Opplæringskontoret For Bilfag AS
Juridisk navn:  Opplæringskontoret For Bilfag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73969550
Bjørndalen 3 Bjørndalen 3 Fax: 73969559
7028 Trondheim 7028 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 945302577
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/16/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.48%
Resultat  
  
-63.92%
Egenkapital  
  
5.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.564.000 10.101.000 9.106.000 8.569.000 7.438.000
Resultat: 324.000 898.000 98.000 139.000 417.000
Egenkapital: 5.334.000 5.079.000 4.409.000 4.334.000 4.207.000
Regnskap for  Opplæringskontoret For Bilfag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.564.000 10.101.000 9.106.000 8.569.000 7.438.000
Driftskostnader -11.276.000 -9.265.000 -9.064.000 -8.477.000 -7.064.000
Driftsresultat 287.000 836.000 43.000 91.000 374.000
Finansinntekter 39.000 61.000 55.000 48.000 43.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 38.000 61.000 55.000 48.000 43.000
Resultat før skatt 324.000 898.000 98.000 139.000 417.000
Skattekostnad -72.000 -198.000 -24.000 -12.000 0
Årsresultat 253.000 699.000 74.000 127.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 303.000 206.000 363.000 391.000 544.000
Sum omløpsmidler 9.988.000 8.970.000 8.696.000 7.205.000 6.797.000
Sum eiendeler 10.291.000 9.176.000 9.059.000 7.596.000 7.341.000
Sum opptjent egenkapital 5.245.000 4.992.000 4.293.000 4.218.000 4.091.000
Sum egenkapital 5.334.000 5.079.000 4.409.000 4.334.000 4.207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.958.000 4.097.000 4.651.000 3.252.000 3.135.000
Sum gjeld og egenkapital 10.292.000 9.176.000 9.060.000 7.596.000 7.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.106.000 8.569.000 7.438.000
Andre inntekter 11.564.000 10.101.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.564.000 10.101.000 9.106.000 8.569.000 7.438.000
Varekostnad -5.747.000 -3.979.000 -4.064.000 -4.129.000 -2.915.000
Lønninger -3.170.000 -3.154.000 -3.115.000 -2.713.000 -2.465.000
Avskrivning -131.000 -180.000 -167.000 -153.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.228.000 -1.952.000 -1.718.000 -1.482.000 -1.545.000
Driftskostnader -11.276.000 -9.265.000 -9.064.000 -8.477.000 -7.064.000
Driftsresultat 287.000 836.000 43.000 91.000 374.000
Finansinntekter 39.000 61.000 55.000 48.000 43.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 38.000 61.000 55.000 48.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 253.000 699.000 74.000 127.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 29.000 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 269.000 177.000 357.000 391.000 544.000
Sum varige driftsmidler 269.000 177.000 357.000 391.000 544.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 303.000 206.000 363.000 391.000 544.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 149.000 119.000 68.000 38.000
Andre fordringer 302.000 201.000 264.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.614.000 8.620.000 8.313.000 7.129.000 6.760.000
Sum omløpsmidler 9.988.000 8.970.000 8.696.000 7.205.000 6.797.000
Sum eiendeler 10.291.000 9.176.000 9.059.000 7.596.000 7.341.000
Sum opptjent egenkapital 5.245.000 4.992.000 4.293.000 4.218.000 4.091.000
Sum egenkapital 5.334.000 5.079.000 4.409.000 4.334.000 4.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 0
Leverandørgjeld 239.000 2.197.000 2.434.000 2.522.000 2.113.000
Betalbar skatt 77.000 221.000 40.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 269.000 246.000 235.000 43.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.373.000 1.433.000 1.942.000 684.000 965.000
Sum kortsiktig gjeld 4.958.000 4.097.000 4.651.000 3.252.000 3.135.000
Sum gjeld og egenkapital 10.292.000 9.176.000 9.060.000 7.596.000 7.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.030.000 4.873.000 4.045.000 3.953.000 3.662.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 1.9 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.2 1.9 2.2 2.2
Soliditet 51.8 55.4 48.7 57.1 57.3
Resultatgrad 2.5 8.3 0.5 1.1 5
Rentedekningsgrad 287.0
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.1 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.2 9.8 1.1 1.8 5.7
Signatur
04.10.2016
FIRMAET TEGNES AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.10.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex