Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Onesubsea Processing As
Juridisk navn:  Onesubsea Processing As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55928800
Postboks 174 Sandsli Sandslikroken 140 Fax: 55928900
5862 Bergen 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 833888692
Aksjekapital: 17.067.050 NOK
Antall ansatte: 654
Etableringsdato: 6/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
57.2%
Resultat  
  
545.08%
Egenkapital  
  
21.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.241.476.000 2.061.997.000 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000
Resultat: 276.857.000 42.918.000 154.792.000 66.353.000 296.712.000
Egenkapital: 767.390.000 630.014.000 444.112.000 328.357.000 509.857.000
Regnskap for  Onesubsea Processing As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.241.476.000 2.061.997.000 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000
Driftskostnader -2.945.017.000 -2.021.957.000 -2.470.227.000 -1.652.090.000 -1.897.957.000
Driftsresultat 296.459.000 40.040.000 119.349.000 38.161.000 358.261.000
Finansinntekter 4.625.000 15.991.000 37.521.000 38.772.000 5.337.000
Finanskostnader -24.227.000 -13.113.000 -2.078.000 -10.580.000 -66.885.000
Finans -19.602.000 2.878.000 35.443.000 28.192.000 -61.548.000
Resultat før skatt 276.857.000 42.918.000 154.792.000 66.353.000 296.712.000
Skattekostnad -61.407.000 -11.286.000 -39.036.000 -10.531.000 -70.950.000
Årsresultat 215.449.000 31.632.000 115.755.000 55.822.000 225.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 288.339.000 308.545.000 358.529.000 249.499.000 244.587.000
Sum omløpsmidler 2.014.042.000 2.994.462.000 3.007.034.000 2.624.435.000 1.853.419.000
Sum eiendeler 2.302.381.000 3.303.007.000 3.365.563.000 2.873.934.000 2.098.006.000
Sum opptjent egenkapital 595.208.000 917.311.000 427.045.000 311.290.000 492.790.000
Sum egenkapital 767.390.000 630.014.000 444.112.000 328.357.000 509.857.000
Sum langsiktig gjeld 17.294.000 21.259.000 46.376.000 198.469.000 227.373.000
Sum kortsiktig gjeld 1.489.287.000 2.651.734.000 2.875.074.000 2.347.109.000 1.360.776.000
Sum gjeld og egenkapital 2.273.971.000 3.761.663.000 3.365.562.000 2.873.935.000 2.098.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.229.112.000 2.046.252.000 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000
Andre inntekter 12.364.000 15.745.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.241.476.000 2.061.997.000 2.589.576.000 1.690.251.000 2.256.219.000
Varekostnad -1.639.051.000 -947.772.000 -1.344.021.000 0 0
Lønninger -898.641.000 -801.664.000 -874.422.000 -846.735.000 -759.112.000
Avskrivning -36.450.000 -32.243.000 -30.894.000 -30.227.000 -37.015.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -370.875.000 -240.278.000 -220.890.000 -181.054.000 -166.289.000
Driftskostnader -2.945.017.000 -2.021.957.000 -2.470.227.000 -1.652.090.000 -1.897.957.000
Driftsresultat 296.459.000 40.040.000 119.349.000 38.161.000 358.261.000
Finansinntekter 4.625.000 15.991.000 37.521.000 38.772.000 5.337.000
Finanskostnader -24.227.000 -13.113.000 -2.078.000 -10.580.000 -66.885.000
Finans -19.602.000 2.878.000 35.443.000 28.192.000 -61.548.000
Konsernbidrag -96.638.000 0 0 175.178.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 215.449.000 31.632.000 115.755.000 55.822.000 225.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.681.000 61.478.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 250.528.000 246.669.000 250.423.000 202.871.000 197.959.000
Sum varige driftsmidler 250.528.000 246.669.000 250.423.000 202.871.000 197.959.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.811.000 55.194.000 46.628.000 46.628.000 46.628.000
Sum anleggsmidler 288.339.000 308.545.000 358.529.000 249.499.000 244.587.000
Varebeholdning 606.409.000 699.098.000 635.861.000 119.861.000 155.088.000
Kundefordringer 1.240.967.000 1.410.834.000 498.152.000 313.515.000 125.355.000
Andre fordringer 153.083.000 868.318.000 1.108.805.000 995.354.000 469.700.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.582.000 16.211.000 16.038.000 233.583.000 1.103.276.000
Sum omløpsmidler 2.014.042.000 2.994.462.000 3.007.034.000 2.624.435.000 1.853.419.000
Sum eiendeler 2.302.381.000 3.303.007.000 3.365.563.000 2.873.934.000 2.098.006.000
Sum opptjent egenkapital 595.208.000 917.311.000 427.045.000 311.290.000 492.790.000
Sum egenkapital 767.390.000 630.014.000 444.112.000 328.357.000 509.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.294.000 19.629.000 26.023.000 164.547.000 179.883.000
Gjeld til kredittinstitutt 672.000 0 369.424.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.294.000 21.259.000 46.376.000 198.469.000 227.373.000
Leverandørgjeld 635.319.000 458.775.000 380.274.000 764.285.000 495.029.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.803.000 17.894.000 28.885.000 47.790.000 59.474.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 806.492.000 2.175.065.000 1.070.831.000 1.535.034.000 806.273.000
Sum kortsiktig gjeld 1.489.287.000 2.651.734.000 2.875.074.000 2.347.109.000 1.360.776.000
Sum gjeld og egenkapital 2.273.971.000 3.761.663.000 3.365.562.000 2.873.935.000 2.098.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 524.755.000 342.728.000 131.960.000 277.326.000 492.643.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 1.1 1.2
Soliditet 33.7 19.1 13.2 11.4 24.3
Resultatgrad 9.1 1.9 4.6 2.3 15.9
Rentedekningsgrad 12.2 3.1 57.4 3.6 5.4
Gjeldsgrad 2.0 4.2 6.6 7.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 13.2 1.7 4.7 2.7 17.3
Signatur
18.02.2022
DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2022
Prokura
Kristoffersen Torbjørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex