Opa Glass As
Juridisk navn:  Opa Glass As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55388100
Ulsmågvegen 35 Ulsmågvegen 35 Fax: 55388101
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 928805271
Aksjekapital: 4.500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/13/1974
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kjelstrup olsen as
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.99%
Resultat  
  
-22.68%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.054.000 8.232.000 6.637.000 7.130.000 7.310.000
Resultat: 999.000 1.292.000 32.000 -158.000 -130.000
Egenkapital: 5.634.000 4.778.000 3.576.000 1.953.000 440.000
Regnskap for  Opa Glass As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.054.000 8.232.000 6.637.000 7.130.000 7.310.000
Driftskostnader -8.032.000 -6.935.000 -6.578.000 -7.282.000 -7.433.000
Driftsresultat 1.023.000 1.298.000 58.000 -152.000 -122.000
Finansinntekter 29.000 10.000 7.000 15.000 7.000
Finanskostnader -52.000 -16.000 -33.000 -21.000 -15.000
Finans -23.000 -6.000 -26.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt 999.000 1.292.000 32.000 -158.000 -130.000
Skattekostnad -143.000 0 350.000 384.000 0
Årsresultat 857.000 1.292.000 382.000 226.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 3.261.000 1.625.000 370.000 29.000
Sum omløpsmidler 6.878.000 2.763.000 3.088.000 3.072.000 1.352.000
Sum eiendeler 7.215.000 6.024.000 4.713.000 3.442.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 278.000 -924.000 -3.833.000 -4.060.000
Sum egenkapital 5.634.000 4.778.000 3.576.000 1.953.000 440.000
Sum langsiktig gjeld 217.000 58.000 104.000 270.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 1.364.000 1.189.000 1.034.000 1.220.000 887.000
Sum gjeld og egenkapital 7.215.000 6.025.000 4.714.000 3.443.000 1.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.054.000 8.221.000 6.633.000 7.102.000 7.268.000
Andre inntekter 11.000 4.000 29.000 42.000
Driftsinntekter 9.054.000 8.232.000 6.637.000 7.130.000 7.310.000
Varekostnad -4.454.000 -3.400.000 -3.034.000 -3.328.000 -3.353.000
Lønninger -2.283.000 -2.262.000 -2.232.000 -2.762.000 -2.874.000
Avskrivning -39.000 -55.000 -25.000 -48.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.256.000 -1.218.000 -1.287.000 -1.144.000 -1.128.000
Driftskostnader -8.032.000 -6.935.000 -6.578.000 -7.282.000 -7.433.000
Driftsresultat 1.023.000 1.298.000 58.000 -152.000 -122.000
Finansinntekter 29.000 10.000 7.000 15.000 7.000
Finanskostnader -52.000 -16.000 -33.000 -21.000 -15.000
Finans -23.000 -6.000 -26.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -90.000 0 0 0
Årsresultat 857.000 1.292.000 382.000 226.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 337.000 0 55.000 370.000 29.000
Sum varige driftsmidler 337.000 0 55.000 370.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.261.000 1.570.000 0 0
Sum anleggsmidler 337.000 3.261.000 1.625.000 370.000 29.000
Varebeholdning 274.000 225.000 250.000 260.000 315.000
Kundefordringer 1.053.000 1.026.000 1.056.000 544.000 670.000
Andre fordringer 130.000 303.000 112.000 162.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.070.000 1.209.000 79.000 436.000 241.000
Sum omløpsmidler 6.878.000 2.763.000 3.088.000 3.072.000 1.352.000
Sum eiendeler 7.215.000 6.024.000 4.713.000 3.442.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.134.000 278.000 -924.000 -3.833.000 -4.060.000
Sum egenkapital 5.634.000 4.778.000 3.576.000 1.953.000 440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 209.000 0
Sum langsiktig gjeld 217.000 58.000 104.000 270.000 53.000
Leverandørgjeld 473.000 443.000 413.000 393.000 158.000
Betalbar skatt 143.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 548.000 462.000 418.000 372.000 460.000
Utbytte -90.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 283.000 203.000 245.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.364.000 1.189.000 1.034.000 1.220.000 887.000
Sum gjeld og egenkapital 7.215.000 6.025.000 4.714.000 3.443.000 1.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.514.000 1.574.000 2.054.000 1.852.000 465.000
Likviditetsgrad 1 5.0 2.3 3 2.5 1.5
Likviditetsgrad 2 4.8 2.1 2.7 2.3 1.2
Soliditet 78.1 79.3 75.9 56.7 31.9
Resultatgrad 11.3 15.8 0.9 -2.1 -1.7
Rentedekningsgrad 19.7 81.1 1.8 -7.2 -8.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 14.6 21.7 1.4 -8.3
Signatur
13.05.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex