Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oppdal Turisthotell AS
Juridisk navn:  Oppdal Turisthotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72400700
Postboks 75 Turistvegen 31 Fax: 72400701
7341 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 982078504
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.65%
Resultat  
  
-70.45%
Egenkapital  
  
6.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.408.000 2.413.000 1.333.000 1.181.000 625.000
Resultat: 328.000 1.110.000 -281.000 -926.000 7.785.000
Egenkapital: 5.296.000 4.968.000 3.858.000 4.139.000 5.231.000
Regnskap for  Oppdal Turisthotell AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.408.000 2.413.000 1.333.000 1.181.000 625.000
Driftskostnader -715.000 -781.000 -846.000 -1.375.000 -906.000
Driftsresultat 694.000 1.632.000 488.000 -194.000 -281.000
Finansinntekter 0 0 1.000 8.106.000
Finanskostnader -366.000 -522.000 -768.000 -732.000 -40.000
Finans -366.000 -522.000 -768.000 -731.000 8.066.000
Resultat før skatt 328.000 1.110.000 -281.000 -926.000 7.785.000
Skattekostnad 0 0 -166.000 63.000
Årsresultat 328.000 1.110.000 -281.000 -1.092.000 7.848.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.097.000 5.528.000 5.833.000 5.796.000 5.258.000
Sum omløpsmidler 3.020.000 2.672.000 971.000 688.000 993.000
Sum eiendeler 8.117.000 8.200.000 6.804.000 6.484.000 6.251.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 475.000 -635.000 -354.000 737.000
Sum egenkapital 5.296.000 4.968.000 3.858.000 4.139.000 5.231.000
Sum langsiktig gjeld 2.778.000 3.189.000 2.341.000 2.343.000 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 43.000 605.000 2.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 8.117.000 8.200.000 6.804.000 6.484.000 6.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 625.000
Andre inntekter 1.408.000 2.413.000 1.333.000 1.181.000 0
Driftsinntekter 1.408.000 2.413.000 1.333.000 1.181.000 625.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -431.000 -431.000 -470.000 -452.000 -429.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -284.000 -350.000 -376.000 -923.000 -477.000
Driftskostnader -715.000 -781.000 -846.000 -1.375.000 -906.000
Driftsresultat 694.000 1.632.000 488.000 -194.000 -281.000
Finansinntekter 0 0 1.000 8.106.000
Finanskostnader -366.000 -522.000 -768.000 -732.000 -40.000
Finans -366.000 -522.000 -768.000 -731.000 8.066.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000
Årsresultat 328.000 1.110.000 -281.000 -1.092.000 7.848.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 166.000
Fast eiendom 5.037.000 5.437.000 5.710.000 5.547.000 4.862.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 91.000 123.000 249.000 230.000
Sum varige driftsmidler 5.097.000 5.528.000 5.833.000 5.796.000 5.092.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.097.000 5.528.000 5.833.000 5.796.000 5.258.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.245.000 1.806.000 950.000 512.000 0
Andre fordringer 96.000 92.000 174.000 2.000 814.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 680.000 774.000 0 173.000 179.000
Sum omløpsmidler 3.020.000 2.672.000 971.000 688.000 993.000
Sum eiendeler 8.117.000 8.200.000 6.804.000 6.484.000 6.251.000
Sum opptjent egenkapital 803.000 475.000 -635.000 -354.000 737.000
Sum egenkapital 5.296.000 4.968.000 3.858.000 4.139.000 5.231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.778.000 3.189.000 2.341.000 2.343.000 0
Leverandørgjeld 0 602.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 42.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 2.000 2.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 43.000 605.000 2.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 8.117.000 8.200.000 6.804.000 6.484.000 6.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.977.000 2.629.000 366.000 686.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 70.2 62.1 1.6 3 1
Likviditetsgrad 2 70.2 62.1 1.6 3 1
Soliditet 65.2 60.6 56.7 63.8 83.7
Resultatgrad 49.3 67.6 36.6 -16.4
Rentedekningsgrad 1.9 3.1 0.6 -0.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.8 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.5 19.9 7.2 - 125.2
Signatur
04.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.10.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex