Oppland Interesser AS
Juridisk navn:  Oppland Interesser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95070818
Huntonstranda 15 Huntonstranda 15 Fax:
2821 Gjøvik 2821 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 932399997
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Cumulus Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.61%
Resultat  
  
-3.89%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 816.000 821.000 824.000 644.000 593.000
Resultat: 1.508.000 1.569.000 1.184.000 -184.000 -180.000
Egenkapital: 7.446.000 7.369.000 8.347.000 7.206.000 7.450.000
Regnskap for  Oppland Interesser AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 816.000 821.000 824.000 644.000 593.000
Driftskostnader -510.000 -419.000 -392.000 -568.000 -306.000
Driftsresultat 306.000 402.000 432.000 75.000 287.000
Finansinntekter 1.746.000 1.579.000 1.254.000 740.000 1.563.000
Finanskostnader -544.000 -413.000 -502.000 -999.000 -2.030.000
Finans 1.202.000 1.166.000 752.000 -259.000 -467.000
Resultat før skatt 1.508.000 1.569.000 1.184.000 -184.000 -180.000
Skattekostnad -31.000 -47.000 -43.000 -60.000 35.000
Årsresultat 1.477.000 1.521.000 1.141.000 -244.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.566.000 15.533.000 16.223.000 16.680.000 10.638.000
Sum omløpsmidler 2.130.000 2.031.000 1.383.000 1.646.000 2.002.000
Sum eiendeler 17.696.000 17.564.000 17.606.000 18.326.000 12.640.000
Sum opptjent egenkapital 5.648.000 5.571.000 6.550.000 5.409.000 5.652.000
Sum egenkapital 7.446.000 7.369.000 8.347.000 7.206.000 7.450.000
Sum langsiktig gjeld 7.895.000 7.923.000 7.962.000 8.008.000 3.291.000
Sum kortsiktig gjeld 2.354.000 2.273.000 1.298.000 3.112.000 1.899.000
Sum gjeld og egenkapital 17.694.000 17.564.000 17.607.000 18.326.000 12.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 816.000 821.000 824.000 644.000 593.000
Driftsinntekter 816.000 821.000 824.000 644.000 593.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -12.000 -4.000 -4.000 -12.000 -12.000
Avskrivning -4.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -494.000 -411.000 -388.000 -556.000 -294.000
Driftskostnader -510.000 -419.000 -392.000 -568.000 -306.000
Driftsresultat 306.000 402.000 432.000 75.000 287.000
Finansinntekter 1.746.000 1.579.000 1.254.000 740.000 1.563.000
Finanskostnader -544.000 -413.000 -502.000 -999.000 -2.030.000
Finans 1.202.000 1.166.000 752.000 -259.000 -467.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.400.000 -1.500.000 0 0 0
Årsresultat 1.477.000 1.521.000 1.141.000 -244.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.665.000 13.665.000 13.665.000 13.665.000 7.815.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 16.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.678.000 13.681.000 13.665.000 13.665.000 7.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.888.000 1.852.000 2.558.000 3.015.000 2.823.000
Sum anleggsmidler 15.566.000 15.533.000 16.223.000 16.680.000 10.638.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 15.000 26.000 17.000 17.000 10.000
Sum investeringer 1.430.000 1.163.000 1.081.000 1.251.000 1.851.000
Kasse, bank 685.000 843.000 286.000 379.000 142.000
Sum omløpsmidler 2.130.000 2.031.000 1.383.000 1.646.000 2.002.000
Sum eiendeler 17.696.000 17.564.000 17.606.000 18.326.000 12.640.000
Sum opptjent egenkapital 5.648.000 5.571.000 6.550.000 5.409.000 5.652.000
Sum egenkapital 7.446.000 7.369.000 8.347.000 7.206.000 7.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 195.000 223.000 262.000 308.000 291.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.895.000 7.923.000 7.962.000 8.008.000 3.291.000
Leverandørgjeld 0 38.000 39.000
Betalbar skatt 59.000 78.000 82.000 43.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.400.000 -1.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 896.000 695.000 1.216.000 3.031.000 1.823.000
Sum kortsiktig gjeld 2.354.000 2.273.000 1.298.000 3.112.000 1.899.000
Sum gjeld og egenkapital 17.694.000 17.564.000 17.607.000 18.326.000 12.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -224.000 -242.000 85.000 -1.466.000 103.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 0.5 1.1
Soliditet 42.1 42.0 47.4 39.3 58.9
Resultatgrad 37.5 49.0 52.4 11.6 48.4
Rentedekningsgrad 0.6 1.0 0.9 0.1 0.1
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.1 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.6 11.3 9.6 4.4 14.6
Signatur
09.11.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.11.2022
Prokura hver for seg
Aarsby Arne Otto
Prokura hver for seg
Berg Arne Jørgen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex