Aksjekapital: 360.000 NOK
Antall ansatte: 551
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.52%
Resultat  
  
51.2%
Egenkapital  
  
12.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 304.673.000 278.184.000 236.926.000 230.253.000 202.350.000
Resultat: 19.048.000 12.598.000 9.238.000 19.363.000 12.996.000
Egenkapital: 43.057.000 38.220.000 34.416.000 37.445.000 31.831.000
Regnskap for  Omsorgspartner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 304.673.000 278.184.000 236.926.000 230.253.000 202.350.000
Driftskostnader -285.638.000 -265.332.000 -227.439.000 -209.439.000 -187.677.000
Driftsresultat 19.035.000 12.852.000 9.486.000 20.814.000 14.673.000
Finansinntekter 363.000 244.000 1.288.000 198.000 127.000
Finanskostnader -349.000 -498.000 -1.537.000 -1.649.000 -1.805.000
Finans 14.000 -254.000 -249.000 -1.451.000 -1.678.000
Resultat før skatt 19.048.000 12.598.000 9.238.000 19.363.000 12.996.000
Skattekostnad -4.212.000 -2.794.000 -1.743.000 -4.637.000 -3.254.000
Årsresultat 14.836.000 9.804.000 7.495.000 14.727.000 9.743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.441.000 42.201.000 38.326.000 71.846.000 72.980.000
Sum omløpsmidler 56.073.000 58.411.000 47.239.000 54.347.000 40.157.000
Sum eiendeler 106.514.000 100.612.000 85.565.000 126.193.000 113.137.000
Sum opptjent egenkapital 42.398.000 37.562.000 33.758.000 36.715.000 31.101.000
Sum egenkapital 43.057.000 38.220.000 34.416.000 37.445.000 31.831.000
Sum langsiktig gjeld 2.458.000 5.750.000 9.098.000 42.972.000 46.173.000
Sum kortsiktig gjeld 60.999.000 56.642.000 42.051.000 45.777.000 35.133.000
Sum gjeld og egenkapital 106.513.000 100.612.000 85.565.000 126.194.000 113.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.801.000 274.344.000 233.729.000 225.889.000 200.407.000
Andre inntekter 5.872.000 3.840.000 3.197.000 4.364.000 1.943.000
Driftsinntekter 304.673.000 278.184.000 236.926.000 230.253.000 202.350.000
Varekostnad -51.263.000 -58.623.000 -62.206.000 -82.212.000 -80.353.000
Lønninger -197.193.000 -171.412.000 -132.104.000 -100.369.000 -81.267.000
Avskrivning -3.963.000 -3.615.000 -3.098.000 -4.161.000 -4.211.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.219.000 -31.682.000 -30.031.000 -22.697.000 -21.846.000
Driftskostnader -285.638.000 -265.332.000 -227.439.000 -209.439.000 -187.677.000
Driftsresultat 19.035.000 12.852.000 9.486.000 20.814.000 14.673.000
Finansinntekter 363.000 244.000 1.288.000 198.000 127.000
Finanskostnader -349.000 -498.000 -1.537.000 -1.649.000 -1.805.000
Finans 14.000 -254.000 -249.000 -1.451.000 -1.678.000
Konsernbidrag 0 0 -313.000 -1.962.000
Utbytte -10.000.000 -6.000.000 -5.000.000 -8.800.000 -5.038.000
Årsresultat 14.836.000 9.804.000 7.495.000 14.727.000 9.743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 135.000 0 0 0 0
Fast eiendom 28.972.000 30.557.000 32.187.000 60.970.000 67.199.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.868.000 10.122.000 5.956.000 10.497.000 5.433.000
Sum varige driftsmidler 41.841.000 40.679.000 38.143.000 71.466.000 72.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.465.000 1.522.000 183.000 379.000 348.000
Sum anleggsmidler 50.441.000 42.201.000 38.326.000 71.846.000 72.980.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.893.000 21.670.000 10.137.000 5.876.000 6.740.000
Andre fordringer 1.534.000 1.188.000 991.000 1.488.000 1.231.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.436.000 35.554.000 36.110.000 41.314.000 30.591.000
Sum omløpsmidler 56.073.000 58.411.000 47.239.000 54.347.000 40.157.000
Sum eiendeler 106.514.000 100.612.000 85.565.000 126.193.000 113.137.000
Sum opptjent egenkapital 42.398.000 37.562.000 33.758.000 36.715.000 31.101.000
Sum egenkapital 43.057.000 38.220.000 34.416.000 37.445.000 31.831.000
Sum avsetninger til forpliktelser 125.000 306.000 988.000 947.000
Gjeld til kredittinstitutt 407.000 768.000 627.000 414.000 2.661.000
Sum langsiktig gjeld 2.458.000 5.750.000 9.098.000 42.972.000 46.173.000
Leverandørgjeld 5.768.000 6.210.000 6.304.000 9.169.000 8.618.000
Betalbar skatt 4.473.000 2.974.000 2.425.000 4.494.000 2.831.000
Skyldig offentlige avgifter 13.304.000 11.646.000 9.245.000 8.098.000 5.956.000
Utbytte -10.000.000 -6.000.000 -5.000.000 -8.800.000 -5.038.000
Annen kortsiktig gjeld 27.046.000 29.044.000 18.451.000 14.802.000 10.029.000
Sum kortsiktig gjeld 60.999.000 56.642.000 42.051.000 45.777.000 35.133.000
Sum gjeld og egenkapital 106.513.000 100.612.000 85.565.000 126.194.000 113.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.926.000 1.769.000 5.188.000 8.570.000 5.024.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.1 1.2 1.1
Soliditet 40.4 3 40.2 29.7 28.1
Resultatgrad 6.2 4.6 4 9 7.3
Rentedekningsgrad 54.5 25.8 6.2 12.6 8.1
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.5 2.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 18.2 1 12.6 16.7 13.1
Signatur
23.09.2021
DAGLIG LEDER SAMMEN MED
SIGNATUR
SUNDFØR ALF OLE
SIGNATUR
Prokurister
23.09.2021
Daglig leder alene.
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex