Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Open Pos Norway As
Juridisk navn:  Open Pos Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23031200
Brynsengveien 2 Brynsengveien 2 Fax: 23031212
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967455245
Aksjekapital: 113.740 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.97%
Resultat  
  
29.97%
Egenkapital  
  
-21.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 33.295.000 44.976.000 55.754.000 51.294.000 41.095.000
Resultat: -5.866.000 -8.377.000 5.779.000 10.231.000 7.088.000
Egenkapital: 9.308.000 11.910.000 18.013.000 13.646.000 8.479.000
Regnskap for  Open Pos Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.295.000 44.976.000 55.754.000 51.294.000 41.095.000
Driftskostnader -39.108.000 -53.705.000 -49.996.000 -41.338.000 -34.199.000
Driftsresultat -5.812.000 -8.729.000 5.758.000 9.957.000 6.897.000
Finansinntekter 75.000 353.000 246.000 276.000 193.000
Finanskostnader -129.000 -1.000 -225.000 -1.000 -2.000
Finans -54.000 352.000 21.000 275.000 191.000
Resultat før skatt -5.866.000 -8.377.000 5.779.000 10.231.000 7.088.000
Skattekostnad 859.000 2.275.000 -1.413.000 -2.064.000 -1.429.000
Årsresultat -5.006.000 -6.102.000 4.366.000 8.167.000 5.659.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.232.000 16.991.000 18.333.000 19.436.000 16.801.000
Sum omløpsmidler 22.007.000 22.250.000 29.162.000 24.027.000 19.463.000
Sum eiendeler 34.239.000 39.241.000 47.495.000 43.463.000 36.264.000
Sum opptjent egenkapital 8.657.000 11.260.000 17.362.000 12.996.000 7.829.000
Sum egenkapital 9.308.000 11.910.000 18.013.000 13.646.000 8.479.000
Sum langsiktig gjeld 3.729.000 2.848.000 3.304.000 3.622.000 3.089.000
Sum kortsiktig gjeld 21.203.000 24.483.000 26.178.000 26.195.000 24.696.000
Sum gjeld og egenkapital 34.239.000 39.241.000 47.494.000 43.463.000 36.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.019.000 43.876.000 53.357.000 50.977.000 40.720.000
Andre inntekter 276.000 1.101.000 2.397.000 317.000 375.000
Driftsinntekter 33.295.000 44.976.000 55.754.000 51.294.000 41.095.000
Varekostnad -12.215.000 -18.341.000 -18.401.000 -18.244.000 -13.894.000
Lønninger -14.612.000 -18.642.000 -16.807.000 -15.404.000 -13.594.000
Avskrivning -3.505.000 -3.661.000 -3.881.000 -1.933.000 -2.229.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.776.000 -13.061.000 -10.907.000 -5.757.000 -4.482.000
Driftskostnader -39.108.000 -53.705.000 -49.996.000 -41.338.000 -34.199.000
Driftsresultat -5.812.000 -8.729.000 5.758.000 9.957.000 6.897.000
Finansinntekter 75.000 353.000 246.000 276.000 193.000
Finanskostnader -129.000 -1.000 -225.000 -1.000 -2.000
Finans -54.000 352.000 21.000 275.000 191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.000.000
Årsresultat -5.006.000 -6.102.000 4.366.000 8.167.000 5.659.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 7.753.000 0
Sum Immatrielle midler 11.488.000 13.873.000 14.943.000 18.810.000 16.103.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 721.000 970.000 347.000 403.000 475.000
Sum varige driftsmidler 721.000 970.000 347.000 403.000 475.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 2.148.000 3.043.000 223.000 223.000
Sum anleggsmidler 12.232.000 16.991.000 18.333.000 19.436.000 16.801.000
Varebeholdning 737.000 352.000 967.000 682.000 548.000
Kundefordringer 11.806.000 13.930.000 13.279.000 7.071.000 5.543.000
Andre fordringer 2.404.000 961.000 2.991.000 2.651.000 2.266.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.007.000 7.007.000 11.925.000 13.623.000 11.105.000
Sum omløpsmidler 22.007.000 22.250.000 29.162.000 24.027.000 19.463.000
Sum eiendeler 34.239.000 39.241.000 47.495.000 43.463.000 36.264.000
Sum opptjent egenkapital 8.657.000 11.260.000 17.362.000 12.996.000 7.829.000
Sum egenkapital 9.308.000 11.910.000 18.013.000 13.646.000 8.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 156.000 213.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.729.000 2.848.000 3.304.000 3.622.000 3.089.000
Leverandørgjeld 3.650.000 5.891.000 3.529.000 2.559.000 2.545.000
Betalbar skatt 0 1.264.000 2.349.000 1.311.000
Skyldig offentlige avgifter 3.397.000 4.128.000 4.944.000 4.812.000 4.314.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 14.156.000 14.464.000 16.441.000 16.475.000 13.525.000
Sum kortsiktig gjeld 21.203.000 24.483.000 26.178.000 26.195.000 24.696.000
Sum gjeld og egenkapital 34.239.000 39.241.000 47.494.000 43.463.000 36.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 804.000 -2.233.000 2.984.000 -2.168.000 -5.233.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.1 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 0.9 0.8
Soliditet 27.2 30.4 37.9 31.4 23.4
Resultatgrad -17.5 -19.4 10.3 19.4 16.8
Rentedekningsgrad -45.1 25.6 9 3448.5
Gjeldsgrad 2.7 2.3 1.6 2.2 3.3
Total kapitalrentabilitet -16.8 -21.3 12.6 23.5 19.6
Signatur
23.12.2021
STYRET I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex