Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opus Legesenter As
Juridisk navn:  Opus Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51687850
Jærveien 12 Jærveien 12 Fax:
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913846982
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/11/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.53%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.850.000 3.515.000 3.408.000 3.135.000 2.706.000
Resultat: 1.000 1.000 2.000 12.000 3.000
Egenkapital: 616.000 614.000 614.000 612.000 603.000
Regnskap for  Opus Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.850.000 3.515.000 3.408.000 3.135.000 2.706.000
Driftskostnader -3.848.000 -3.513.000 -3.406.000 -3.123.000 -2.702.000
Driftsresultat 1.000 2.000 2.000 13.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 1.000 1.000 2.000 12.000 3.000
Skattekostnad 0 -3.000 -2.000
Årsresultat 1.000 1.000 2.000 9.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 376.000 221.000 280.000 338.000
Sum omløpsmidler 965.000 785.000 1.316.000 945.000 870.000
Sum eiendeler 1.242.000 1.161.000 1.537.000 1.225.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 14.000 14.000 12.000 3.000
Sum egenkapital 616.000 614.000 614.000 612.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 9.000 9.000 9.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 619.000 538.000 914.000 604.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.243.000 1.161.000 1.537.000 1.225.000 1.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 3.850.000 3.515.000 3.408.000 3.135.000 2.706.000
Driftsinntekter 3.850.000 3.515.000 3.408.000 3.135.000 2.706.000
Varekostnad -185.000 -212.000 -219.000 -225.000 -261.000
Lønninger -1.624.000 -1.447.000 -1.447.000 -1.360.000 -1.249.000
Avskrivning -99.000 -68.000 -59.000 -59.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.940.000 -1.786.000 -1.681.000 -1.479.000 -1.138.000
Driftskostnader -3.848.000 -3.513.000 -3.406.000 -3.123.000 -2.702.000
Driftsresultat 1.000 2.000 2.000 13.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 2.000 9.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 277.000 376.000 221.000 280.000 338.000
Sum varige driftsmidler 277.000 376.000 221.000 280.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 277.000 376.000 221.000 280.000 338.000
Varebeholdning 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Kundefordringer 316.000 237.000 267.000
Andre fordringer 595.000 302.000 27.000 15.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 296.000 409.000 898.000 618.000 522.000
Sum omløpsmidler 965.000 785.000 1.316.000 945.000 870.000
Sum eiendeler 1.242.000 1.161.000 1.537.000 1.225.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 14.000 14.000 12.000 3.000
Sum egenkapital 616.000 614.000 614.000 612.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 9.000 9.000 9.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 9.000 9.000 9.000 5.000
Leverandørgjeld 45.000 63.000 42.000 80.000 106.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 80.000 73.000 80.000 77.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 484.000 395.000 799.000 444.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 619.000 538.000 914.000 604.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 1.243.000 1.161.000 1.537.000 1.225.000 1.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 346.000 247.000 402.000 341.000 270.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3
Soliditet 49.6 52.9 39.9 5 49.9
Resultatgrad 0.1 0.1 0.4 0.1
Rentedekningsgrad 2.0 2 1 4
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1.5 1 1
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.2 0.1 1.1 0.3
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.09.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex