Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opp-yoga As
Juridisk navn:  Opp-yoga As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eventyrstigen 15 Eventyrstigen 15 Fax:
7345 Driva 7345 Driva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 918544887
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.15%
Resultat  
  
64.1%
Egenkapital  
  
59.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 129.000 142.000 117.000 89.000
Resultat: 64.000 39.000 16.000 14.000
Egenkapital: 134.000 84.000 53.000 41.000
Regnskap for  Opp-yoga As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 129.000 142.000 117.000 89.000
Driftskostnader -65.000 -103.000 -100.000 -75.000
Driftsresultat 64.000 39.000 16.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 64.000 39.000 16.000 14.000
Skattekostnad -14.000 -9.000 -4.000 -3.000
Årsresultat 50.000 31.000 12.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 160.000 115.000 67.000 51.000
Sum eiendeler 160.000 115.000 67.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 54.000 23.000 11.000
Sum egenkapital 134.000 84.000 53.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 32.000 14.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000 116.000 67.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 129.000 142.000 117.000 89.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 129.000 142.000 117.000 89.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -103.000 -100.000 -75.000
Driftskostnader -65.000 -103.000 -100.000 -75.000
Driftsresultat 64.000 39.000 16.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 50.000 31.000 12.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 2.000 0
Andre fordringer 0 2.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 157.000 115.000 63.000 25.000
Sum omløpsmidler 160.000 115.000 67.000 51.000
Sum eiendeler 160.000 115.000 67.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 54.000 23.000 11.000
Sum egenkapital 134.000 84.000 53.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 14.000 9.000 4.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 23.000 10.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 32.000 14.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 160.000 116.000 67.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 83.000 53.000 40.000
Likviditetsgrad 1 6.2 3.6 4.8 4.6
Likviditetsgrad 2 6.2 3.6 4.8 4.6
Soliditet 83.8 72.4 79.1 78.8
Resultatgrad 49.6 27.5 13.7 15.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 40.0 33.6 23.9 26.9
Signatur
17.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex