Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ona Og Finnøy Havstuer As
Juridisk navn:  Ona Og Finnøy Havstuer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71275850
Finnøyvegen 207 Finnøyvegen 207 Fax: 71276095
6487 Harøy 6487 Harøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 971056770
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 7/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.24%
Resultat  
  
-49.83%
Egenkapital  
  
-97.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.251.000 12.891.000 11.588.000 11.982.000 13.134.000
Resultat: -4.402.000 -2.938.000 -1.510.000 -925.000 -258.000
Egenkapital: -8.928.000 -4.526.000 -1.588.000 -78.000 753.000
Regnskap for  Ona Og Finnøy Havstuer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.251.000 12.891.000 11.588.000 11.982.000 13.134.000
Driftskostnader -13.514.000 -15.801.000 -13.051.000 -12.856.000 -13.353.000
Driftsresultat -4.264.000 -2.911.000 -1.463.000 -874.000 -219.000
Finansinntekter 10.000 9.000 8.000 9.000 8.000
Finanskostnader -148.000 -36.000 -55.000 -60.000 -48.000
Finans -138.000 -27.000 -47.000 -51.000 -40.000
Resultat før skatt -4.402.000 -2.938.000 -1.510.000 -925.000 -258.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.402.000 -2.938.000 -1.510.000 -925.000 -258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.257.000 5.081.000 3.125.000 3.455.000 3.014.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 6.244.000 6.243.000 6.633.000 5.471.000
Sum eiendeler 5.516.000 11.325.000 9.368.000 10.088.000 8.485.000
Sum opptjent egenkapital -9.028.000 -4.626.000 -1.688.000 -178.000 0
Sum egenkapital -8.928.000 -4.526.000 -1.588.000 -78.000 753.000
Sum langsiktig gjeld 5.440.000 6.377.000 5.830.000 4.152.000 2.450.000
Sum kortsiktig gjeld 9.004.000 9.474.000 5.126.000 6.014.000 5.282.000
Sum gjeld og egenkapital 5.516.000 11.325.000 9.368.000 10.088.000 8.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.145.000 12.798.000 11.528.000 11.929.000 13.023.000
Andre inntekter 106.000 93.000 60.000 53.000 111.000
Driftsinntekter 9.251.000 12.891.000 11.588.000 11.982.000 13.134.000
Varekostnad -1.632.000 -3.459.000 -3.161.000 -2.495.000 0
Lønninger -5.199.000 -5.882.000 -5.501.000 -5.853.000 -5.663.000
Avskrivning -406.000 -57.000 -49.000 -41.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.277.000 -6.403.000 -4.340.000 -4.467.000 -4.783.000
Driftskostnader -13.514.000 -15.801.000 -13.051.000 -12.856.000 -13.353.000
Driftsresultat -4.264.000 -2.911.000 -1.463.000 -874.000 -219.000
Finansinntekter 10.000 9.000 8.000 9.000 8.000
Finanskostnader -148.000 -36.000 -55.000 -60.000 -48.000
Finans -138.000 -27.000 -47.000 -51.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.402.000 -2.938.000 -1.510.000 -925.000 -258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.000 15.000 19.000 0 0
Driftsløsøre 153.000 120.000 94.000 140.000 107.000
Sum varige driftsmidler 1.558.000 479.000 113.000 140.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.699.000 4.602.000 3.012.000 3.315.000 2.906.000
Sum anleggsmidler 4.257.000 5.081.000 3.125.000 3.455.000 3.014.000
Varebeholdning 417.000 457.000 407.000 427.000 432.000
Kundefordringer 384.000 5.336.000 4.282.000 4.286.000 3.159.000
Andre fordringer 193.000 188.000 1.336.000 1.576.000 1.573.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000 263.000 218.000 345.000 308.000
Sum omløpsmidler 1.259.000 6.244.000 6.243.000 6.633.000 5.471.000
Sum eiendeler 5.516.000 11.325.000 9.368.000 10.088.000 8.485.000
Sum opptjent egenkapital -9.028.000 -4.626.000 -1.688.000 -178.000 0
Sum egenkapital -8.928.000 -4.526.000 -1.588.000 -78.000 753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.580.000 1.572.000 393.000 972.000 965.000
Sum langsiktig gjeld 5.440.000 6.377.000 5.830.000 4.152.000 2.450.000
Leverandørgjeld 810.000 5.842.000 3.656.000 3.210.000 2.464.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 219.000 307.000 397.000 508.000 500.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.395.000 1.754.000 680.000 1.324.000 1.353.000
Sum kortsiktig gjeld 9.004.000 9.474.000 5.126.000 6.014.000 5.282.000
Sum gjeld og egenkapital 5.516.000 11.325.000 9.368.000 10.088.000 8.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.745.000 -3.230.000 1.117.000 619.000 189.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.7 1.2 1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 1.1 1 1
Soliditet -161.9 -0.8 8.9
Resultatgrad -46.1 -22.6 -12.6 -7.3 -1.7
Rentedekningsgrad -28.8 -80.9 -26.6 -14.6 -4.6
Gjeldsgrad -1.6 -3.5 -6.9 -130.3 10.3
Total kapitalrentabilitet -77.1 -25.6 -15.5 -8.6 -2.5
Signatur
01.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex