Opdahl Og Pettersen Elektro AS
Juridisk navn:  Opdahl Og Pettersen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78460150
Postboks 36 Laatasveien 84 Fax: 78460151
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 981112784
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 8/25/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomistyring Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.26%
Resultat  
  
99.21%
Egenkapital  
  
-0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.777.000 58.618.000 68.161.000 17.859.000 23.974.000
Resultat: -23.000 -2.905.000 2.652.000 -183.000 658.000
Egenkapital: 7.477.000 7.481.000 7.885.000 7.061.000 7.233.000
Regnskap for  Opdahl Og Pettersen Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.777.000 58.618.000 68.161.000 17.859.000 23.974.000
Driftskostnader -36.680.000 -61.321.000 -65.274.000 -17.887.000 -23.339.000
Driftsresultat 97.000 -2.702.000 2.888.000 -27.000 636.000
Finansinntekter 82.000 80.000 53.000 65.000 113.000
Finanskostnader -202.000 -283.000 -290.000 -222.000 -90.000
Finans -120.000 -203.000 -237.000 -157.000 23.000
Resultat før skatt -23.000 -2.905.000 2.652.000 -183.000 658.000
Skattekostnad 18.000 601.000 -628.000 12.000 -160.000
Årsresultat -5.000 -2.304.000 2.024.000 -172.000 498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 956.000 1.006.000 4.552.000 4.643.000 4.765.000
Sum omløpsmidler 19.554.000 20.528.000 18.928.000 10.338.000 10.752.000
Sum eiendeler 20.510.000 21.534.000 23.480.000 14.981.000 15.517.000
Sum opptjent egenkapital 5.477.000 5.481.000 7.785.000 6.961.000 7.133.000
Sum egenkapital 7.477.000 7.481.000 7.885.000 7.061.000 7.233.000
Sum langsiktig gjeld 5.000.000 6.000 3.220.000 3.206.000 3.315.000
Sum kortsiktig gjeld 8.033.000 14.046.000 12.376.000 4.713.000 4.969.000
Sum gjeld og egenkapital 20.510.000 21.533.000 23.481.000 14.980.000 15.517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.557.000 56.660.000 67.804.000 17.227.000 23.526.000
Andre inntekter 1.221.000 1.958.000 356.000 632.000 448.000
Driftsinntekter 36.777.000 58.618.000 68.161.000 17.859.000 23.974.000
Varekostnad -12.541.000 -22.961.000 -33.152.000 -4.907.000 -6.949.000
Lønninger -16.393.000 -19.647.000 -19.886.000 -9.493.000 -11.919.000
Avskrivning -195.000 -285.000 -248.000 -230.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.551.000 -18.428.000 -11.988.000 -3.257.000 -4.270.000
Driftskostnader -36.680.000 -61.321.000 -65.274.000 -17.887.000 -23.339.000
Driftsresultat 97.000 -2.702.000 2.888.000 -27.000 636.000
Finansinntekter 82.000 80.000 53.000 65.000 113.000
Finanskostnader -202.000 -283.000 -290.000 -222.000 -90.000
Finans -120.000 -203.000 -237.000 -157.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.200.000 0 -300.000
Årsresultat -5.000 -2.304.000 2.024.000 -172.000 498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 57.000 0 84.000 57.000
Fast eiendom 0 3.412.000 3.412.000 3.412.000
Maskiner anlegg 143.000 161.000 180.000 0 0
Driftsløsøre 293.000 302.000 459.000 389.000 373.000
Sum varige driftsmidler 435.000 464.000 4.050.000 3.800.000 3.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 445.000 485.000 502.000 758.000 923.000
Sum anleggsmidler 956.000 1.006.000 4.552.000 4.643.000 4.765.000
Varebeholdning 3.784.000 3.907.000 2.156.000 1.918.000 2.084.000
Kundefordringer 13.981.000 13.340.000 11.922.000 5.386.000 6.441.000
Andre fordringer 575.000 2.448.000 2.048.000 919.000 1.099.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.214.000 833.000 2.802.000 2.115.000 1.128.000
Sum omløpsmidler 19.554.000 20.528.000 18.928.000 10.338.000 10.752.000
Sum eiendeler 20.510.000 21.534.000 23.480.000 14.981.000 15.517.000
Sum opptjent egenkapital 5.477.000 5.481.000 7.785.000 6.961.000 7.133.000
Sum egenkapital 7.477.000 7.481.000 7.885.000 7.061.000 7.233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 544.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000.000 6.000 3.220.000 3.206.000 3.315.000
Leverandørgjeld 2.396.000 9.189.000 5.653.000 1.954.000 1.576.000
Betalbar skatt 0 0 16.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 502.000 0 881.000 880.000 730.000
Utbytte 0 -1.200.000 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 5.135.000 4.828.000 4.642.000 1.863.000 2.124.000
Sum kortsiktig gjeld 8.033.000 14.046.000 12.376.000 4.713.000 4.969.000
Sum gjeld og egenkapital 20.510.000 21.533.000 23.481.000 14.980.000 15.517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.521.000 6.482.000 6.552.000 5.625.000 5.783.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 1.5 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 1.2 1.4 1.8 1.7
Soliditet 36.5 34.7 33.6 47.1 46.6
Resultatgrad 0.3 -4.6 4.2 -0.2 2.7
Rentedekningsgrad 0.5 -9.5 1 -0.1 7.1
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 -12.2 12.5 0.3 4.8
Signatur
26.02.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex