Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Open Pos Norway As
Juridisk navn:  Open Pos Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23031200
Brynsengveien 2 Brynsengveien 2 Fax: 23031212
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967455245
Aksjekapital: 113.740 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.63%
Resultat  
  
-34.84%
Egenkapital  
  
-20.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.421.000 33.295.000 44.976.000 55.754.000 51.294.000
Resultat: -7.910.000 -5.866.000 -8.377.000 5.779.000 10.231.000
Egenkapital: 7.370.000 9.308.000 11.910.000 18.013.000 13.646.000
Regnskap for  Open Pos Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.421.000 33.295.000 44.976.000 55.754.000 51.294.000
Driftskostnader -38.502.000 -39.108.000 -53.705.000 -49.996.000 -41.338.000
Driftsresultat -8.081.000 -5.812.000 -8.729.000 5.758.000 9.957.000
Finansinntekter 278.000 75.000 353.000 246.000 276.000
Finanskostnader -107.000 -129.000 -1.000 -225.000 -1.000
Finans 171.000 -54.000 352.000 21.000 275.000
Resultat før skatt -7.910.000 -5.866.000 -8.377.000 5.779.000 10.231.000
Skattekostnad 1.710.000 859.000 2.275.000 -1.413.000 -2.064.000
Årsresultat -6.200.000 -5.006.000 -6.102.000 4.366.000 8.167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.602.000 12.232.000 16.991.000 18.333.000 19.436.000
Sum omløpsmidler 21.513.000 22.007.000 22.250.000 29.162.000 24.027.000
Sum eiendeler 34.115.000 34.239.000 39.241.000 47.495.000 43.463.000
Sum opptjent egenkapital 2.457.000 8.657.000 11.260.000 17.362.000 12.996.000
Sum egenkapital 7.370.000 9.308.000 11.910.000 18.013.000 13.646.000
Sum langsiktig gjeld 1.603.000 3.729.000 2.848.000 3.304.000 3.622.000
Sum kortsiktig gjeld 25.141.000 21.203.000 24.483.000 26.178.000 26.195.000
Sum gjeld og egenkapital 34.114.000 34.239.000 39.241.000 47.494.000 43.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.682.000 33.019.000 43.876.000 53.357.000 50.977.000
Andre inntekter -262.000 276.000 1.101.000 2.397.000 317.000
Driftsinntekter 30.421.000 33.295.000 44.976.000 55.754.000 51.294.000
Varekostnad -12.832.000 -12.215.000 -18.341.000 -18.401.000 -18.244.000
Lønninger -15.538.000 -14.612.000 -18.642.000 -16.807.000 -15.404.000
Avskrivning -3.245.000 -3.505.000 -3.661.000 -3.881.000 -1.933.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.897.000 -8.776.000 -13.061.000 -10.907.000 -5.757.000
Driftskostnader -38.502.000 -39.108.000 -53.705.000 -49.996.000 -41.338.000
Driftsresultat -8.081.000 -5.812.000 -8.729.000 5.758.000 9.957.000
Finansinntekter 278.000 75.000 353.000 246.000 276.000
Finanskostnader -107.000 -129.000 -1.000 -225.000 -1.000
Finans 171.000 -54.000 352.000 21.000 275.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.200.000 -5.006.000 -6.102.000 4.366.000 8.167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 7.753.000
Sum Immatrielle midler 10.254.000 11.488.000 13.873.000 14.943.000 18.810.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.297.000 721.000 970.000 347.000 403.000
Sum varige driftsmidler 1.297.000 721.000 970.000 347.000 403.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.051.000 23.000 2.148.000 3.043.000 223.000
Sum anleggsmidler 12.602.000 12.232.000 16.991.000 18.333.000 19.436.000
Varebeholdning 1.188.000 737.000 352.000 967.000 682.000
Kundefordringer 14.811.000 11.806.000 13.930.000 13.279.000 7.071.000
Andre fordringer 1.111.000 2.404.000 961.000 2.991.000 2.651.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.403.000 6.007.000 7.007.000 11.925.000 13.623.000
Sum omløpsmidler 21.513.000 22.007.000 22.250.000 29.162.000 24.027.000
Sum eiendeler 34.115.000 34.239.000 39.241.000 47.495.000 43.463.000
Sum opptjent egenkapital 2.457.000 8.657.000 11.260.000 17.362.000 12.996.000
Sum egenkapital 7.370.000 9.308.000 11.910.000 18.013.000 13.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 156.000 156.000 213.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.603.000 3.729.000 2.848.000 3.304.000 3.622.000
Leverandørgjeld 6.860.000 3.650.000 5.891.000 3.529.000 2.559.000
Betalbar skatt 0 1.264.000 2.349.000
Skyldig offentlige avgifter 4.072.000 3.397.000 4.128.000 4.944.000 4.812.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.205.000 14.156.000 14.464.000 16.441.000 16.475.000
Sum kortsiktig gjeld 25.141.000 21.203.000 24.483.000 26.178.000 26.195.000
Sum gjeld og egenkapital 34.114.000 34.239.000 39.241.000 47.494.000 43.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.628.000 804.000 -2.233.000 2.984.000 -2.168.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 0.9 1.1 0.9
Soliditet 21.6 27.2 30.4 37.9 31.4
Resultatgrad -26.6 -17.5 -19.4 10.3 19.4
Rentedekningsgrad -75.5 -45.1 25.6 9
Gjeldsgrad 3.6 2.7 2.3 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet -22.9 -16.8 -21.3 12.6 23.5
Signatur
23.12.2021
STYRET I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex