Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Op Mikalsen Transport AS
Juridisk navn:  Op Mikalsen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40406120
Postboks 172 Ombergveien 3 Fax:
1662 Rolvsøy 1661 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 991660364
Aksjekapital: 850.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/9/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Credere Regnskap & Rådgiving As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.85%
Resultat  
  
-0.66%
Egenkapital  
  
-550%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.953.000 8.666.000 10.653.000 14.703.000 17.855.000
Resultat: -1.214.000 -1.206.000 158.000 -1.503.000 -379.000
Egenkapital: -1.248.000 -192.000 749.000 812.000 2.581.000
Regnskap for  Op Mikalsen Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.953.000 8.666.000 10.653.000 14.703.000 17.855.000
Driftskostnader -6.137.000 -9.776.000 -10.376.000 -15.961.000 -18.165.000
Driftsresultat -1.184.000 -1.110.000 277.000 -1.258.000 -311.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -31.000 -96.000 -122.000 -250.000 -69.000
Finans -31.000 -95.000 -120.000 -244.000 -69.000
Resultat før skatt -1.214.000 -1.206.000 158.000 -1.503.000 -379.000
Skattekostnad 158.000 265.000 -220.000 370.000 352.000
Årsresultat -1.057.000 -941.000 -63.000 -1.133.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000 2.204.000 3.511.000 4.579.000 8.552.000
Sum omløpsmidler 555.000 694.000 1.710.000 1.865.000 2.559.000
Sum eiendeler 742.000 2.898.000 5.221.000 6.444.000 11.111.000
Sum opptjent egenkapital -2.098.000 -1.042.000 -101.000 -38.000 1.731.000
Sum egenkapital -1.248.000 -192.000 749.000 812.000 2.581.000
Sum langsiktig gjeld 1.107.000 1.407.000 2.063.000 2.493.000 4.968.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 1.683.000 2.409.000 3.140.000 3.563.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 2.898.000 5.221.000 6.445.000 11.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.923.000 8.666.000 10.633.000 14.623.000 17.546.000
Andre inntekter 30.000 0 20.000 80.000 309.000
Driftsinntekter 4.953.000 8.666.000 10.653.000 14.703.000 17.855.000
Varekostnad -236.000 -283.000 -559.000 -702.000 -1.258.000
Lønninger -1.587.000 -2.571.000 -2.976.000 -4.368.000 -5.902.000
Avskrivning -60.000 -917.000 -825.000 -1.240.000 -1.447.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.254.000 -6.005.000 -6.016.000 -9.651.000 -9.558.000
Driftskostnader -6.137.000 -9.776.000 -10.376.000 -15.961.000 -18.165.000
Driftsresultat -1.184.000 -1.110.000 277.000 -1.258.000 -311.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 0
Finanskostnader -31.000 -96.000 -122.000 -250.000 -69.000
Finans -31.000 -95.000 -120.000 -244.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.057.000 -941.000 -63.000 -1.133.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 967.000 0 0 0
Driftsløsøre 172.000 34.000 22.000 4.569.000 8.511.000
Sum varige driftsmidler 172.000 2.194.000 3.501.000 4.569.000 8.511.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 10.000 10.000 10.000 41.000
Sum anleggsmidler 187.000 2.204.000 3.511.000 4.579.000 8.552.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 223.000 336.000 829.000 1.014.000 1.264.000
Andre fordringer 140.000 274.000 845.000 582.000 1.286.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 84.000 36.000 269.000 9.000
Sum omløpsmidler 555.000 694.000 1.710.000 1.865.000 2.559.000
Sum eiendeler 742.000 2.898.000 5.221.000 6.444.000 11.111.000
Sum opptjent egenkapital -2.098.000 -1.042.000 -101.000 -38.000 1.731.000
Sum egenkapital -1.248.000 -192.000 749.000 812.000 2.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 95.000 360.000 140.000 710.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 297.000
Sum langsiktig gjeld 1.107.000 1.407.000 2.063.000 2.493.000 4.968.000
Leverandørgjeld 378.000 663.000 1.105.000 1.596.000 1.553.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 385.000 555.000 687.000 836.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 635.000 749.000 856.000 877.000
Sum kortsiktig gjeld 883.000 1.683.000 2.409.000 3.140.000 3.563.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 2.898.000 5.221.000 6.445.000 11.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -328.000 -989.000 -699.000 -1.275.000 -1.004.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.7 0.6 0.7
Soliditet -168.2 -6.6 14.3 12.6 23.2
Resultatgrad -23.9 -12.8 2.6 -8.6 -1.7
Rentedekningsgrad -38.2 -11.6 2.3 -4.5
Gjeldsgrad -1.6 -16.1 6 6.9 3.3
Total kapitalrentabilitet -159.6 -38.3 5.3 -19.4 -2.8
Signatur
18.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex