Opticon AS
Juridisk navn:  Opticon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98674833
Skiveien 332 Skiveien 332 Fax: 64929594
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 986487557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/8/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Wessel Regnskap DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.49%
Resultat  
  
388.2%
Egenkapital  
  
6.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.214.000 16.243.000 18.995.000 23.092.000 25.805.000
Resultat: 869.000 178.000 309.000 1.796.000 -563.000
Egenkapital: 10.387.000 9.756.000 9.701.000 9.448.000 8.047.000
Regnskap for  Opticon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.214.000 16.243.000 18.995.000 23.092.000 25.805.000
Driftskostnader -12.856.000 -15.580.000 -18.165.000 -20.783.000 -25.868.000
Driftsresultat 1.359.000 663.000 830.000 2.308.000 -63.000
Finansinntekter 4.000 8.000 12.000 18.000 9.000
Finanskostnader -494.000 -494.000 -533.000 -530.000 -510.000
Finans -490.000 -486.000 -521.000 -512.000 -501.000
Resultat før skatt 869.000 178.000 309.000 1.796.000 -563.000
Skattekostnad -198.000 -43.000 -56.000 -395.000 141.000
Årsresultat 671.000 135.000 253.000 1.401.000 -422.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.861.000 20.419.000 20.596.000 21.812.000 22.365.000
Sum omløpsmidler 6.276.000 5.200.000 5.344.000 4.359.000 3.808.000
Sum eiendeler 26.137.000 25.619.000 25.940.000 26.171.000 26.173.000
Sum opptjent egenkapital 10.287.000 9.656.000 9.601.000 9.348.000 7.947.000
Sum egenkapital 10.387.000 9.756.000 9.701.000 9.448.000 8.047.000
Sum langsiktig gjeld 11.127.000 11.639.000 10.573.000 11.000.000 10.482.000
Sum kortsiktig gjeld 4.624.000 4.224.000 5.667.000 5.723.000 7.644.000
Sum gjeld og egenkapital 26.138.000 25.619.000 25.941.000 26.171.000 26.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.900.000 16.201.000 18.747.000 22.755.000 25.658.000
Andre inntekter 314.000 43.000 248.000 337.000 147.000
Driftsinntekter 14.214.000 16.243.000 18.995.000 23.092.000 25.805.000
Varekostnad -4.269.000 -5.100.000 -5.288.000 -8.699.000 -12.916.000
Lønninger -2.608.000 -3.596.000 -5.024.000 -3.912.000 -3.476.000
Avskrivning -959.000 -1.352.000 -1.585.000 -1.514.000 -1.354.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.020.000 -5.532.000 -6.268.000 -6.658.000 -8.122.000
Driftskostnader -12.856.000 -15.580.000 -18.165.000 -20.783.000 -25.868.000
Driftsresultat 1.359.000 663.000 830.000 2.308.000 -63.000
Finansinntekter 4.000 8.000 12.000 18.000 9.000
Finanskostnader -494.000 -494.000 -533.000 -530.000 -510.000
Finans -490.000 -486.000 -521.000 -512.000 -501.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -40.000 -80.000 0 0 0
Årsresultat 671.000 135.000 253.000 1.401.000 -422.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 17.727.000 18.127.000 17.387.000 17.453.000 17.488.000
Maskiner anlegg 0 833.000 1.097.000
Driftsløsøre 1.278.000 1.692.000 2.573.000 2.794.000 3.021.000
Sum varige driftsmidler 19.006.000 19.819.000 19.960.000 21.080.000 21.605.000
Sum finansielle anleggsmidler 856.000 600.000 636.000 732.000 759.000
Sum anleggsmidler 19.861.000 20.419.000 20.596.000 21.812.000 22.365.000
Varebeholdning 375.000 93.000 236.000 192.000 656.000
Kundefordringer 1.824.000 2.228.000 1.689.000 2.004.000 2.271.000
Andre fordringer 184.000 260.000 99.000 503.000 243.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.893.000 2.619.000 3.320.000 1.660.000 638.000
Sum omløpsmidler 6.276.000 5.200.000 5.344.000 4.359.000 3.808.000
Sum eiendeler 26.137.000 25.619.000 25.940.000 26.171.000 26.173.000
Sum opptjent egenkapital 10.287.000 9.656.000 9.601.000 9.348.000 7.947.000
Sum egenkapital 10.387.000 9.756.000 9.701.000 9.448.000 8.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 319.000 382.000 477.000 494.000 226.000
Gjeld til kredittinstitutt 503.000 503.000 105.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.127.000 11.639.000 10.573.000 11.000.000 10.482.000
Leverandørgjeld 3.027.000 2.608.000 4.240.000 4.435.000 6.095.000
Betalbar skatt 261.000 138.000 73.000 128.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 589.000 619.000 833.000 589.000 412.000
Utbytte -40.000 -80.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 275.000 416.000 572.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 4.624.000 4.224.000 5.667.000 5.723.000 7.644.000
Sum gjeld og egenkapital 26.138.000 25.619.000 25.941.000 26.171.000 26.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.652.000 976.000 -323.000 -1.364.000 -3.836.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 0.9 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.9 0.7 0.4
Soliditet 39.7 38.1 37.4 36.1 30.7
Resultatgrad 9.6 4.1 4.4 1 -0.2
Rentedekningsgrad 2.8 1.3 1.6 4.4 -0.1
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.7 1.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 2.6 3.2 8.9 -0.2
Signatur
05.03.2020
SIGNATUR
SIKKERBØL MONA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex