Oppland Elektro AS
Juridisk navn:  Oppland Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61248980
Bjørndalsvollen 1 Bjørndalsvollen 1 Fax:
2651 Østre Gausdal 2651 Østre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 986885358
Aksjekapital: 1.580.000 NOK
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 4/26/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.2%
Resultat  
  
1291.56%
Egenkapital  
  
9.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 105.414.000 120.061.000 143.514.000 105.203.000 91.219.000
Resultat: 6.429.000 462.000 1.016.000 7.045.000 7.368.000
Egenkapital: 19.411.000 17.797.000 17.611.000 17.792.000 18.748.000
Regnskap for  Oppland Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 105.414.000 120.061.000 143.514.000 105.203.000 91.219.000
Driftskostnader -98.907.000 -119.495.000 -143.093.000 -98.395.000 -86.854.000
Driftsresultat 6.507.000 566.000 421.000 6.809.000 4.365.000
Finansinntekter 1.000 11.000 899.000 388.000 3.095.000
Finanskostnader -78.000 -115.000 -303.000 -152.000 -92.000
Finans -77.000 -104.000 596.000 236.000 3.003.000
Resultat før skatt 6.429.000 462.000 1.016.000 7.045.000 7.368.000
Skattekostnad -1.426.000 -103.000 -224.000 -1.385.000 -953.000
Årsresultat 5.004.000 360.000 792.000 5.660.000 6.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.149.000 4.905.000 4.832.000 4.974.000 5.896.000
Sum omløpsmidler 42.869.000 47.096.000 58.387.000 46.956.000 37.190.000
Sum eiendeler 48.018.000 52.001.000 63.219.000 51.930.000 43.086.000
Sum opptjent egenkapital 14.854.000 13.372.000 13.411.000 13.548.000 14.368.000
Sum egenkapital 19.411.000 17.797.000 17.611.000 17.792.000 18.748.000
Sum langsiktig gjeld 2.819.000 3.675.000 4.957.000 4.734.000 3.654.000
Sum kortsiktig gjeld 25.788.000 30.529.000 40.651.000 29.405.000 20.683.000
Sum gjeld og egenkapital 48.018.000 52.001.000 63.219.000 51.931.000 43.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.087.000 119.861.000 143.467.000 105.063.000 90.895.000
Andre inntekter 327.000 200.000 48.000 140.000 324.000
Driftsinntekter 105.414.000 120.061.000 143.514.000 105.203.000 91.219.000
Varekostnad -36.424.000 -50.700.000 -62.727.000 -34.994.000 -30.933.000
Lønninger -52.970.000 -58.549.000 -59.801.000 -54.950.000 -47.989.000
Avskrivning -522.000 -587.000 -833.000 -1.087.000 -1.311.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.991.000 -9.659.000 -19.732.000 -7.364.000 -6.621.000
Driftskostnader -98.907.000 -119.495.000 -143.093.000 -98.395.000 -86.854.000
Driftsresultat 6.507.000 566.000 421.000 6.809.000 4.365.000
Finansinntekter 1.000 11.000 899.000 388.000 3.095.000
Finanskostnader -78.000 -115.000 -303.000 -152.000 -92.000
Finans -77.000 -104.000 596.000 236.000 3.003.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.500.000 0 -3.597.000 -2.668.000
Årsresultat 5.004.000 360.000 792.000 5.660.000 6.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.134.000 0 0 0
Driftsløsøre 440.000 1.329.000 1.257.000 1.399.000 2.320.000
Sum varige driftsmidler 1.573.000 1.329.000 1.257.000 1.399.000 2.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.575.000 3.575.000 3.575.000 3.575.000 3.575.000
Sum anleggsmidler 5.149.000 4.905.000 4.832.000 4.974.000 5.896.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 21.250.000 42.695.000 53.799.000 43.148.000 35.664.000
Andre fordringer 9.569.000 1.348.000 1.089.000 340.000 826.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.050.000 3.053.000 3.499.000 3.469.000 700.000
Sum omløpsmidler 42.869.000 47.096.000 58.387.000 46.956.000 37.190.000
Sum eiendeler 48.018.000 52.001.000 63.219.000 51.930.000 43.086.000
Sum opptjent egenkapital 14.854.000 13.372.000 13.411.000 13.548.000 14.368.000
Sum egenkapital 19.411.000 17.797.000 17.611.000 17.792.000 18.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.819.000 3.675.000 4.957.000 4.734.000 3.654.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.497.000 3.142.000 2.421.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.819.000 3.675.000 4.957.000 4.734.000 3.654.000
Leverandørgjeld 3.989.000 5.908.000 16.718.000 4.594.000 3.454.000
Betalbar skatt 2.281.000 1.384.000 0 304.000 1.327.000
Skyldig offentlige avgifter 9.279.000 9.311.000 10.862.000 13.402.000 8.218.000
Utbytte -3.500.000 0 -3.597.000 -2.668.000
Annen kortsiktig gjeld 6.739.000 6.428.000 9.930.000 8.684.000 7.684.000
Sum kortsiktig gjeld 25.788.000 30.529.000 40.651.000 29.405.000 20.683.000
Sum gjeld og egenkapital 48.018.000 52.001.000 63.219.000 51.931.000 43.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.081.000 16.567.000 17.736.000 17.551.000 16.507.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.4 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.4 1.6 1.8
Soliditet 40.4 34.2 27.9 34.3 43.5
Resultatgrad 6.2 0.5 0.3 6.5 4.8
Rentedekningsgrad 83.4 4.9 1.4 44.8 47.4
Gjeldsgrad 1.5 1.9 2.6 1.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.6 1.1 2.1 13.9 17.3
Signatur
31.01.2023
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
31.01.2023
Prokura
Midtenget Ove
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex